Bibel 2000 (B2000)
21

En ny himmel och en ny jord

211

21:1
Jes 65:172~Pet 3:13Upp 20:11
21:1 havet fanns inte mer Havet förbinds med gudsfientliga makter; Drake.Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer. 2
21:2
Heb 11:10Upp 3:1219:7+
21:2 staden … en brud Fast bilden av en stad i fortsättningen dominerar, bibehålls bilden av kyrkan som Kristi brud (19:7). Städer beskrivs i bibeln ofta som kvinnor. Skökan Rom (kap. 17–18) får här vika för Jerusalem, den smyckade bruden. Sion.Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner ur himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. 3
21:3
Hes 37:27
Upp 7:15
21:3 folk Ordet står enligt en läsart i ental, enligt en annan i flertal.21:3 vara hos dem Annan läsart »vara hos dem som deras Gud«.Och från tronen hörde jag en stark röst som sade: »Se, Guds tält står bland människorna, och han skall bo ibland dem, och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem, 4
21:4
Upp 7:17
20:14+
och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta skall finnas mer. Ty det som en gång var är borta.« 5
21:5
Jes 43:19
2~Kor 5:17
Upp 4:2+
Och han som satt på tronen sade: »Se, jag gör allting nytt.« Och han sade: »Skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna.« 6
21:6
Upp 16:171:8Jes 55:1
Upp 7:1722:17
21:6 A och O Se not till 1:8.Och han sade till mig: »Det har skett. Jag är A och O, början och slutet. Jag skall låta den som törstar dricka fritt ur källan med livets vatten. 7
21:7
2~Sam 7:14
Ps 2:7
Den som segrar skall vinna allt detta, och jag skall vara hans Gud och han skall vara min son. 8
21:8
1~Kor 6:9Upp 14:9–112:11+
Men de fega och otrogna och skändliga, mördare, horkarlar, trollkarlar, avgudadyrkare och alla lögnare, deras plats är i sjön som brinner av eld och svavel, och det är den andra döden.«

Det nya Jerusalem

9

21:9
Upp 15:119:7
21:2
Och en av de sju änglarna med de sju skålarna som var fyllda med de sju sista plågorna kom och talade till mig och sade: »Kom, jag skall visa dig bruden, Lammets hustru.« 10
21:10–22
Jes 54:11Hes 40–42
48
Och han förde mig i anden upp på ett stort och högt berg och visade mig den heliga staden Jerusalem, som kom ner ur himlen från Gud, 11
21:11–14
2~Mos 28:15–21Tob 13:16
full av Guds härlighet. Och den lyste som den dyrbaraste ädelsten, som en kristallklar jaspis. 12Den hade en stor och hög mur och tolv portar, och vid portarna tolv änglar, och namn var skrivna där, namnen på Israels tolv stammar. 13I öster var tre portar, i norr tre portar, i söder tre portar och i väster tre portar. 14
21:14
Ef 2:20+
Stadsmuren hade tolv grundstenar, och på dem stod tolv namn, Lammets tolv apostlar.

15

21:15
Sak 2:1
Och han som talade till mig hade en måttstock av guld för att mäta staden och dess portar och dess mur. 1621:16 längden, bredden och höjden var lika Det allra heligaste i Salomos tempel hade kubisk form (1 Kung 6:20). Här blir kubens sida enligt de angivna måtten ca 220 mil och den omgivande stadsmurens höjd (v. 17) drygt 70 meter. Talsymboliken är det väsentliga; stadens överväldigande storlek i alla dimensioner uttrycks med hjälp av det heliga talet tolv.Staden var byggd i fyrkant och dess längd var som dess bredd. Och han mätte upp den med sin måttstock till tolv tusen stadier; längden, bredden och höjden var lika. 17Och han mätte upp muren till etthundrafyrtiofyra alnar efter människornas mått, som också var ängelns. 18Muren var byggd av jaspis och staden var av rent guld, som var som rent glas. 1921:19 ädelstenar Uppräkningen anknyter till 2 Mos 28:17–21. Översteprästens bröstväska hade ädelstenar där stammarnas namn var ingraverade; här finns i stället apostlarnas (v. 14).Grundstenarna i stadsmuren var av alla slags sköna ädelstenar. Den första grundstenen var av jaspis, den andra av safir, den tredje av kalcedon, den fjärde av smaragd, 20den femte av sardonyx, den sjätte av karneol, den sjunde av krysolit, den åttonde av beryll, den nionde av topas, den tionde av krysopras, den elfte av hyacint och den tolfte av ametist. 21De tolv portarna var tolv pärlor, varje port av en enda pärla. Och den breda gatan genom staden var av rent guld, som var som genomskinligt glas.

22Något tempel såg jag inte i staden, ty Herren Gud, allhärskaren, är dess tempel, han och Lammet. 23

21:23–26
Jes 60
Upp 22:5
Och staden behövde varken sol eller måne för att få ljus, ty Guds härlighet lyser över den, och Lammet är dess lampa, 24och folken skall leva i detta ljus. Jordens kungar kommer med all sin härlighet till den staden, 25och dess portar skall aldrig stängas om dagen – natt blir det inte där. 26Och allt dyrbart och härligt som folken äger skall föras dit. 27
21:27
Jes 52:1Upp 22:153:5+
Aldrig skall något orent komma in där och inte heller någon som handlar skändligt eller lögnaktigt utan bara de som Lammet har skrivna i livets bok.