Bibel 2000 (B2000)
3

Till församlingen i Sardes

31

3:1
Upp 1:111:41:162:2+
3:1 Sardes En gång det gamla Lydiens huvudstad, vid denna tid en vanlig handelsstad, ca 6 mil öster om Smyrna och 6 mil sydost om Thyatira.Och skriv till ängeln för församlingen i Sardes:

Så säger han som har Guds sju andar och de sju stjärnorna. Jag känner dina gärningar, det heter om dig att du lever, men du är död. 2Vakna upp och stärk det som finns kvar och som var nära att dö. Ty jag har funnit att dina gärningar inte håller måttet inför min Gud. 3

3:3
Upp 2:5Matt 24:43Upp 16:15
Kom ihåg vad du har hört och tagit emot, och bevara det och vänd om. Ty om du inte vaknar skall jag komma som en tjuv, och du skall inte veta vilken stund jag kommer över dig. 4
3:4
Sak 3:3–5
Upp 3:18
4:4
6:11
7:9,13
19:14
Men du har några få i Sardes som inte har fläckat sina kläder, och de skall vandra med mig i vita kläder eftersom de har förtjänat det. 5
3:5
Upp 19:82~Mos 32:32Ps 69:29
Dan 7:10
12:1
Matt 10:32
Fil 4:3
Upp 13:8
17:8
20:12,15
21:27
3:5 livets bok Dvs. en himmelsk förteckning över dem som skall räddas och få evigt liv; se 13:8; 17:8; 20:12, 15; 21:27.Den som segrar skall alltså kläs i vita kläder, och jag skall inte stryka hans namn ur livets bok, och jag skall kännas vid hans namn inför min fader och inför hans änglar. 6
3:6
Upp 2:7+
Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna!

Till församlingen i Filadelfia

7

3:7
Upp 1:11Job 12:14
Jes 22:22
3:7 Filadelfia En mindre handelsstad ca 5 mil sydost om Sardes.3:7 Davids nyckel Bilden, som i Jes 22:22 betecknar makten över den kungliga förvaltningen i Jerusalem, tillämpas här på Kristi andliga makt.Och skriv till ängeln för församlingen i Filadelfia:

Så säger den helige, den sannfärdige, han som har Davids nyckel, han som öppnar så att ingen kan stänga och stänger så att ingen kan öppna. 8

3:8
1~Kor 16:9Upp 2:2
3:8 ställt en dörr öppen för dig Jfr Apg 14:27 med not.Jag känner dina gärningar. Se, jag har ställt en dörr öppen för dig som ingen kan stänga. Din kraft är ringa, men du har bevarat mitt ord och inte förnekat mitt namn. 9
3:9
Upp 2:9Ps 22:28Jes 45:14+
3:9 som kallar sig judar men inte är det Se not till 2:9.Se, jag skall låta några komma från Satans synagoga, några som kallar sig judar men inte är det utan ljuger. Se, jag skall få dem att komma och kasta sig för dina fötter, och de skall förstå att jag älskar dig. 10
3:10
Jes 26:20
3:10 ordet om min uthållighet Eller »mitt bud om uthållighet«. Kristi uthålliga lidande, beskrivet i evangeliet, är också en förebild för de kristna. Prov.Du har bevarat ordet om min uthållighet, och därför skall jag bevara dig från prövningens stund, som skall komma över hela världen för att pröva jordens invånare. 11
3:11
Upp 22:7,12,202:10+
Jag kommer snart. Håll fast det du har, så att ingen tar ifrån dig segerkransen. 12
3:12
Jes 22:21–23Jes 60:14
Hes 48:35
Heb 11:10
Upp 21:22:17+
3:12 pelare Jfr Gal 2:9 med not.Den som segrar skall jag göra till en pelare i min Guds tempel, och han skall aldrig mer lämna det. På honom skall jag skriva min Guds namn och namnet på Guds stad, det nya Jerusalem som kommer ner ur himlen, från min Gud, och mitt nya namn. 13
3:13
Upp 2:7+
Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna!

Till församlingen i Laodikeia

14

3:14
Upp 1:11Jes 65:16
Ps 89:38
Joh 1:1–3
Kol 1:15–17
Upp 1:5+
3:14 Laodikeia Handels- och industristad ca 15 mil öster om Efesos, känd bl.a. för läkemedelstillverkning och medicinsk utbildning; jfr bildvalet i v. 18.3:14 han som är Amen Dvs. den sannfärdige (jfr v. 7) eller trofaste (jfr Jes 65:16). Kanske anspelas på att Jesus ofta underströk sina ord genom att säga »sannerligen«, dvs. arameiskans amén. Vittna.3:14 början till Guds skapelse Jfr Joh 1:1; Kol 1:15 med noter.Och skriv till ängeln för församlingen i Laodikeia:

Så säger han som är Amen, det trovärdiga och sanna vittnet, början till Guds skapelse. 15

3:15
Upp 2:2+
Jag känner dina gärningar, du är varken kall eller varm. Om du ändå vore kall eller varm! 16Men nu är du ljum och varken varm eller kall, och därför skall jag spy ut dig ur min mun. 17
3:17
Hos 12:8
1~Kor 4:8
Du säger: jag är rik, jag har vunnit rikedom och saknar ingenting. Och du förstår inte att just du är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken. 18
3:18
Sak 13:9Hes 16:7Upp 3:416:15
3:18 guld … kläder … salva att smörja dina ögon med Liknande bilder betecknar på andra NT-ställen tro, rättfärdighet och andlig klarsyn (1 Pet 1:7; Upp 19:8; Joh 9:6, 15, 39).Jag råder dig att hos mig köpa guld som har renats i eld så att du blir rik, och vita kläder så att du kan klä dig och dölja din skamliga nakenhet, och salva att smörja dina ögon med så att du kan se. 19
3:19
Ps 118:18
Ords 3:12
1~Kor 11:32
Heb 12:5Upp 2:5+
Jag tillrättavisar och tuktar alla dem jag älskar. Visa iver och vänd om! 20
3:20
Joh 14:23
Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren skall jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. 21
3:21
Ps 110:1
Matt 19:28+
Den som segrar skall jag låta sitta hos mig på min tron, liksom jag har segrat och sitter hos min fader på hans tron. 22
3:22
Upp 2:7+
Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna!«