Bibel 2000 (B2000)
12

Andlig gudstjänst

121

12:1
Rom 6:19
1~Kor 3:16Fil 2:17Heb 13:10,15
1~Pet 2:4–10+
12:1 Offer.Därför ber jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det skall vara er andliga gudstjänst. 2
12:2
Ef 4:23Kol 1:91~Pet 1:14Fil 1:10+
Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt.

En kropp och många lemmar

3

12:3
Fil 2:3Ef 4:7
I kraft av den nåd jag har fått säger jag till var och en av er: ha inte för höga tankar om er själva utan tänk som man bör tänka, med självbesinning, så att var och en rättar sig efter det mått av tro som Gud har tilldelat honom. 4
12:4 f.
1~Kor 12:12–27+
Ty liksom vi har en enda kropp men många lemmar, alla med olika uppgifter, 5så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus, men var för sig är vi lemmar som är till för varandra. 6
12:6–8
Matt 25:15
1~Kor 7:7
12:4–11,28–30
Ef 4:7,11Heb 2:4
1~Pet 4:10
12:6
1 Kor 14:3, 24 f., 29–33

Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått: profetisk gåva i förhållande till vår tro, 7
12:7
1~Kor 12:28
Ef 4:11
tjänandets gåva hos den som tjänar, undervisningens gåva hos den som undervisar, 8
12:8
Apg 6:1–4
2~Kor 9:7
tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar, gåvan att frikostigt dela med sig, att vara nitisk som ledare och att med glatt hjärta visa barmhärtighet.

9

12:9
1~Tim 1:5Am 5:15+
Er kärlek skall vara uppriktig. Avsky det onda, håll fast vid det goda. 10
12:10
Rom 13:8
Fil 2:3
1~Thess 4:9
1~Tim 1:5
Heb 13:1
1~Pet 1:22
1~Joh 3:11+
Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek, överträffa varandra i ömsesidig aktning. 11
12:11
Apg 18:25
Upp 3:15
Slappna inte i er iver, håll er brinnande i anden. Tjäna Herren. 12
12:12
Rom 15:13
1~Thess 5:16Rom 5:3Ef 6:18+
Gläd er i hoppet, var uthålliga i lidandet och ihärdiga i bönen. 13
12:13
Rom 15:25–271~Tim 3:2
5:10
Heb 13:2
1~Pet 4:9
12:13 Helig.Hjälp Guds heliga med vad de behöver, vinnlägg er om gästfrihet. 14
12:14–21
Matt 5:38–48+
12:14
1~Kor 4:12
Välsigna dem som förföljer er, välsigna dem och förbanna dem inte. 15
12:15
Ps 35:13Syr 7:34
1~Kor 12:26
Gläd er med dem som gläder sig och gråt med dem som gråter. 16
12:16
Rom 15:5Ps 131:1
Rom 11:20Jes 5:21+
Bemöt alla lika och håll er inte för goda att umgås med dem som är ringa. Var inte självkloka. 17
12:17
Ords 20:22
2~Kor 8:21
1~Thess 5:15
Löna inte ont med ont. Tänk på vad som är riktigt för alla människor. 18
12:18
Matt 5:9Rom 14:19
1~Kor 7:15
2~Kor 13:11
1~Thess 5:13
2~Tim 2:22
Heb 12:14
Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er. 19
12:19
3~Mos 19:185~Mos 32:35
12:19 Min är hämnden, jag skall utkräva den Citatet från 5 Mos 32:35 följer en gammal men troligen ej ursprunglig hebreisk läsart.Ta inte rätten i egna händer, mina kära, utan låt Guds vrede ha sin gång, ty det står skrivet: Min är hämnden, jag skall utkräva den, säger Herren. 20
12:20
Ords 25:21
Men är din fiende hungrig, ge honom att äta; är han törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud. 21
12:21
1~Mos 50:20
1~Sam 24:18
Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda.