Bibel 2000 (B2000)
24

Vishetens lov

241Visheten prisar sig själv

och talar stolt i kretsen av sitt folk.

2Hon tar till orda i den Högstes församling

och talar stolt inför hans här:

3Jag är den som utgick ur den Högstes mun;

som en dimma höljde jag jorden.

4Jag är den som slog läger i höjden,

och min tron står på en molnpelare.

5Jag ensam har vandrat runt himlens krets

och strövat genom avgrundens djup.

6Över havets vågor och över hela jorden,

bland alla folk och stammar vann jag makten.

7Bland dem alla sökte jag en viloplats —

på vems område skulle jag finna min hemvist?

8Då gav mig världens skapare sin befallning,

han som skapat mig lät mig få en varaktig boning.

Han sade: I Jakobs land skall du slå läger,

hos Israels folk skall du bosätta dig.

9Av evighet, från begynnelsen, är jag skapad av honom,

och jag skall aldrig i evighet förgås.

10I det heliga tältet gjorde jag tjänst inför honom;

sedan blev jag bofast på Sion.

11I den stad som han älskar lät han mig också bo,

i Jerusalem blev jag härskare.

12Jag rotade mig hos det folk han förhärligat,

Herrens arvslott blev min egendom.

13Som en ceder på Libanon sköt jag i höjden,

som en cypress på Hermons berg.

14Som en palm i En-Gedi växte jag upp,

som rosenbuskar i Jeriko,

som ett ståtligt olivträd på slätten,

jag sköt i höjden som en platan.

15Som kanel och doftande kameltörne,

som utsökt myrra spred jag vällukt,

som galbanum och sjönagel och stakte,

som rökelsemolnet i förbundets tält.

16Jag är som terebinten med det vida grenverket,

och mina grenar är härliga och sköna.

17Jag är som vinrankan med den sköna blomningen,

och mina blommor ger rik och härlig frukt.

19Kom till mig, ni som längtar efter mig,

och mätta er med vad jag har frambragt.

20Att tänka på mig är ljuvare än honung,

att äga mig är förmer än honungskakans sötma.

21De som äter mig hungrar efter mer,

och de som dricker mig får törst efter mer.

22Den som lyder mig slipper skammen,

de som gör bruk av mig undgår synden.

Lagen och dess utläggare

23Allt detta finns i Gud den Högstes förbundsbok,

den lag som Mose befallde oss att lyda

och gav i arv åt Jakobs församlingar.

25Den flödar över som Pishon av vishet,

som Tigris i den första grödans tid.

26Den sväller som Eufrat av klokhet,

som Jordan vid skördetiden.

27Den låter sin lära flöda som ljuset,

som Gichon när vinskörden bärgas.

28Den förste som fann visheten är inte fullärd,

och lika litet har den siste utforskat henne.

29Ty hennes tanke får sitt tillflöde från havet,

hennes klokhet från det stora djupet.

30Själv gick jag ut som en kanal från en flod,

som en vattenledning till en park.

31Jag sade: »Jag skall vattna min trädgård

och ge mina land rikligt med vatten.«

Men kanalen blev till en flod för mig,

och min flod blev till ett hav.

32Min lära skall ständigt lysa som gryningsljuset,

jag skall sprida dess budskap till avlägsna länder.

33Min undervisning skall ständigt flöda som profetiskt tal,

jag skall lämna den efter mig åt tallösa släkten.

34Betänk att jag inte har arbetat blott för mig själv

utan för alla som söker visheten.

25

Livets bästa glädjeämnen

251Tre ting fyller mig med välbehag,

att se dem gläder både Herren och människorna:

sämja mellan bröder, vänskap mellan grannar

och att man och hustru lever väl tillsammans.

2Tre slags människor fyller mig med avsky,

och jag vämjes vid deras levnadssätt:

en fattig som är högmodig, en rik som ljuger

och en svagsint gubbe som begår äktenskapsbrott.

3Om du inte har sparat i ungdomen,

hur skall du då få något när du blir gammal?

4Omdöme passar till gråa hår,

förstånd och klokhet anstår gamla män.

5Vishet är en prydnad för åldringar,

eftertanke och klokhet för ansedda män.

6Erfarenhet är åldringars ärekrans,

och gudsfruktan är deras stolthet.

