Bibel 2000 (B2000)
19

191

19:1
Ords 30:8
En arbetare som dricker blir inte rik,

och den som inte är nöjd med det lilla går det utför med.

2

19:2
1~Kung 11:4
Ords 31:3–5
Hos 4:11
Syr 9:6,9
Vin och kvinnor får kloka män på avvägar,

och den som går till horor blir allt mer förhärdad.

3

19:3
Ords 7:27
Förruttnelse och maskar tar hand om honom:

den förhärdade skall gå under.

Onda rykten

4Att genast tro vad man hör är tanklöst,

och synden drabbar den felande själv.

5

19:5
Ords 17:4
Den som gläds åt det onda skall få sin dom,

6

19:6
Ords 10:18
men den som avskyr skvaller undgår ett ont.

7

19:7
Ords 25:9Syr 42:1
För aldrig ett rykte vidare;

det förlorar du ingenting på.

8Säg ingenting, det må gälla vän eller fiende,

håll saken hemlig, om detta inte är en synd.

9Ty den som hör dig blir på sin vakt,

och i sinom tid börjar han hata dig.

10Har du hört ett rykte, så göm det till din död.

Var lugn, det spränger dig inte.

1119:11 Dåre.Dåren får värkar av ryktet

liksom den födande kvinnan av barnet.

12Som en pil som har fastnat i låret

är ryktet som dåren bär på.

13

19:13
Matt 18:15
Kräv besked av din vän –

han har kanske ingenting gjort,

och har han gjort något,

så låt honom inte göra om det.

14Kräv besked av din nästa –

han har kanske ingenting sagt,

och har han sagt något,

så låt honom inte upprepa det.

15Kräv besked av din vän –

det uppstår ofta förtal,

och du skall inte tro allt du hör.

16

19:16
Jak 3:2
Ett ord kan halka ur munnen utan avsikt.

Vem har inte felat med sin tunga?

17

19:17
3~Mos 19:17
19:17 låt den Högstes lag gälla Det föregående stycket kan läsas som en utläggning av 3 Mos 19:17.19:18 f. Beträffande de saknade verserna se not till 1:5.Kräv besked av din nästa innan du hotar honom –

låt den Högstes lag gälla.

Ytligt skarpsinne och sann vishet

20

19:20
Job 28:28
Ps 111:10
Ords 15:33
Syr 1:27
All vishet innebär att frukta Herren,

och till all vishet hör att lyda lagen.

22

19:22
Jes 47:10
Vish 1:4
Syr 15:7
Kunnighet i ondska är inte vishet,

och syndares rådslag är inte klokhet.

23Det finns skarpsinnighet som förtjänar avsky,

och det finns tanklösa människor med föga vishet.

24Den som har klent förstånd men fruktar Herren

är bättre än en lagbrytare med överlägsen begåvning.

2519:25 förställer sig när ett domslut förestår Den grekiska texten är oklar.Det finns skarp intelligens som är orättfärdig,

och det finns de som förställer sig när ett domslut förestår.

26En ondskefull man kan gå nerböjd i botdräkt

medan hans inre är fullt av svek.

27Han slår ner blicken och låtsas vara döv,

och där han inte blir genomskådad överlistar han dig.

28Om bristande krafter hindrar honom att synda

skadar han dig ändå så snart han får tillfälle.

29Mannen känns igen på sitt yttre

och den vise på sitt uppträdande.

30

19:30
Syr 21:20
Mannens klädsel, hans skratt och hans gång

låter dig veta hurdan han är.