Bibel 2000 (B2000)
18

Guds storhet och barmhärtighet

181Han som lever i evighet har skapat allt i världen.

2Herren ensam har rätten på sin sida.

4Det tillkommer ingen att skildra hans verk —

vem kan utforska hans väldiga gärningar?

5Vem kan mäta hans väldiga kraft

och därtill beskriva hur han förbarmar sig?

6Inget kan dras ifrån, inget kan läggas till,

ingen kan utforska Herrens underbara gärningar.

7När människan når målet står hon vid början,

när hon är färdig börjar hennes svårigheter.

8Vad är en människa, vad duger hon till?

Vad betyder det goda och onda hon gör?

9En människa blir hundra år om hon lever länge.

10Som en droppe i havet, som ett sandkorn

är dessa fattiga år mot evighetens dag.

11Därför har Herren tålamod med människorna

och låter sin barmhärtighet flöda över dem.

12Han ser och vet att deras slut är svårt.

Därför visar han stor mildhet.

13En människas barmhärtighet når hennes nästa,

men Herrens barmhärtighet når allt som lever.

Han tillrättavisar, han fostrar, han undervisar,

och som en herde för han hem sin hjord.

14Han är barmhärtig mot dem som låter sig fostras,

mot dem som ivrigt följer hans bud.

Omtänksamhet och förutseende

15Mitt barn, låt inte en välgärning följas av ovett

och inte en gåva av sårande ord.

16Ger inte daggen lindring i sommarhettan?

Så lindrar dina ord mer än dina gåvor.

17Ja, ett ord är förmer än en dyrbar gåva;

men den som själv begåvats rikt ger bådadera.

18Den dåraktiges kritik väcker anstöt,

och den snåles gåva är pinsam att se.

19Skaffa dig kunskap innan du talar,

och tänk på din hälsa innan du blir sjuk.

20Pröva dig själv innan domen faller,

så får du förlåtelse i räkenskapens stund.

21Ödmjuka dig innan sjukdomen kommer,

visa ånger i samma stund som du syndar.

22Låt dig inte hindras från att infria ett löfte i tid,

uppskjut inte till dödsdagen att göra rätt för dig.

23Gör dig redo innan du avlägger löftet —

likna inte en människa som utmanar Herren.

24Tänk på vreden som kommer när tiden är ute,

på vedergällningens stund, då han vänder sig från dig.

25Tänk på hungerns tid när du har överflöd,

på fattigdom och brist när du är rik.

26Mellan morgon och kväll kan tiden skifta,

allt sker snabbt inför Herren.

27En vis människa tar sig alltid i akt,

i en syndig tid undviker hon att fela.

28Alla som är kloka lär känna visheten,

och de som finner den får lovsångens gåva.

29Den lärdomen gjort klok lär också andra vishet:

från honom strömmar träffande ordspråk.

Behärskning av begäret

30Följ inte dina begär,

ge inte efter för dina lustar.

31Om du låter din själ få smak för begäret

gör den dig till åtlöje bland dina fiender.

32Ha inte din glädje i lyx och överflöd —

genom sådana vanor kan du bli tiggare.

33Gör dig inte utfattig genom att festa för lånade pengar

när du inte har något i din egen börs.