Bibel 2000 (B2000)
20

Vishet och dårskap i ord och handling

201

20:1
Syr 19:17
22:6
En tillrättavisning kan ges i otid,

och att tiga kan vara klokt.

2Men bättre tillrättavisa än gå med agg,

3och den som medger sitt fel slipper råka illa ut.

420:4 sådan är den som vill skapa rättvisa med våld Dvs. lika vanmäktig i förhållande till vad han vill uppnå.En snöping som vill lägra en oskuld –

sådan är den som vill skapa rättvisa med våld.

5

20:5
Ords 17:28
Syr 9:18
Den ene tiger och anses som vis,

den andre väcker avsky med sitt prat.

6

20:6
Pred 3:7
Den ene tiger därför att han inget har att säga,

den andre tiger därför att han vet sin tid.

7

20:7
Ords 10:14
25:11
Syr 32:4
20:7 försitter sitt tillfälle Eller »talar för länge«.En vis människa tiger tills tiden är inne,

men en skrytsam dumbom försitter sitt tillfälle.

8

20:8
Ords 10:19
Den som pratar för mycket gör sig avskydd,

och den som tar sig ton blir hatad.

9Det finns framgångar som följer av olyckor,

och det finns lyckträffar som blir till skada.

10

20:10
Ords 11:25
19:17
Syr 12:4
Det finns gåvor som inte gagnar givaren,

och det finns gåvor som ger det dubbla igen.

11

20:11
Syr 10:14
Somliga går det illa för deras storhets skull,

andra har från ringhet stigit till höga ställningar.

12Somliga köper mycket för billigt pris

men får sedan betala det sjudubbelt.

13Den vise gör sig omtyckt med små medel,

men dårens välgärningar är bortkastade.

14

20:14 f.
Syr 18:18
Den dåraktiges gåva får du ingen glädje av –

han följer den med långa blickar.

15Hans gåvor är få, hans skällsord många,

han står och ropar som en härold.

I dag ger han ett lån, i morgon kräver han igen det.

En sådan människa är olidlig.

16Dåren säger: »Jag har ingen vän,

och ingen tackar mig för det goda jag gör –

de som äter mitt bröd talar illa om mig.«

17Hur ofta blir han inte utskrattad!

18

20:18
Ords 13:3
Bättre halka på golvet än slinta med tungan;

så kommer de onda hastigt på fall.

19

20:19
Ords 29:20
Obegåvad man, ord i orätt tid –

det är regel hos folk utan fostran.

20

20:20
Ords 26:7,9
I dårens mun blir ordspråket misslyckat,

ty han använder det inte vid rätt tillfälle.

21Somliga hindras från synd av sin fattigdom

och slipper samvetskval när de går till ro.

22

20:22
Syr 4:21
Somliga plågar ihjäl sig med skamkänslor –

de fördärvar sig genom att falla undan för dårar.

23Somliga ger löften åt en vän för att slippa skämmas

och gör honom i onödan till sin fiende.

24

20:24
Ords 12:22
Syr 7:13
Lögnaktighet är en ful fläck på en människa

men är regel hos folk utan fostran.

25

20:25
Syr 5:14
En tjuv är bättre än den som gjort lögnen till regel,

men bådas lott blir undergången.

26Lögnarens karaktär är hans vanära,

och skammen följer honom ständigt.

27

20:27
Syr 8:8
Den som kan tala vist tar sig fram i livet,

och en klok människa behagar de mäktiga.

28

20:28
Ords 12:11
Den som brukar jorden ökar sina förråd,

och den som behagar de mäktiga får sina brott förlåtna.

29

20:29
2~Mos 23:8
Ords 17:8
18:16
21:14
Gästfrihet och gåvor förblindar de visa

och tystar deras kritik som en munkavle.

30

20:30 f.
Syr 41:14Luk 11:33
Vishet som döljs och en skatt som är gömd –

vad är det för nytta med sådant?

31Bättre en man som döljer sin dårskap

än en som döljer sin vishet.