Bibel 2000 (B2000)
11

111Vishet ger den ringe en aktad ställning

och skaffar honom en plats bland stormän.

2Prisa inte en man för hans skönhet,

och avsky ingen för hans utseendes skull.

3Bland vingade varelser tillhör biet de minsta,

men vad det ger är det bästa av allt sött.

4Stoltsera inte med dina kläder,

och förhäv dig inte när du blir hedrad,

ty Herren kan göra märkliga ting,

och vad han gör är fördolt för människorna.

5Många tyranner har fått stiga ner i stoftet,

medan kronan sattes på den siste man väntat sig.

6Många härskare har råkat i djupaste vanära,

och lysande män har hamnat i främlingars våld.

Verklig och skenbar framgång

7Klandra inte innan du har prövat —

tänk först och döm sedan.

8Svara inte förrän du har lyssnat —

avbryt inte när någon talar.

9Tvista inte om en sak som inte angår dig,

och befatta dig inte med syndares processer.

10Mitt barn, ge dig inte in på för många företag,

med vidlyftiga affärer undgår du inte felsteg.

Hur mycket du än jagar når du aldrig målet,

och du kommer inte undan när du måste fly.

11Den ene arbetar, sliter och jäktar

men får det bara sämre.

12Den andre är trög och måste be om hjälp,

han är fattig på kraft och rik på armod.

Men Herren ser honom och ställer allt till rätta:

han upprättar honom ur hans förnedring

13och ger honom en aktad ställning,

och han vinner mångas beundran.

14Lycka och olycka, liv och död,

fattigdom och rikedom kommer från Herren.

17Det Herren ger får de fromma behålla,

hans beslut kan aldrig upphävas.

18En man kan bli rik genom att spara och gnida,

men vad är det för lön han får?

19När han säger: »Jag kan slå mig till ro,

nu skall jag njuta av min rikedom« —

då vet han inte hur lång tid som är kvar

innan han måste lämna allt åt andra och dö.

20Håll fast vid den uppgift du fått,

gå upp i den och åldras i din gärning.

21Beundra inte vad syndaren gör,

utan lita på Herren och håll ut i ditt arbete.

Ty för Herren är det en lätt sak

att plötsligt låta den fattige bli rik.

22Genom Herrens välsignelse får den fromme sin lön,

och hans framgång slår med ens ut i blom.

23Säg inte: »Vad är det för mening med mitt liv —

vad kan det finnas för lycka i framtiden?«

24Säg inte: »Jag har allt —

vilken olycka kan drabba mig i framtiden?«

25I lyckans stund glöms olyckan bort,

och i olyckans stund minns man inte lyckan.

26För Herren är det lätt att på livets sista dag

ge människan hennes gärningars lön.

27En timmes plågor, och ett liv i lyx är glömt.

Människans slut avslöjar hur hon levat.

28Kalla ingen lycklig innan han är död;

först på barnen ser du hur en människa varit.

Regler för gästfrihet och välgörenhet

29Bjud inte in vem som helst i ditt hus;

den baksluges knep är många.

30Som fällans lockfågel är den fräcke,

liksom spionen är han ute efter ditt fall.

31Det goda vänder han försåtligt till ont,

allt utsökt fläckar han ner.

32En gnista tänder en stor kolbrasa,

och en syndig människa lurar på rov.

33Akta dig för den ondskefulle, han har inget gott i sinnet.

Låt honom inte sätta en outplånlig fläck på dig.

34Ger du en främling husrum ställer han till oreda för dig

och gör dig främmande för dina egna.