Bibel 2000 (B2000)
22

Dårskapen är avskyvärd

221

22:1 f.
Ords 24:30–34
22:1 en nersmord sten På avträdet använde man stenar eller krukskärvor att skrapa sig ren med.Den late liknar en nersmord sten;

alla människor visslar åt hans förnedring.

2Den late liknar en klump spillning;

den som tar upp den torkar av handen.

3

22:3
Ords 17:21,25
29:15
Ohyfsade barn är en skam för fadern,

och en sådan dotter blir honom till skada.

4

22:4
Syr 42:9–11
En förståndig dotter gör sin man rik,

men den som är skamlös vållar sin far sorg.

5

22:5
Ords 12:4
Den fräcka skämmer ut både far och man,

och av båda blir hon föraktad.

6

22:6
Ords 25:20Syr 30:1
22:7 f. Beträffande de saknade verserna se not till 1:5.Förmaningar i otid är som festmusik vid sorg,

men att fostra med riset är alltid klokt.

9Att undervisa dåren är som att limma ihop krukskärvor,

som att väcka en sovande ur djup sömn.

10Att förmana dåren är som att förmana en halvsovande;

när man är färdig säger han: »Va?«

11

22:11
Syr 38:16
Gråt över den döde, ty han har skilts från ljuset,

och gråt över dåren, ty han har skilts från sitt förnuft.

Gråt mindre bittert över den döde – han har ju fått ro,

men dårens liv är värre än döden.

12

22:12
1~Mos 50:10
Judit 16:24
22:12 Sorg.Sorgen över en död varar sju dagar,

sorgen över den gudlöse dåren varar hela hans liv.

13

22:13
Ords 14:7
Syr 8:17
Slösa inte många ord på en enfaldig man,

och uppsök inte den som saknar förstånd.

Akta dig för honom så slipper du obehag

och blir inte nersmutsad om han stöter till dig.

Gå ur vägen för honom så får du vara i fred

och slipper tröttas av hans galenskap.

14

22:14 f.
Ords 27:3
Syr 21:16
Vad är det som är tyngre än bly?

Vad har det för namn om inte »dåren«?

15Sand och salt och järnstycken

är lättare att bära än en vettlös människa.

16

22:16–18
Matt 7:24–27
Bjälklag som byggts in i stenhus

faller inte isär vid ett jordskalv,

och ett hjärta som har fäste i klok eftertanke

fäller inte modet när stunden är inne.

17Ett hjärta som har stöd av förnuftigt tänkande

är som en relief på en polerad stenvägg.

1822:18 Småsten … på en hög mur Lösa stenar kunde läggas på vingårdsmurarna för att ge larm om någon klättrade över.Småsten som ligger på en hög mur

blir inte kvar när vinden blåser,

och ett fegt hjärta som vilar på dåraktigt tänkande

håller inte stånd mot något skrämmande.

Vänskapens krav

19En tagg i ögat vållar tårar,

och en tagg i hjärtat blottar dess sårbarhet.

20Den som kastar sten på fåglar skrämmer bort dem,

och den som skymfar en vän gör slut på vänskapen.

21Har du dragit svärd mot en vän,

så förtvivla inte, det finns en väg tillbaka.

22

22:22
Ords 25:9Syr 27:16–21
42:1
Har du talat hårt till en vän,

så var inte rädd, det finns försoning –

utom för skymfande ord, föraktfull överlägsenhet,

en förrådd hemlighet och ett hugg i ryggen.

För sådant tar varje vän till flykten.

23

22:23
Syr 37:5
Vinn din nästas förtroende medan han är fattig,

så får du glädja dig när han blir rik.

Stå vid hans sida när han har det svårt,

så får du vara med och dela när han ärver.

24

22:24
Syr 27:15
28:11
22:24 Innan det brinner Versen bryter sammanhanget och tycks ha hamnat på fel plats.Innan det brinner kommer os och rök;

likaså växlas smädelser innan blod flyter.

25Jag skall inte skämmas för att skydda en vän

och aldrig hålla mig undan för honom.

26Om jag råkar illa ut för hans skull

kommer alla som hör det att akta sig för honom.

Bön om självbehärskning

27

22:27
Ps 39:2
141:3
Syr 28:24Jak 3:8
Vem sätter ut vakt vid min mun

och förser mina läppar med ett sinnrikt sigill,

så att de inte vållar mitt fall

och min tunga inte drar mig i fördärvet?