Bibel 2000 (B2000)
21

Synden och dess följder

211

21:1
Syr 5:5
17:25
Mitt barn, har du syndat, så gör aldrig om det,

och be om förlåtelse för vad du redan gjort.

2

21:2
1~Mos 3:1
Syr 12:131~Pet 5:8
Fly för synden som för en orm:

kommer du nära den biter den dig.

Den har tänder som ett lejon,

tänder som gör slut på människoliv.

3

21:3
Ords 5:4
Som ett tveeggat svärd är varje lagbrott:

för dess hugg finns ingen bot.

4Förtryck och övervåld föröder rikedom,

över den hänsynslöses hus går förödelsen fram.

5

21:5
Syr 4:6+
Så snart den fattige ber hör Herren det,

och hastigt kommer hans dom.

6

21:6
Ords 15:32
Syr 32:17
Den som avskyr tillrättavisning går syndarens väg,

men den som fruktar Herren ångrar sig uppriktigt.

7Den som är stor i orden märks på långt håll,

men den kloke märker själv när tungan slinter.

821:8 till en ruin Dvs. bygget blir aldrig färdigt; jfr Luk 14:28 ff.Att bygga sitt hus för lånade pengar

är att samla byggsten till en ruin.

9

21:9
Jes 1:31
Mal 4:1
De laglösas skara är en hög med blånor,

och de slutar i flammande eld.

10

21:10
Ps 1:1,6
Ords 14:12
Matt 7:13
Syndarnas väg är jämn och fri från stenar,

men vid dess slut finns dödsrikets fångstgrop.

Vishet och dårskap i umgängeslivet

11Den som följer lagen är herre över sina tankar,

gudsfruktan leder fram till vishet.

12Den som är obegåvad kan inte fostras,

men det finns begåvning som vållar mycken sorg.

13

21:13
Ords 13:14
18:4
Den vises kunskap väller fram som en flodvåg,

och de råd han ger är som en frisk källa.

14Dårens sinne är som en sprucken kruka:

ingen kunskap stannar där.

15

21:15
Ords 1:5
Om den kloke hör ett vist ord

berömmer han det och tillfogar ett annat,

men den njutningslystne hör det med avsmak

och slänger bort det över axeln.

16Dårens utläggningar är som bördan under vandringen,

men att lyssna till den kloke är ett nöje.

17

21:17
Syr 15:5
När folket rådslår är den vises ord eftersökta,

och man begrundar noga vad han säger.

18

21:18
Ords 14:1
För dåren är visheten som ett hus i spillror

och den klokes kunskap osammanhängande ord.

19För den enfaldige är fostran som bojor kring fötterna,

som en handklove om högra handen.

20

21:20
Pred 7:7
Dårens skratt är högljutt,

men en insiktsfull man ler bara stillsamt.

21

21:21
Syr 6:30
För den vise är fostran som ett smycke av guld,

som en ring på hans högra arm.

22Dåren rusar rakt in i huset,

en erfaren människa visar sig försynt.

23En människa utan vett kikar in genom dörren,

en man med hyfs väntar utanför.

24Att lyssna vid dörren är brist på hyfsning;

för den vise vore det en outhärdlig skam.

25

21:25
Syr 28:25
21:25 Andra pratar vitt och brett Den grekiska texten är oklar.Andra pratar vitt och brett,

men de visa väger sina ord på våg.

26Dårens tanke styrs av tungan,

den vises tunga tyglas av tanken.

2721:27 Satan Den grekiska texten behandlar detta hebreiska ord som ett namn på djävulen; för den ursprunglige författaren kan det ha haft betydelsen »motståndaren«. Huvudpoängen är klar: vare sig den gudlöse skyller på den Onde eller på en jordisk fiende, är det hans egna obehärskade lidelser som skadar honom.När den gudlöse förbannar Satan,

förbannar han sitt eget begär.

28

21:28
Syr 5:14+
Ryktesspridaren fläckar ner sig själv,

och han blir avskydd bland sina grannar.