Bibel 2000 (B2000)
10

Judarna och rättfärdigheten

10110:1 att de skall bli räddade Orden syftar på judarna.Bröder, mitt hjärtas önskan och min bön till Gud är att de skall bli räddade. 2

10:2
Apg 22:3
1~Tim 1:13
Jag kan vittna om ivern i deras gudstro, men de saknar den rätta insikten. 3
10:3
Luk 16:15
Rom 3:21+
De vet inte vad rättfärdighet från Gud vill säga utan söker hävda sin egen, och därför har de inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud.

4

10:4
Matt 5:17
Apg 13:38Gal 3:24
10:4 slutet på lagen Grundtextens ord för »slut« kan också betyda »mål« eller »fullbordan«. Därmed antyds att Kristus inte bara har gjort slut på lagens dömande makt utan också har uppfyllt skriftens krav och förutsägelser.Kristus är slutet på lagen, så att var och en som tror kan bli rättfärdig. 5
10:5
Gal 3:12
Ty om den rättfärdighet som lagen ger skriver Mose: Den människa som håller buden skall leva genom dem. 6
10:6–8
5~Mos 30:12–14
10:6 det vill säga för att hämta ner Kristus Paulus skjuter in förklaringar till GT-texten (5 Mos 30:11–14) medan han citerar den. Judiska skriftutläggare gjorde ofta så. Här blir förklaringen en nytolkning: det som sägs om lagen tillämpas på Kristus; jfr Joh 1:1 med not.Men den rättfärdighet som tron ger säger: Fråga inte i ditt hjärta: Vem skall stiga upp till himlen? – det vill säga för att hämta ner Kristus – 7
10:7
Vish 16:13
1~Pet 3:19
eller: Vem skall stiga ner i avgrunden? – det vill säga för att hämta upp Kristus från de döda. 8Vad säger den då? Ordet är nära dig, i din mun och i ditt hjärta – det vill säga trons ord, det som vi förkunnar. 9
10:9
Matt 10:32
1~Kor 12:3+
Ty om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad. 10Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning. 11
10:11
Jes 28:16
Skriften säger ju: Ingen som tror på honom skall stå där med skam. 12
10:12
Rom 3:22Ef 4:5
1~Tim 2:5
Det är ingen skillnad på jude och grek; alla har samme herre, och han ger av sin rikedom åt alla som åkallar honom. 13
10:13
Joel 2:32
Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad.

Alla lyssnade inte till evangeliet

14

10:14
Apg 8:31
Men hur skall de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Hur skall de kunna tro på den som de inte har hört? Hur skall de kunna höra utan att någon förkunnar? 15
10:15
Jes 52:7
Hur kan någon förkunna utan att vara utsänd? Det står skrivet: Skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting. 16
10:16
Jes 53:1
10:16 det vi förkunnade Jfr Joh 12:38 med not.Men alla lyssnade inte till budskapet. Ty Jesaja säger: Herre, vem satte tro till det vi förkunnade? 17
10:17
Joh 17:20
Så bygger tron på förkunnelsen och förkunnelsen på Kristi ord. 18
10:18
Ps 19:5
Kol 1:23+
Men då frågar jag: kanske har de aldrig hört den? Visst har de! Över hela jorden nådde deras röst, till världens ändar deras ord. 19
10:19
5~Mos 32:21
Då frågar jag: kanske Israel inte förstod? Nej, redan Mose säger: Jag skall väcka er avund mot ett folk som inte är något folk; mot ett folk utan förstånd skall jag väcka er vrede. 20
10:20
Jes 65:1
Och Jesaja går så långt att han säger: Jag blev funnen av dem som inte sökte efter mig, jag visade mig för dem som inte frågade efter mig. 21
10:21
Jes 65:2
Men om Israel säger han: Hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett olydigt och motspänstigt folk.