Bibel 2000 (B2000)
9

91

9:1
Jes 14:12
Upp 8:1020:1
9:1 en stjärna som hade fallit Sannolikt menas en ond ängel, som får Guds tillstånd att släppa dödsrikets krafter lösa. I 20:1 uppträder dock en god ängel med samma nyckel.Den femte ängeln blåste i sin basun. Då såg jag en stjärna som hade fallit från himlen ner på jorden. Åt den gavs nyckeln till avgrundens brunn. 2
9:2
1~Mos 19:28
Och stjärnan öppnade avgrundsbrunnen, och rök steg upp ur brunnen som röken från en stor ugn, och solen och luften förmörkades av röken från brunnen. 3
9:3–11
2~Mos 10:12–15
Joel 1–2
9:3 gräshoppor Utmålningen av dessa djur som en övernaturlig krigshär har en förebild i Joel 2:4–11.Ur röken kom gräshoppor över jorden, och de fick samma makt som skorpionerna på jorden. 4
9:4
Upp 7:3+
9:4 som inte bär Guds sigill Se 7:3 med not.De blev tillsagda att inte skada gräset på jorden, inte heller någon annan grönska eller något träd utan bara de människor som inte bär Guds sigill på sin panna. 59:5 fem månader Möjligen anspelas på 1 Mos 7:24 (vattnet steg i 150 dagar).De fick inte döda dem men plåga dem i fem månader, och plågan som de vållar är som plågan av en skorpion när den stinger en människa. 6
9:6
Job 3
Hos 10:8
Upp 6:16
I de dagarna kommer människorna att söka döden, men de skall inte finna den. De kommer att önska sig döden, men döden skall fly ifrån dem. 7
9:7–9
Job 39:22–28
Och gräshopporna liknade hästar som har gjorts klara för strid. På deras huvuden var liksom gyllene kransar, och deras ansikten var som människors ansikten. 8De hade hår som kvinnohår, och deras tänder var som lejontänder. 9De hade bröstpansar som av järn, och dånet från deras vingar var som dånet från många hästar och vagnar som stormar fram till strid. 10De hade stjärtar och gaddar som skorpioner, och i stjärten ligger deras makt att skada människorna i fem månader. 119:11 avgrundens ängel Det är oklart om här menas samma ängel som i v. 1, en annan demonfurste eller djävulen själv. Abaddon är en beteckning för dödsriket («avgrunden«, t.ex. Ps 88:12; namnformen återges här efter den grekiska texten). Apollyon betyder »förstörare«.Över sig har de en kung, avgrundens ängel; hans namn på hebreiska är Abaddon och på grekiska heter han Apollyon.

12Det första veropet är över. Men efter det kommer två till.

13

9:13
Upp 5:8+
9:13 hornen Se not till Ps 118:27. »Det gyllene altaret« är rökelsealtaret (2 Mos 30:1–10). Jfr 6:9 med not; 8:3. – Annan läsart »de fyra hornen«.Den sjätte ängeln blåste i sin basun. Då hörde jag en röst från hornen på det gyllene altaret inför Gud, 14
9:14–19
Hes 38:14–23
9:14
Upp 16:12
9:14 fyra änglar Jfr 7:1 med not.9:14 Eufrat Floden betecknar den romerska världens östra gräns. Därifrån hotade parthernas fruktade ryttarhärar, här utmålade med övernaturliga drag. Tidens apokalyptiska tänkande ställde samman dem med Hes 38.och den sade till den sjätte ängeln med basunen: »Släpp loss de fyra änglar som är bundna vid den stora floden Eufrat.« 15Och de fyra änglar som hade hållits redo för den timmen och den dagen och den månaden och det året släpptes loss för att döda en tredjedel av människorna. 16Antalet man i deras ryttarhär var tjugo tusen gånger tio tusen; jag hörde deras antal. 17Och så här såg jag hästarna och deras ryttare i min syn: de hade eldröda och blåsvarta och svavelgula harnesk, och hästarna hade huvuden som lejon, och ur deras munnar kom eld och rök och svavel. 18En tredjedel av människorna dödades genom dessa tre plågor, elden, röken och svavlet, som kom ur deras munnar. 19Ty hästarnas makt ligger i deras mun och i deras svansar; deras svansar liknar ormar och har huvuden, och med dem vållar de skada.

20

9:20 f.
5~Mos 4:28
9:20
Ps 115:4–7
Dan 5:4,23
9:20 sina händers verk Dvs. avgudabilder; jfr Mik 5:13; Apg 7:41. Demon.De andra människorna, de som inte dödades av dessa plågor, omvände sig ändå inte från sina händers verk: från att tillbe demoner och gudabilder av guld, silver, brons, sten och trä som varken kan se eller höra eller gå. 21Och de omvände sig inte från sitt mördande eller sin trolldom eller sin otukt eller sina stölder.