Bibel 2000 (B2000)
8

Ett andligt liv i frihet

81Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. 2

8:2
1~Kor 15:45
2~Kor 3:17
8:2 har gjort mig fri Andra läsarter »har gjort dig fri«; »har gjort oss fria«.Ty den andliga lag som gäller för livet i Kristus Jesus har gjort mig fri från syndens och dödens lag. 3
8:3
2~Kor 5:21
Gal 3:13
Heb 2:14
Det som lagen inte kunde göra, eftersom den kom till korta inför vår köttsliga natur, det gjorde Gud. Då han lät sin egen son bli lik en syndfull människa och sände honom som ett syndoffer, dömde han synden i människan. 4
8:4
Matt 3:15
5:17
Därmed kunde lagens krav på rättfärdighet uppfyllas hos oss som lever efter vår ande och inte efter vår köttsliga natur. 5
8:5
Gal 5:16–23
Ty de som lever efter köttet har dess sinnelag, men de som lever efter anden är andligt sinnade. 6
8:6
Rom 6:21
Gal 6:8
Köttets sinnelag betyder död, men andens liv och frid. 7
8:7
Rom 5:10+
Köttets sinnelag innebär ju fiendskap med Gud; det underordnar sig inte Guds lag och kan inte heller göra det. 8De som är kvar i sin köttsliga natur kan inte behaga Gud. 9
8:9
1~Kor 2:12
3:16
1~Joh 3:24
4:13
Ni däremot är inte kvar i den utan lever andligt, när nu Guds ande bor i er. Men den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. 10
8:10
Rom 5:12Gal 2:20
1~Pet 4:6
8:10 så är visserligen kroppen död Paulus tänker antingen på den fysiska kroppen, som förr eller senare måste dö, eller på »den syndiga kroppen« (6:6). I det senare fallet menas att en kristen har avslutat sitt gamla, syndiga liv genom omvändelsen. Kött.Om Kristus bor i er, så är visserligen kroppen död på grund av synden, men anden har liv på grund av rättfärdigheten. 11
8:11
1~Kor 6:14
2~Kor 4:14
Om anden från honom som har uppväckt Jesus från de döda bor i er, då skall han som har uppväckt Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom att hans ande bor i er.

Den härlighet som skall ges Guds barn

12Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot köttet, inte att leva efter vår köttsliga natur. 13

8:13
Hes 18:21
Ef 4:22–24
Kol 3:5,9
Om ni lever på det sättet kommer ni att dö, men om ni med ande dödar kroppens gärningar skall ni leva. 14
8:14
Gal 5:18
Heb 2:10
8:14 Son.Alla som leds av ande från Gud är Guds söner. 15
8:15
2~Tim 1:7
1~Joh 4:18Mark 14:36+
8:15 Abba Se not till Mark 14:36.Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen; ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa: »Abba! Fader!« 16
8:16
Gal 3:26
Ef 1:5
1~Joh 3:1
Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. 17
8:17
Matt 5:5Gal 4:7
Upp 21:7Matt 16:24Apg 14:222~Tim 2:111~Pet 4:13
5:1
8:17 Arv.Men är vi barn, då är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet.

18

8:18
Matt 5:11Joh 16:20–22
2~Kor 4:171~Joh 3:2
Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot den härlighet som skall uppenbaras och bli vår. 19
8:19
Matt 5:9Kol 3:4
Ty skapelsen väntar otåligt på att Guds söner skall uppenbaras. 20
8:20
1~Mos 3:17–19
Pred 1:2
8:20 på grund av honom som vållade det Troligen menas Adam, som genom sin olydnad förde in döden i världen. Möjligen syftar Paulus på Gud, som dömde världen att bära syndafallets följder, eller på djävulen, som låg bakom det.Allt skapat har lagts under tomhetens välde, inte av egen vilja utan på grund av honom som vållade det, men med hopp om 21
8:21
2~Pet 3:12Upp 21:1–4Ef 1:51~Joh 3:1
att också skapelsen skall befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas.

228:22 födslovåndor Återfödelse.Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor. 23

8:23
2~Kor 1:22Luk 21:28
2~Kor 5:2
8:23 Först.Och till och med vi, som har fått Anden som en första gåva, också vi ropar i vår väntan på att Gud skall göra oss till söner och befria vår kropp. 24
8:24
2~Kor 4:18
5:7
Heb 11:1
I hoppet är vi räddade – ett hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp, vem hoppas på det han redan ser? 25Men om vi hoppas på det vi inte ser, då väntar vi uthålligt. 26
8:26
Joh 14:16
Gal 4:6
På samma sätt är det när Anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, men Anden vädjar för oss med rop utan ord, 27
8:27
Ps 139:1
och han som utforskar våra hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden vädjar för de heliga så som Gud vill.

Guds kärlek i Kristus Jesus

28

8:28
1~Kor 2:9
Ef 1:11Rom 10:15
Heb 9:11
10:1
8:28 Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda Eller »för dem som älskar Gud medverkar allt till att de når det goda«.8:28 Plan.Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda, dem som han har kallat efter sin plan. 29
8:29
1~Kor 15:49
2~Kor 3:18
Fil 3:21
Kol 1:15
Ty dem han i förväg har utvalt har han också bestämt till att formas efter hans sons bild, så att denne skulle vara den förstfödde bland många bröder. 30
8:30
Joh 17:22
Dem han i förväg har utsett har han också kallat, och dem han har kallat har han också gjort rättfärdiga, och dem han har gjort rättfärdiga, dem har han också skänkt sin härlighet.

31

8:31
Ps 118:6
Vad innebär nu detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara mot oss? 32
8:32
1~Mos 22:16Jes 53:6
Joh 3:16
Rom 4:25+
Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla, varför skall han inte skänka oss allt med honom? 33
8:33
Jes 50:8
Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud frikänner, 34
8:34
Ps 110:1Jes 53:12
Heb 7:251~Joh 2:1
vem kan då fälla? Kristus är den som har dött och därtill den som har uppväckts och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. 35Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd? 36
8:36
Ps 44:23
Sak 11:4Matt 10:16
2~Tim 3:121~Kor 15:30
Det står ju skrivet: För din skull lider vi dödens kval dagen lång, vi har räknats som slaktfår. 37
8:37
Joh 16:331~Kor 15:57
2~Kor 2:14
Nej, över allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. 38
8:38 f.
Ef 1:21
6:12
Kol 2:15
Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, 398:39 krafter i höjden eller krafter i djupet Makter.varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår herre.