Bibel 2000 (B2000)
2

Uthållighet i prövningar

21

2:1 f.
Judit 8:25–27
Jak 1:2–4
1~Pet 4:12
Mitt barn, om du närmar dig Herren för att tjäna honom,

bered dig då för prövningar.

2Var ståndaktig och håll ut,

gör inget förhastat när olyckan kommer.

3Håll fast vid Herren och lämna honom inte,

så skall det gå dig väl till slut.

4Ta emot vad som än läggs på dig,

och ha tålamod i alla slags lidanden.

5

2:5
Ords 17:3
Vish 3:6
1~Pet 1:7
Ty liksom guld prövas i eld,

så prövas Guds utvalda i lidandets ugn.

6

2:6
Ps 37:5
Ords 3:5Syr 34:14–20
Lita på honom, så skall han ta sig an dig.

Håll dig på rätta vägar och hoppas på honom.

7Ni som fruktar Herren, vänta på hans barmhärtighet,

och vik inte av från vägen så att ni faller.

8

2:8
Syr 51:30
Ni som fruktar Herren, lita på honom,

så skall er lön inte utebli.

9

2:9
Jes 35:10
Bar 4:29
Ni som fruktar Herren, hoppas på allt gott,

på evig glädje och barmhärtighet.

10

2:10
Job 4:7
Ps 22:537:25
1~Mack 2:61
Se på dem som levt i gångna tider:

Har någon som litat på Herren blivit sviken?

Har någon som stått fast i gudsfruktan blivit övergiven?

Har någon åkallat Herren utan att bli hörd?

11

2:11
2~Mos 34:6
Ps 86:15
103:8–14
Nej, barmhärtig och nådig är Herren,

han förlåter synder och hjälper i nödens stund.

12

2:12 f.
Ords 28:18
Jes 7:9
Jak 1:6–8
Ve alla fega hjärtan och kraftlösa händer,

ve den syndare som vandrar två vägar.

13Ve det hjärta som är kraftlöst, ty det har ingen tro,

och därför skall det inte få något beskydd.

14Ve er som inte längre håller ut –

vad skall ni göra när Herren kommer?

15

2:15
5 Mos 4:1 f.;
6:51~Joh 5:3
De som fruktar Herren bryter inte mot hans bud,

de som älskar honom håller sig till hans vägar.

16De som fruktar Herren strävar att göra hans vilja,

de som älskar honom mättar sig med lagen.

17De som fruktar Herren gör sig beredda

och böjer sig ödmjukt inför honom:

18

2:18
2~Sam 24:14
»Låt oss falla i Herrens händer

och inte i människors,

ty lika gränslös som hans storhet

är hans barmhärtighet.«