Bibel 2000 (B2000)
20

Draken binds för tusen år. Slutstriden

201

20:1
2~Pet 2:4
Upp 9:1
Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. 2
20:2
Upp 12:9
20:2 band honom för tusen år I judisk tradition förekom tanken att det blir en lycklig fredsperiod mellan Messias framträdande och den sista domen. Här tycks meningen vara att en sådan period följer efter Kristi återkomst. Men tidsbegreppet är oklart i Upp (jfr not till 1:1); kanske är det egentliga budskapet att martyrerna (v. 4) får en särskild belöning i den kommande världen. I fornkyrkliga utläggningar ansågs de tusen åren vara kyrkans tid, då djävulens makt är bruten genom Kristi död. Drake.Och han grep draken, ormen från urtiden som är Djävulen och Satan, och band honom för tusen år 3och kastade ner honom i avgrunden och låste och förseglade ingången för att han inte skulle förföra folken förrän de tusen åren hade gått. Sedan skall han släppas lös för en kort tid.

4

20:4
Dan 7:9–27
Upp 13:12–17Matt 19:28Upp 1:2
20:4 fick rätt att döma Jfr 1 Kor 6:2, där samma rätt tillskrivs alla kristna.Och jag såg troner, och de som satte sig på dem fick rätt att döma. Och jag såg själarna av dem som halshuggits för Jesu vittnesbörd och Guds ord, dem som inte tillbett odjuret och dess bild och inte tagit emot märket på sin panna eller sin hand. De fick liv igen och var kungar med Kristus i tusen år. 5De andra döda fick inte liv förrän de tusen åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen. 6
20:6
Upp 2:111:6+
20:6 den andra döden Uttrycket förklaras i v. 14; jfr också 2:11.Salig och helig den som får vara med i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden ingen makt, utan de skall bli Guds och Kristi präster och vara kungar med honom i tusen år.

7Och när de tusen åren har gått skall Satan släppas lös ur sitt fängelse. 8

20:8
Hes 38–39
20:8 Gog och Magog Slutstriden mellan Gud och hans fiender förknippas med profetian i Hes 38–39. Jfr not till Hes 38:2; Upp 16:14; 19:19.Och han skall gå ut och förföra folken i jordens fyra hörn, Gog och Magog, och samla dem till striden, och deras antal är som havets sand. 9
20:9 f.
Upp 14:9–11+
20:9 den höga slätten på jorden Här förutsätts en stiliserad världsbild, där Jerusalem («den älskade staden«) är jordens centrum och det heliga landet jordens högst belägna trakt.Och de drog upp till den höga slätten på jorden och omringade de heligas läger och den älskade staden. Och eld föll från himlen och förtärde dem. 10Och djävulen som förförde dem kastades i samma sjö av eld och svavel som odjuret och den falske profeten, och de skall plågas dag och natt i evigheters evighet.

Livets bok öppnas

11

20:11–15
Dan 7:9–12
Matt 25:31–46
20:11
Upp 6:12–1721:1
Och jag såg en stor vit tron och honom som sitter på den, och jorden och himlen flydde inför honom, och det fanns inte längre någon plats för dem. 12
20:12
Upp 3:52:23+
20:12 böckerna … livets bok »Böckerna« är förteckningar över människornas handlingar; jfr Dan 7:10. Livets bok innehåller namnen på dem som skall bli frälsta; jfr 3:5; Dan 12:1.Och jag såg de döda, höga och låga, stå inför tronen, och böckerna öppnades. Och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda dömdes efter vad som stod i böckerna, efter sina gärningar. 13Och havet gav tillbaka de döda som var i det, och döden och dödsriket gav tillbaka de döda som var i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar. 14
20:14
1~Kor 15:26,54
Upp 2:11+
Och döden och dödsriket kastades i den brinnande sjön. Detta är den andra döden, den brinnande sjön. 15Och var och en som inte fanns uppskriven i livets bok kastades i den brinnande sjön.