Bibel 2000 (B2000)
15

151

15:1
Apg 20:35
Rom 14:1
Gal 6:2
1~Thess 5:14
Vi som är starka är skyldiga att hjälpa de svaga med deras bördor och får inte tänka på oss själva. 2
15:2
Rom 14:19
1~Kor 10:33
Vi skall var och en tänka på vår nästa, på vad som är gott och bygger upp. 3
15:3
Ps 69:10
Kristus tänkte inte på sig själv, nej, det står skrivet: Dina smädares smädelser föll över mig. 4
15:4
1~Mack 12:92~Tim 3:16
Alla profetior i skriften står där för att undervisa oss, så att vi genom vår uthållighet och den tröst skriften ger oss kan bevara vårt hopp. 5
15:5
Rom 12:16
1~Kor 1:10
2~Kor 13:11
Fil 2:2
4:2
Måtte uthållighetens och tröstens Gud göra er eniga efter Kristi Jesu vilja, 6så att ni alla med en mun prisar vår herre Jesu Kristi Gud och fader.

7

15:7
Rom 14:1
Godta därför varandra, så som Kristus har godtagit er till Guds ära. 8
15:8
Matt 15:26
Apg 3:25
2~Pet 1:19
Jag menar: Kristus blev de omskurnas tjänare för att visa att Gud är sannfärdig och bekräfta de löften som getts åt fäderna, 9
15:9
2~Sam 22:50
Ps 18:50
och hedningarna har fått prisa Gud för hans barmhärtighet. Det står ju skrivet: Därför skall jag prisa dig bland hedningarna, och ditt namn skall jag lovsjunga. 10
15:10
5~Mos 32:43
15:10 Gläd er, ni hedningar Citatet från 5 Mos 32:43 följer en läsart där den ursprungliga texten sannolikt har förändrats. Hednafolk.Vidare heter det: Gläd er, ni hedningar, tillsammans med hans folk. 11
15:11
Ps 117:1
Och en annan gång: Lova Herren, alla hedningar, lovsjung honom, alla folk. 12
15:12
Jes 11:10
15:12 Han som är av Jishajs rot Se not till Jes 11:1. Citatet (Jes 11:10) tillämpas här på Jesus som Messias.Och Jesaja säger: Han som är av Jishajs rot skall komma, han som reser sig för att härska över hedningarna; på honom skall hedningarna hoppas.

13Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid och ge er ett allt rikare hopp genom den heliga andens kraft.

Hedningarnas apostel

14

15:14
1~Kor 1:5
1~Thess 4:9
Mina bröder, för min del har jag blivit övertygad om att ni själva är så fyllda av godhet och har så mycket av den fulla kunskapen att ni kan vägleda varandra. 15Ändå har jag skrivit till er, ibland lite väl uppriktigt, och påmint er om en del saker. Jag har gjort det därför att Gud i sin nåd 16
15:16
Rom 11:13Fil 2:17Rom 12:1+
gett mig uppdraget att gå ut till hedningarna som Kristi Jesu tempelpräst och i helig tjänst förvalta Guds evangelium. Så skall hedningarna bli ett offer som är helgat genom den heliga anden och som Gud därför tar emot.

17

15:17
1~Kor 1:31+
Det är alltså tack vare Kristus Jesus som jag kan berömma mig av vad jag gör inför Gud. 18
15:18
2~Kor 3:5Rom 16:26
Jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har gjort genom mig för att hedningarna skall föras till lydnad, i ord och gärning, 19
15:19
Mark 16:17Apg 15:12
1~Kor 12:92~Kor 12:12
15:19 Illyrien Romersk provins i kustlandet på Adriatiska havets östra sida.genom kraften i tecken och under, genom Andens kraft. Så har jag överallt spritt evangeliet om Kristus, från Jerusalem åt alla håll, ända till Illyrien. 20
15:20
2~Kor 10:15
Jag har alltid satt en ära i att inte förkunna evangeliet där Kristus redan är känd; jag vill inte bygga på en grund som någon annan har lagt. 21
15:21
Jes 52:15
Det står ju skrivet: De som inte har fått budskapet om honom skall se, och de som ingenting har hört skall förstå.

Paulus planerade besök

22

15:22–24
Rom 1:10–13+
Det är därför som jag gång på gång har blivit förhindrad att komma till er. 23Men nu har jag inte längre några uppgifter i den här delen av världen, och jag har i åratal längtat efter att få besöka er 24
15:24
1~Kor 16:6,11
15:24 när jag far till Spanien Denna plan omintetgjordes då Paulus tillfångatogs i Jerusalem (Apg 21). Enligt fornkristen tradition kunde han fullfölja den senare; jfr not till Apg 28:30.när jag far till Spanien. Jag hoppas att jag träffar er under den resan och att ni hjälper mig vidare på min väg, sedan jag väl, en alltför kort tid, har fått vara tillsammans med er. 25
15:25
Apg 19:21
20:22
24:17
Men först far jag till Jerusalem med hjälpen till de heliga. 26
15:26
Apg 11:291~Kor 16:1–4
2~Kor 8–9
Gal 2:10
15:26 Makedonien och Achaia Romerska provinser; se noter till Apg 16:9; 18:12. På deras område låg församlingarna i Filippi, Thessalonike och Korinth.15:26 Insamling. Helig.Makedonien och Achaia har nämligen beslutat att göra en insamling för de fattiga bland de heliga i Jerusalem. 27
15:27
1~Kor 9:11
Gal 6:6
Så beslöt de; de står ju också i skuld till dem. Ty eftersom hedningarna har fått del av deras andliga goda är de i sin tur skyldiga att bistå dem med det materiella. 28Sedan jag har fullgjort detta uppdrag och överlämnat resultatet till dem tänker jag fara till Spanien och besöka er på vägen. 29
15:29
Rom 1:11
Och jag vet att när jag kommer till er för jag med mig välsignelse från Kristus i fullt mått.

30

15:30
2~Kor 1:11
Ef 6:19
Fil 1:9
Kol 4:3
För vår herre Jesu Kristi skull och för den kärleks skull som Anden ger uppmanar jag er, bröder, att bistå mig i min kamp genom att be till Gud för mig, 31
15:31
2~Thess 3:1
så att han räddar mig från dem i Judeen som vägrar att tro och så att den hjälp jag har med mig till Jerusalem blir väl mottagen av de heliga. 32Då kan jag komma till er med glädje och vila ut tillsammans med er, om Gud så vill. 33
15:33
Rom 16:20
2~Kor 13:11
Fil 4:9
1~Thess 5:23
2~Thess 3:16
Heb 13:201~Kor 14:33
Fil 4:7
15:33 Se not till 16:25–27.Fridens Gud är med er alla, amen.