Bibel 2000 (B2000)
18

Babylons fall

181

18:1
Hes 43:2
Sedan såg jag en annan ängel komma ner från himlen. Han hade stor makt, och jorden lystes upp av hans härlighet. 2
18:2 f.
Jes 23
Upp 14:8+
18:2
Jes 13:213~Mos 11+
18:2 Babylon Kap. 18 anknyter till GT:s domsord över både denna stad (jfr noter till 14:8; 17:1), Nineve (Nah 3) och Tyros (Jes 23; Hes 26–27).18:2 f. Demon. Otrogen. Vrede.Och han ropade med stark röst: »Störtat, störtat är det stora Babylon. Det har blivit ett tillhåll för demoner, ett näste för alla orena andar, ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar. 3Ty för hennes otukts skull har alla folk fått dricka vredens vin, och jordens kungar har horat med henne, och jordens köpmän har blivit rika genom hennes makt och lyx.«

4

18:4 f.
Jer 51:45–53
18:4
Jes 48:20+
Och jag hörde en annan röst från himlen säga: »Dra bort från henne, mitt folk, så att ni inte deltar i hennes synder och drabbas av hennes plågor. 5
18:5
1~Mos 11:1–9
Jer 51:9
Ty hennes synder har tornat upp sig ända till himlen, och Gud har inte glömt det onda hon har gjort. 6
18:6
Ps 137:8Jer 50:15
Upp 2:23+
18:6 den bägare där hon har blandat sin dryck Se 17:4, 6. Gud skall kräva vedergällning av den stad som låtit martyrernas blod rinna; jfr 16:6.Ge henne lika för lika, ge henne dubbelt igen för hennes gärningar. Häll upp dubbelt åt henne i den bägare där hon har blandat sin dryck. 7
18:7 f.
Jes 47:5–15
Ge henne lika mycket plåga och sorg som hon själv har omgett sig med glans och lyx. Hon säger i sitt hjärta: ’Jag sitter som drottning, jag är inte änka och skall aldrig behöva sörja.’ 8Därför skall hennes plågor komma på en enda dag, död och sorg och svält, och hon skall brännas upp i eld. Ty stark är Herren Gud som har dömt henne.

9

18:9–19
Hes 26:15–27:36
Och jordens kungar, som har levt med henne i otukt och lyx, skall gråta över henne och klaga när de ser röken från bålet 10och själva står på avstånd, skrämda av hennes plåga. De skall säga: ’Ve, ve, du stora stad, Babylon, du starka stad, på en enda timme har domen kommit över dig.’ 11Och jordens köpmän gråter över henne och sörjer över henne eftersom ingen längre köper deras skeppslaster, 1218:12 tujaträ Ett välluktande barrträslag, använt till finare snickeriarbeten. Hela uppräkningen tar sikte på dyrbarheter och lyxartiklar. Jfr Hes 27:12–25.deras laster av guld och silver, ädelstenar och pärlor, linnetyger och purpur, siden och scharlakan, deras tujaträ, saker av elfenben och dyrbaraste träslag, av koppar, järn och marmor, 1318:13 slavar Ordagrant »kroppar«; ordet användes allmänt om slavar. Tillägget »människoliv« kan vara en protest: människor får inte betraktas som ting.eller kryddor, parfymer och salvor och olika slag av rökelse, eller vin och olja, mjöl och spannmål, eller nötkreatur och får, hästar och vagnar och slavar och människoliv. 14De frukter som du längtade efter gick dig ur handen. Allt som glänser och skiner har du förlorat, och aldrig mer kommer någon att finna det. 15De som handlar med sådana varor, de som har blivit rika genom henne, skall stanna på avstånd, skrämda av hennes plåga, och gråta och klaga: 16
18:16
Upp 17:4–6+
’Ve, ve, denna stora stad, som var klädd i fint linne och purpur och scharlakan och lyste av guld och ädelstenar och pärlor. 17På en enda timme har all denna rikedom ödelagts.’ Alla skeppare och alla som seglar med sina varor och sjömännen och alla som lever på sjöfart stannade på avstånd 18och ropade när de såg röken från bålet: ’Var fanns maken till denna stora stad?’ 1918:19 strödde jord på huvudet Sorg.Och de strödde jord på huvudet och ropade, gråtande och klagande: ’Ve, ve, denna stora stad, som gjorde alla som har skepp på haven rika med sitt överflöd. På en enda timme har den ödelagts.’ 20
18:20
Jes 44:23
Upp 6:10
Jubla över detta, du himmel och ni heliga och apostlar och profeter! Gud har dömt henne och gett er upprättelse.«

21

18:21 f.
Jer 51:63
Och en väldig ängel tog upp en sten, stor som en kvarnsten, och kastade den i havet och sade: »Så skall den stora staden Babylon med våldsam kraft slungas i djupet och aldrig finnas mer. 22
18:22
Jes 24:8Hes 26:13
18:22 flöjtblåsare Det grekiska ord som traditionellt översätts med »flöjt« betecknar egentligen ett annat slags blåsinstrument; jfr not till Matt 9:23.Aldrig mer skall sång och musik från harpspelare och flöjtblåsare och trumpetare höras i dig, aldrig mer skall någon hantverkare av något slag finnas i dig. Ljudet från en kvarnsten skall aldrig mer höras i dig, 23
18:23
Jer 25:10Jes 23:847:9
18:23 rösten av brudgum och brud Den grekiska texten återger ordagrant efter Septuaginta uttrycket »bröllopsglädje« i Jer 7:34; 16:9; 25:10; 33:11.ljuset från en lampa skall aldrig mer lysa i dig, och rösten av brudgum och brud skall aldrig mer höras i dig. Dina köpmän var jordens herrar, ty alla folk förfördes av din trolldom. 24
18:24
Upp 17:6+
18:24 slaktats Martyrerna ställs samman med Jesus, det slaktade lammet (5:6).I den staden fanns blodet från profeter och heliga och alla dem som har slaktats på jorden.«