7Det finns nio som jag har prisat lyckliga i min tanke,

men om den tionde skall jag låta min tunga tala:

en man som får glädje av sina barn,

en som får uppleva sina fienders fall;

8lycklig den som lever samman med en klok hustru,

den som aldrig slinter med sin tunga,

den som slipper tjäna en underlägsen herre;

9lycklig den som funnit insikt

och den som talar för uppmärksamma lyssnare;

10stor är den som har funnit visheten —

men han är inte förmer än den som fruktar Herren.

11Gudsfruktan överträffar allt annat.

Den som äger den kan inte jämföras med någon.

Onda kvinnor och goda

13Vilket sår som helst —

bara inte sår i hjärtat;

vilken elakhet som helst —

bara inte från en kvinna.

14Vilken olycka som helst —

bara inte genom dem som hatar mig;

vilket straff som helst —

bara inte genom mina fiender.

15Inget huvud är farligare än ormens,

och ingen vrede är värre än kvinnans.

16Hellre har jag ett lejon eller en drake i huset

än jag bor tillsammans med en elak kvinna.

17En kvinnas elakhet förändrar hennes yttre

och gör hennes uppsyn ilsken som en björns.

18När hennes man slår sig ner hos sina grannar

kan han inte låta bli att sucka bittert.

19All ondska är obetydlig emot en kvinnas ondska —

må syndarens lott bli hennes!

20Som en sandig backe för en åldrings fötter

är en grälsjuk kvinna för en stillsam man.

21Fall inte för en kvinnas skönhet,

åtrå henne inte för hennes skönhets skull.

22Vredesutbrott, oförskämdhet och stor smälek

blir följden om en kvinna försörjer sin man.

23Modlöst sinne, dyster uppsyn

och sår i hjärtat vållar en elak hustru.

Kraftlösa händer och matta knän

vållar den som inte gör sin man lycklig.

24Från en kvinna leder synden sitt ursprung,

och för hennes skull måste vi alla dö.

25Låt inte vatten läcka igenom,

och låt inte en elak hustru få träta.

26Om hon inte vill rätta sig efter dig,

så skär henne loss från din kropp.

26

261Lycklig den som har en god hustru,

hans livstid blir dubbelt så lång.

2En duglig hustru ger sin man glädje,

och han njuter frid i alla sina dagar.

3En god hustru är en dyrbar gåva;

den gåvan ges åt den gudfruktige.

4Rik som fattig blir glad till sinnes

och har alltid en ljus uppsyn.

5Tre ting fyller mig med fruktan,

och ett fjärde målar skräck i mitt ansikte:

skvaller i staden, en folkhop som samlas

och en falsk anklagelse — allt detta är värre än döden.

6Men en svartsjuk kvinna betyder pina och elände

och sårande ord som alla drabbas av.

7En elak hustru är som ett vrenskande oxspann,

att ha en sådan är som att hålla i en skorpion.

8En kvinna som dricker vållar stor förargelse,

hon visar öppet sin skamlöshet.

9En kvinnas lösaktighet visar sig

i utmanande blickar och ögonkast.

10Vaka strängt över en självsvåldig dotter,

annars utnyttjar hon din släpphänthet.

11Ser du fräcka blickar, så var på din vakt,

och bli inte förvånad om hon trotsar dig.

12Som en törstig vandrare dricker med vidöppen mun

av det vatten han först får tag på,

så sätter hon sig på första bästa stake

och öppnar sitt koger för pilen.

13En älsklig hustru är sin mans glädje,

hon förstår att hålla honom frisk och stark.

14En tystlåten kvinna är en gåva från Herren,

ingenting är värdefullare än ett tuktat sinne.

15Ljuvligheters ljuvlighet är en sedesam kvinna,

ingenting kan väga upp ett kyskt sinne.

16Som den uppgående solen på Herrens höga himmel

är en god kvinnas skönhet i ett välordnat hem.

17Som den lysande lampan på helgedomens lampställ

är ett skönt ansikte på en kraftig gestalt.

18Som pelare av guld på fundament av silver

är vackra ben på välformade fötter.

Hur rättfärdigheten prövas

28Två ting gör mig bedrövad,

och ett tredje väcker min vrede:

att en soldat lever i armod och nöd,

att kloka män behandlas som avskräde

och att någon överger rättfärdighet för synd —

för honom håller Herren svärdet berett.

29En köpman lär knappast undgå att fela,

en affärsman kan inte hålla sig ren från synd.