Bibel 2000 (B2000)
4

Den himmelska gudstjänsten

41

4
Hes 1
Joh 1:51+
4:1
Dan 2:28Upp 1:10+
4:1 vad som skall ske härefter Orden anknyter till bokens inledning (1:19) och markerar att framställningen övergår från samtid till framtid. Kapitlets beskrivning av Guds majestät understryker det profetiska budskapets gudomliga ursprung; jfr Jes 6; Hes 1.Sedan såg jag, och se, en dörr stod öppen till himlen, och den första rösten, som jag hade hört tala till mig som en basun, sade: »Kom hit upp, så skall jag visa dig vad som skall ske härefter.« 2
4:2
2~Krön 18:18
Ps 47:8Jes 6:1
Upp 4:95:1,7,13
6:16
7:10,15
19:4
21:5
Och strax kom jag i hänryckning, och se, en tron stod i himlen och någon satt på tronen, 3
4:3
Hes 1:26Upp 10:1
och han som satt där syntes mig lik jaspis och karneol, och kring tronen var en regnbåge som var som smaragd. 4
4:4
Jes 24:23
Dan 7:9Upp 3:4+
4:4 tjugofyra äldste Gud omges av änglafurstar liksom en jordisk kung av sina rådsherrar (Ängel. Äldste). Talet tjugofyra kan anspela på indelningen av templets prästerskap (1 Krön 24:7–19).Och runt om tronen såg jag tjugofyra troner, och på tronerna satt tjugofyra äldste, klädda i vita kläder och med kransar av guld på huvudet. 5
4:5
2~Mos 19:16–19
Hes 1:13Sak 4:2
Upp 8:5
11:19
16:181:4+
4:5 Guds sju andar Se not till 1:4.Från tronen kom det blixtar och dån och åska, och sju facklor brann framför tronen, det är Guds sju andar, 6
4:6
Hes 1:22
Upp 15:2Hes 1:5–10,18
4:6 ett hav av glas Man tänkte sig att det över himlavalvet fanns en ocean, vars yta var himlens golv; jfr 1 Mos 1:6 f.; 2 Mos 24:10.4:6 Mitt för tronen och runt om tronen Här liksom på fler ställen i Upp är det svårt att få en åskådlig bild av det som beskrivs. Förklaringen kan vara att olika formuleringar mekaniskt övertagits från likartade texter eller att synerna trotsar vardagens logik på samma sätt som drömmar kan göra.4:6 fyra varelser Dessa gestalter har motsvarigheter i Jes 6:2 f. och Hes 1:4–28 men också i keruberna på förbundsarkens lock. Deras former symboliserar makt och styrka; ögonen syftar på att Gud ser allt och talet fyra på väderstrecken som han behärskar.och framför tronen låg liksom ett hav av glas, som av kristall.

Mitt för tronen och runt om tronen var fyra varelser som hade fullt med ögon, både framtill och baktill. 7

4:7 f.
Hes 1:10
10:14
Dan 7:3–8
Jes 6:2
Den första varelsen liknade ett lejon, den andra en ungtjur, den tredje hade ett ansikte som en människa, och den fjärde liknade en flygande örn. 8
4:8
Jes 6:32~Mos 3:14
Upp 1:4+
4:8 Allhärskaren.De fyra varelserna hade vardera sex vingar, och de hade fullt med ögon, utåt och inåt. Utan att vila säger de dag och natt:

Helig, helig, helig

är Herren Gud, allhärskaren,

han som var och som är och som kommer.

9Och när dessa varelser hyllar och ärar och tackar honom som sitter på tronen och som lever i evigheters evighet, 10
4:10
Upp 4:24:4
4:10 skall … falla ner Avsnittets tidsangivelser växlar; jfr »stod … satt« (v. 2); »säger« (v. 8). Liknande svävningar finns på fler ställen i Upp; jfr 12:2. Gränserna tycks flyta mellan det en gång skådade, det förutsedda och det evigt närvarande.då skall de tjugofyra äldste falla ner inför honom som sitter på tronen och tillbe honom som lever i evigheters evighet och lägga sina kransar framför tronen och säga:

11

4:11
1~Mos 1:1Upp 14:7
Du, vår Herre och Gud, är värdig

att ta emot härligheten och äran och makten.

Ty du har skapat världen,

och genom din vilja blev den till och skapades den.