Bibel 2000 (B2000)
15

151

15:1
Syr 19:20
15:1 lagen, visheten De två begreppen har i Syr ett nära samband; jfr 19:20; 24:23, 25. Lag. Vishet.Så gör den som är gudfruktig;

den som känner lagen vinner visheten.

2

15:2
Vish 6:16
8:9
Hon kommer honom till mötes som en mor

och tar emot honom som en trogen maka.

3

15:3
Ords 9:5
Jes 55:1
Syr 24:19–21
Hon ger honom klokhetens bröd att äta,

och vishetens vatten får han att dricka.

4Han stöder sig på henne och skall aldrig falla,

han kan lita på henne och blir aldrig sviken.

5

15:5 f.
Vish 8:10–16
Syr 21:17
Hon höjer honom över hans omgivning

och gör hans röst hörd bland allt folket.

6

15:6
Syr 1:11
Lycka och festkrans får han på sin lott

och en berömmelse som aldrig dör.

7

15:7
Vish 1:4
Män utan förstånd vinner henne aldrig,

syndiga människor får aldrig se henne.

8

15:8
Ords 8:13
Hon är fjärran från de övermodiga,

lögnarna ägnar henne inte en tanke.

9Falskt klingar syndarens lovsång,

ty den har inte lagts i hans mun av Herren.

10Visheten skall ge ord åt lovsången,

Herren skall fylla den med kraft.

Människans fria vilja

11

15:11
Jak 1:13
Säg inte: »Det var Herren som fick mig att avfalla« –

han framkallar inte det han avskyr.

12Säg inte: »Det var han som förde mig vilse« –

han har ingen användning för en syndare.

13Herren avskyr all vidrighet,

och ingen gudfruktig älskar den.

14

15:14–17
1~Mos 2:165~Mos 30:15–19
15:14 hennes eget val Lärorna om Guds allmakt och människans fria vilja kombineras i Syr på ett sätt som erinrar om rabbinsk människosyn. Enligt denna har människan utrustats med en god och en ond drift, men hon saknar aldrig möjlighet att tämja de farliga impulserna.Han skapade människan i begynnelsen

och överlämnade henne åt hennes eget val.

15Om du vill kan du hålla buden.

Du bestämmer själv om du skall vara trogen.

16Eld och vatten har han lagt framför dig:

räck ut din hand efter vilket du vill.

17Framför människan ligger livet och döden,

och hon får det hon väljer.

18

15:18 f.
Ps 33:13–15
Ords 15:3
Syr 17:15–20
23:19
Heb 4:13
Ty stor är Herrens vishet,

väldig är hans makt, och han ser allt.

19Hans blickar följer dem som fruktar honom,

och ingen mänsklig handling undgår honom.

20Han har inte befallt någon att leva gudlöst,

ingen har fått hans tillåtelse att synda.