Bibel 2000 (B2000)
25

Livets bästa glädjeämnen

251Tre ting fyller mig med välbehag,

att se dem gläder både Herren och människorna:

sämja mellan bröder, vänskap mellan grannar

och att man och hustru lever väl tillsammans.

2Tre slags människor fyller mig med avsky,

och jag vämjes vid deras levnadssätt:

en fattig som är högmodig, en rik som ljuger

och en svagsint gubbe som begår äktenskapsbrott.

3Om du inte har sparat i ungdomen,

hur skall du då få något när du blir gammal?

4Omdöme passar till gråa hår,

förstånd och klokhet anstår gamla män.

5Vishet är en prydnad för åldringar,

eftertanke och klokhet för ansedda män.

6Erfarenhet är åldringars ärekrans,

och gudsfruktan är deras stolthet.

7Det finns nio som jag har prisat lyckliga i min tanke,

men om den tionde skall jag låta min tunga tala:

en man som får glädje av sina barn,

en som får uppleva sina fienders fall;

8lycklig den som lever samman med en klok hustru,

den som aldrig slinter med sin tunga,

den som slipper tjäna en underlägsen herre;

9lycklig den som funnit insikt

och den som talar för uppmärksamma lyssnare;

10stor är den som har funnit visheten —

men han är inte förmer än den som fruktar Herren.

11Gudsfruktan överträffar allt annat.

Den som äger den kan inte jämföras med någon.

Onda kvinnor och goda

13Vilket sår som helst —

bara inte sår i hjärtat;

vilken elakhet som helst —

bara inte från en kvinna.

14Vilken olycka som helst —

bara inte genom dem som hatar mig;

vilket straff som helst —

bara inte genom mina fiender.

15Inget huvud är farligare än ormens,

och ingen vrede är värre än kvinnans.

16Hellre har jag ett lejon eller en drake i huset

än jag bor tillsammans med en elak kvinna.

17En kvinnas elakhet förändrar hennes yttre

och gör hennes uppsyn ilsken som en björns.

18När hennes man slår sig ner hos sina grannar

kan han inte låta bli att sucka bittert.

19All ondska är obetydlig emot en kvinnas ondska —

må syndarens lott bli hennes!

20Som en sandig backe för en åldrings fötter

är en grälsjuk kvinna för en stillsam man.

21Fall inte för en kvinnas skönhet,

åtrå henne inte för hennes skönhets skull.

22Vredesutbrott, oförskämdhet och stor smälek

blir följden om en kvinna försörjer sin man.

23Modlöst sinne, dyster uppsyn

och sår i hjärtat vållar en elak hustru.

Kraftlösa händer och matta knän

vållar den som inte gör sin man lycklig.

24Från en kvinna leder synden sitt ursprung,

och för hennes skull måste vi alla dö.

25Låt inte vatten läcka igenom,

och låt inte en elak hustru få träta.

26Om hon inte vill rätta sig efter dig,

så skär henne loss från din kropp.