Bibel 2000 (B2000)
24

Vishetens lov

241

24:1–22
Syr 1:1–10
4:11–19+
24:1
Ords 1:20
8:1
24 Vishet. – I det centralt placerade kap. 24 framträder bokens religiösa grundtankar tydligt; jfr de inledande (1:1–20) och avslutande (42:15–50:21) partierna.24:1 Se not till 18:30.Visheten prisar sig själv

och talar stolt i kretsen av sitt folk.

224:2 i den Högstes församling Liksom i Ps 82:1; 89:6–9 tänks Guds boning som ett kungahov, där han omges av himmelska varelser; Här. Ängel. Den personifierade visheten ges en särställning: hon likställs med Guds skaparord (v. 3), och hennes tron motsvarar hans (2 Mos 13:21).Hon tar till orda i den Högstes församling

och talar stolt inför hans här:

3

24:3
Ords 2:6
Vish 7:25
Jag är den som utgick ur den Högstes mun;

som en dimma höljde jag jorden.

4

24:4
2~Mos 13:21
Jag är den som slog läger i höjden,

och min tron står på en molnpelare.

5

24:5
Ords 8:27
Jag ensam har vandrat runt himlens krets

och strövat genom avgrundens djup.

6Över havets vågor och över hela jorden,

bland alla folk och stammar vann jag makten.

7Bland dem alla sökte jag en viloplats –

på vems område skulle jag finna min hemvist?

8

24:8
Ps 147:19Bar 3:37
Då gav mig världens skapare sin befallning,

han som skapat mig lät mig få en varaktig boning.

Han sade: I Jakobs land skall du slå läger,

hos Israels folk skall du bosätta dig.

9

24:9
Ords 8:22
Av evighet, från begynnelsen, är jag skapad av honom,

och jag skall aldrig i evighet förgås.

10

24:10
Ps 132:13
24:10 Tält. – Gudstjänsten uppfattas här som en manifestation av visheten; jfr not till 42:15.I det heliga tältet gjorde jag tjänst inför honom;

sedan blev jag bofast på Sion.

11I den stad som han älskar lät han mig också bo,

i Jerusalem blev jag härskare.

12

24:12
5~Mos 7:6
Syr 17:17
24:12 Herrens arvslott Dvs. Israel; Egendom.Jag rotade mig hos det folk han förhärligat,

Herrens arvslott blev min egendom.

13

24:13
Hes 31:3–9
Som en ceder på Libanon sköt jag i höjden,

som en cypress på Hermons berg.

14

24:14
Syr 39:13
24:14 En-Gedi Oas vid västra stranden av Döda havet.Som en palm i En-Gedi växte jag upp,

som rosenbuskar i Jeriko,

som ett ståtligt olivträd på slätten,

jag sköt i höjden som en platan.

1524:15 kanel, kameltörne, myrra, galbanum, sjönagel, stakte Doftämnen tillverkade av bark, oljor, hartser och mollusker. Jfr 2 Mos 30:34 med not.Som kanel och doftande kameltörne,

som utsökt myrra spred jag vällukt,

som galbanum och sjönagel och stakte,

som rökelsemolnet i förbundets tält.

16Jag är som terebinten med det vida grenverket,

och mina grenar är härliga och sköna.

17Jag är som vinrankan med den sköna blomningen,

och mina blommor ger rik och härlig frukt.

19Kom till mig, ni som längtar efter mig,

och mätta er med vad jag har frambragt.

20

24:20
Ps 119:103
Ords 24:13Syr 23:27
Att tänka på mig är ljuvare än honung,

att äga mig är förmer än honungskakans sötma.

21

24:21
Joh 6:35
De som äter mig hungrar efter mer,

och de som dricker mig får törst efter mer.

22Den som lyder mig slipper skammen,

de som gör bruk av mig undgår synden.

Lagen och dess utläggare

23

24:23
5~Mos 33:4
Bar 4:1
24:23 Lag.Allt detta finns i Gud den Högstes förbundsbok,

den lag som Mose befallde oss att lyda

och gav i arv åt Jakobs församlingar.

25

24:25–27
1~Mos 2:11–14
24:25–27 Pishon, Tigris, Eufrat, Gichon De floder som enligt 1 Mos 2:11 flöt ut från Edens trädgård.Den flödar över som Pishon av vishet,

som Tigris i den första grödans tid.

26

24:26
Jos 3:15
24:26 skördetiden Man började skörda säden i april, vid tiden för vårfloden i Jordan (Jos 3:15; 1 Krön 12:15). Nilen («Gichon«, v. 27) svämmar däremot över på hösten, »när vinskörden bärgas«.Den sväller som Eufrat av klokhet,

som Jordan vid skördetiden.

27Den låter sin lära flöda som ljuset,

som Gichon när vinskörden bärgas.

28Den förste som fann visheten är inte fullärd,

och lika litet har den siste utforskat henne.

29Ty hennes tanke får sitt tillflöde från havet,

hennes klokhet från det stora djupet.

3024:30 Själv gick jag ut som en kanal Bokens författare talar nu om sin verksamhet som vishetslärare; jfr 33:16–19; 50:27; 51:13–30.Själv gick jag ut som en kanal från en flod,

som en vattenledning till en park.

31Jag sade: »Jag skall vattna min trädgård

och ge mina land rikligt med vatten.«

Men kanalen blev till en flod för mig,

och min flod blev till ett hav.

32Min lära skall ständigt lysa som gryningsljuset,

jag skall sprida dess budskap till avlägsna länder.

33Min undervisning skall ständigt flöda som profetiskt tal,

jag skall lämna den efter mig åt tallösa släkten.

34

24:34
Syr 33:18
Betänk att jag inte har arbetat blott för mig själv

utan för alla som söker visheten.