Bibel 2000 (B2000)
8

Det sjunde sigillet bryts

81

8:1
Dan 12:7
8:1 en halv timme Möjligen en anspelning på uttrycket »en halv tid«, som i Dan 12:7 står för den sista sjundedelen av ett apokalyptiskt tidsmått.När Lammet bröt det sjunde sigillet blev det tyst i himlen i kanske en halv timme. 2
8:2
Tob 12:15
Matt 24:31+
8:2 sju basuner Enligt Matt 24:31; 1 Thess 4:16 inleds domen med en basunstöt; jfr 10:7. Bilden används här i en ny serie av sjutal; jfr not till 5:1. Den anknyter till plågorna som drabbade Egypten enligt 2 Mos 7–10: hagel (jfr v. 7); blod (jfr v. 8); gräshoppor (jfr 9:3–11).Och jag såg de sju änglarna som står inför Gud, och åt dem gavs sju basuner. 3
8:3 f.
Upp 5:8+
Och en annan ängel kom och ställde sig vid altaret med ett rökelsekar av guld, och åt honom gavs mycket rökelse, som han skulle lägga till alla de heligas böner på det gyllene altaret inför tronen. 4Och röken från rökelsen steg ur ängelns hand upp inför Gud tillsammans med de heligas böner. 5
8:5–7
2~Mos 9:22–35
8:5
3~Mos 16:12
Hes 10:2–7Upp 4:5+
Och ängeln tog rökelsekaret och fyllde det med eld från altaret och kastade ner det på jorden. Då blev det åska och dån och blixtar och jordbävning.

De sju basunerna. Sex änglar blåser i sina basuner

6Och de sju änglarna med de sju basunerna gjorde sig redo att blåsa i dem.

7

8:7
Hes 38:22
Vish 16:22
Den förste blåste i sin basun. Då kom hagel och eld, blandat med blod, och slog ner på jorden, och en tredjedel av jorden brändes av, och en tredjedel av träden brann upp, och allt grönt gräs brann upp.

8

8:8 f.
2~Mos 7:17–21
Upp 11:6
8:8
Jer 51:25
Den andre ängeln blåste i sin basun. Då var det som om ett stort brinnande berg slog ner i havet, och en tredjedel av havet blev till blod, 9en tredjedel av alla levande väsen i havet dog, och en tredjedel av alla fartyg gick under.

10

8:10
Jes 14:12
Den tredje ängeln blåste i sin basun. Då föll en stor stjärna från himlen, brinnande som en fackla, och den föll på en tredjedel av floderna och på vattenkällorna. 11
8:11
2~Mos 15:22–25
Jer 9:15+
8:11 malört … bittert En anspelning på profetiska domsord som Jer 9:15 men också på det beska vattnet i Mara (2 Mos 15:23).Och stjärnans namn är Malört. En tredjedel av vattendragen blev till malört, och många människor dog av vattnet, därför att det hade blivit bittert.

12

8:12
2~Mos 10:21–23
Upp 6:12
Den fjärde ängeln blåste i sin basun. Då träffades en tredjedel av solen och en tredjedel av månen och en tredjedel av stjärnorna, så att tredjedelen av dem förmörkades och dagen miste en tredjedel av sitt ljus och natten likaså. 138:13 de tre andra änglarna Basunstötarna delas liksom sigillen i två grupper om fyra och tre; jfr noter till 6:2, 9. De senare basunstötarna utlöser krafter i avgrunden (kap. 9) och himlen (11:15).Och jag såg, och jag hörde hur en örn som flög över himlens mitt ropade med hög röst: »Ve, ve, ve över jordens invånare när de tre andra änglarna snart låter sina basuner ljuda.«