Bibel 2000 (B2000)
6

Nytt liv genom dopet in i Kristus

61

6:1
Rom 3:8+
Vad innebär nu detta? Skall vi stanna kvar i synden för att nåden skall bli större? 2Naturligtvis inte. Vi som har dött bort från synden, hur skall vi kunna leva vidare i den? 3
6:3
1~Kor 12:13Gal 3:27Mark 10:38
Kol 2:12
Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död? 4
6:4
Rom 8:10Kol 2:123:1
Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi skall leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. 5
6:5
Fil 3:10
Ty har vi blivit ett med honom genom att dö som han skall vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han. 6
6:6
Gal 2:195:24
6:6 vår gamla människa, den syndiga kroppen Kött.Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom för att den syndiga kroppen skall berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. 7Ty den som är död är frikänd från synden. 8
6:8
2~Tim 2:11
När vi nu har dött med Kristus är vår tro att vi också skall leva med honom. 9
6:9
Upp 1:18
Vi vet ju att Kristus har uppväckts från de döda och inte mer skall dö. Döden är inte längre herre över honom. 10
6:10
Heb 7:27+
När han dog, dog han bort från synden, en gång för alla. När han nu lever, lever han för Gud. 11
6:11
2~Kor 5:15
Gal 2:191~Pet 2:24
Så skall också ni se på er själva: i Kristus Jesus är ni döda för synden men lever för Gud.

12

6:12
1~Mos 4:7
Synden skall alltså inte få härska i er dödliga kropp, så att ni lyder dess begär. 13
6:13
Kol 3:5
Låt inte synden bruka era lemmar som redskap för orättfärdigheten, utan låt Gud bruka er, ni som ju har återvänt till livet från döden; låt honom använda era lemmar som redskap för rättfärdigheten. 14Synden skall inte vara herre över er; ni står inte under lagen utan under nåden.

Fria från synden

15Hur är det då: skall vi synda eftersom vi inte står under lagen utan under nåden? Naturligtvis inte. 16

6:16
Ords 12:28
Joh 8:34
2~Pet 2:19
Ni vet ju att om ni gör er till slavar under någon och lyder honom, då är ni slavar under den ni lyder, antingen under synden, vilket för till döden, eller under den lydnad som för till rättfärdighet. 17Men Gud vare tack! Ni var slavar under synden men valde att av hela ert hjärta lyda den lära som ni blivit införda i. 18Och när ni då gjordes fria från synden blev ni slavar under rättfärdigheten – 19
6:19
Rom 12:1+
jag väljer en mänsklig bild med tanke på er mänskliga otillräcklighet. Ty liksom ni gjorde era lemmar till slavar åt orenheten och laglösheten och blev laglösa skall ni nu göra dem till slavar åt rättfärdigheten och bli heliga. 20
6:20 f.
Rom 7:4Gal 6:7
När ni var slavar under synden stod ni fria gentemot rättfärdigheten. 21Vad gav det för frukt? Sådant som ni nu känner skam över därför att det till slut leder till döden. 22
6:22
Gal 5:221~Pet 1:9
Nu däremot, när ni blivit fria från synden men är slavar under Gud, blir frukten ni skördar helighet och till slut evigt liv. 23
6:23
Rom 5:12+
Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår herre.