Bibel 2000 (B2000)
13

Varning för rika och mäktiga

131Den som rör vid tjära fläckar ner sig,

och den som umgås med en högmodig blir som han.

2Lyft inte en börda som är för tung för dig

och umgås inte med en rikare och mäktigare.

Vad har lerkrukan med kitteln att göra?

Stöter de ihop går krukan i bitar.

3Den rike gör orätt och är dessutom oförskämd,

den fattige lider orätt och får dessutom be om ursäkt.

4Om du är användbar för den rike, så utnyttjar han dig,

men är du i nöd bryr han sig inte om dig.

5Om du äger något söker han ditt sällskap

och gör utan skrupler slut på vad du har.

6När han behöver din hjälp för han dig bakom ljuset

genom att le och väcka förhoppningar hos dig.

Han är len i mun och säger:

»Vad kan jag hjälpa dig med?«

7Med sina levnadsvanor får han dig att skämmas

och gör slut på dina pengar två och tre gånger om,

och till sist gör han narr av dig.

När han sedan ser dig bryr han sig inte om dig

utan skakar föraktfullt på huvudet åt dig.

8Akta dig så att du inte blir förd bakom ljuset

och förödmjukas genom ditt oförstånd.

9Blir du bjuden till en mäktig man, så var nödbedd;

desto ivrigare blir hans inbjudan.

10Träng dig inte på, då kan du bli bortstött.

Håll dig inte undan, då kan du bli bortglömd.

11Försök inte tala som en jämlike med honom

och lita inte på hans många ord,

ty medan han pratar sätter han dig på prov,

och medan han ler studerar han dig.

12Obarmhärtig är han —

han tiger inte med det han fått höra

och skonar dig inte från misshandel och bojor.

13Ta dig i akt och se dig noga för,

ty vid varje steg riskerar du att falla.

Rika och fattiga

15Alla djur älskar sina likar

och alla människor sina bröder.

16Alla varelser håller sig till sin art,

och en man söker sig till sin like.

17Inte samsas vargen med lammet

och inte syndaren med den gudfruktige.

18Inte kan hund och hyena hålla fred,

och aldrig blir det fred mellan fattig och rik.

19Vildåsnorna i öknen blir lejonens byte;

så blir de fattiga foder för de rika.

20Ringhet är avskyvärd för den högmodige;

så blir den fattige avskydd av den rike.

21Snavar den rike får han stöd av sina vänner.

Faller den ringe stöter hans vänner bort honom.

22När den rike tar miste får han många försvarare;

är hans ord oförsvarliga ger man honom ändå rätt.

Om den ringe tar miste får han ovett dessutom,

och när han talar förnuftigt vill ingen lyssna.

23När den rike talar är alla tysta,

och man höjer hans ord till skyarna.

När den fattige talar säger man: »Vad är det för en?«

Och om han snubblar knuffar man omkull honom.

Njut av livet

24Rikedom är något gott om den inte fläckats av synd,

men ett ont är den fattigdom som följer av övermod.

25En människas hjärta får hennes ansikte att skifta

och gör det sorgset eller glatt.

26En ljus uppsyn vittnar om ett glatt hjärta.

Att komma på visdomsord kräver mödosam eftertanke.