Bibel 2000 (B2000)
14

Döm inte din broder

141

14:1–23
1~Kor 8:1–13Kol 2:16–22
14:1
Rom 15:1+, 7

14:1 olika uppfattningar Eller »hans tvivel«.Den som är svag i tron skall ni godta utan att sätta er till doms över olika uppfattningar. 2
14:2 f.
Rom 14:13–17+
14:2
1~Mos 1:29
Den enes tro tillåter honom att äta vad som helst, medan den som är svag i tron bara äter grönsaker. 3Den som vågar äta skall inte förakta den som inte gör det; den som inte vågar äta skall inte döma den som vågar, Gud har ju godtagit honom. 4Vad har du för rätt att döma den som är i en annans tjänst? Om han står eller faller angår bara hans egen herre. Men han faller inte, ty Herren är stark nog att hålla honom upprätt. 5
14:5
Gal 4:10
14:5 gör skillnad på dagar Orden kan syfta på de judekristnas respekt för GT:s festkalender eller på andra kristnas beroende av samtidens astrologi, som skilde mellan gynnsamma och ogynnsamma dagar.Den ene gör skillnad på dagar; för den andre är de alla likvärdiga. Var och en skall vara fast i sin övertygelse. 6
14:6
1~Kor 10:30
Den som alltid tänker på vad det är för dag gör det för Herren. Och den som äter gör det för Herren; han tackar ju Gud. Den som inte äter avstår med tanke på Herren, och han tackar också Gud. 7
14:7
2~Kor 5:15
Ty ingen av oss lever för sin egen skull, och ingen dör för sin egen skull. 8
14:8
Rom 6:111~Thess 5:10
Om vi lever, lever vi för Herren, och om vi dör, dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör tillhör vi alltså Herren. 9Ty Kristus dog och fick liv igen för att härska över både döda och levande. 10
14:10
2~Kor 5:10
Hur kan du då döma din broder? Eller hur kan du förakta din broder? Alla skall vi en gång stå inför Guds domstol. 11
14:11
Jes 45:23
Fil 2:10
Ty det är skrivet: Så sant jag lever, säger Herren, för mig skall alla knän böjas, och alla tungor skall prisa Gud.

12

14:12
Luk 16:2
Apg 10:42
2~Tim 4:1
1~Pet 4:5
Alltså skall var och en av oss avlägga räkenskap inför Gud.

Hänsyn till de svaga

13

14:13
Rom 2:1Matt 18:61~Kor 8:9–13
14:13 snava eller falla Paulus, som själv kan leva oberoende av GT:s renhetslagar, betraktar det som ett syndafall om någon gör detta mot sin egen övertygelse. Se v. 20 ff. och jfr 1 Kor 8:10 f.Låt oss därför inte längre döma varandra. I stället skall ni se till att ni inte kommer någon broder att snava eller falla. 14
14:14
Matt 15:10–12
Mark 7:19
1~Kor 6:13
8
1~Tim 4:4
Tit 1:15
I min tro på herren Jesus vet jag fullt och fast att ingenting är orent i sig självt, men den som betraktar det som orent, för honom är det orent. 15Om du sårar din broder med vad du äter, då lever du inte längre efter kärlekens bud. Låt inte din mat bringa den i fördärvet som Kristus dog för. 16
14:16
Tit 2:5
Se till att man inte talar illa om det goda som är ert. 17
14:17
Matt 6:33
Gal 5:22
Ty Guds rike är inte mat och dryck utan rättfärdighet och frid och glädje i den heliga anden. 18
14:18
Fil 4:5
Den som tjänar Kristus på det sättet behagar Gud och blir uppskattad av människor. 19
14:19
Rom 12:1815:2
Låt oss därför sträva efter det som gagnar friden och bygger upp gemenskapen. 20
14:20
Mark 7:19
Riv inte ner Guds verk för matens skull. Allt är rent men är inte bra för den som äter och kommer på fall. 21Det är bra att avstå från kött och vin och annat som blir en stötesten för din broder. 22Låt din egen tro vara en sak mellan dig och Gud. Salig den som inte behöver döma sig själv för det val han träffar. 2314:23 Se not till 16:25–27.Men den som äter fast han hyser betänkligheter är dömd därför att han inte handlar i tro. Allt som inte sker i tro är synd.