Bibel 2000 (B2000)
19

191En arbetare som dricker blir inte rik,

och den som inte är nöjd med det lilla går det utför med.

2Vin och kvinnor får kloka män på avvägar,

och den som går till horor blir allt mer förhärdad.

3Förruttnelse och maskar tar hand om honom:

den förhärdade skall gå under.

Onda rykten

4Att genast tro vad man hör är tanklöst,

och synden drabbar den felande själv.

5Den som gläds åt det onda skall få sin dom,

6men den som avskyr skvaller undgår ett ont.

7För aldrig ett rykte vidare;

det förlorar du ingenting på.

8Säg ingenting, det må gälla vän eller fiende,

håll saken hemlig, om detta inte är en synd.

9Ty den som hör dig blir på sin vakt,

och i sinom tid börjar han hata dig.

10Har du hört ett rykte, så göm det till din död.

Var lugn, det spränger dig inte.

11Dåren får värkar av ryktet

liksom den födande kvinnan av barnet.

12Som en pil som har fastnat i låret

är ryktet som dåren bär på.

13Kräv besked av din vän —

han har kanske ingenting gjort,

och har han gjort något,

så låt honom inte göra om det.

14Kräv besked av din nästa —

han har kanske ingenting sagt,

och har han sagt något,

så låt honom inte upprepa det.

15Kräv besked av din vän —

det uppstår ofta förtal,

och du skall inte tro allt du hör.

16Ett ord kan halka ur munnen utan avsikt.

Vem har inte felat med sin tunga?

17Kräv besked av din nästa innan du hotar honom —

låt den Högstes lag gälla.

Ytligt skarpsinne och sann vishet

20All vishet innebär att frukta Herren,

och till all vishet hör att lyda lagen.

22Kunnighet i ondska är inte vishet,

och syndares rådslag är inte klokhet.

23Det finns skarpsinnighet som förtjänar avsky,

och det finns tanklösa människor med föga vishet.

24Den som har klent förstånd men fruktar Herren

är bättre än en lagbrytare med överlägsen begåvning.

25Det finns skarp intelligens som är orättfärdig,

och det finns de som förställer sig när ett domslut förestår.

26En ondskefull man kan gå nerböjd i botdräkt

medan hans inre är fullt av svek.

27Han slår ner blicken och låtsas vara döv,

och där han inte blir genomskådad överlistar han dig.

28Om bristande krafter hindrar honom att synda

skadar han dig ändå så snart han får tillfälle.

29Mannen känns igen på sitt yttre

och den vise på sitt uppträdande.

30Mannens klädsel, hans skratt och hans gång

låter dig veta hurdan han är.