Bibel 2000 (B2000)
16

De sju skålarna töms över jorden

161

16
2~Mos 7–10
Jes 6:9–13
16:1
Jes 66:6
16:1 skålarna med Guds vrede Serien av skålar anknyter, liksom basunstötarna i kap. 8–9 (jfr not till 8:2), till plågorna som drabbade Egypten enligt 2 Mos 7–10: bölder (jfr v. 2); blod (jfr v. 3 f.); mörker (jfr v. 10); grodor (jfr v. 13); hagel (jfr v. 21). Vrede.Och jag hörde en stark röst ur templet som sade till de sju änglarna: »Gå ut och töm de sju skålarna med Guds vrede över jorden.«

2

16:2
2~Mos 9:8–12
Upp 13:12–17+
Den förste gick bort och tömde sin skål över jorden. Och det slog upp onda och svåra bölder på de människor som bar odjurets märke och tillbad dess bild.

3

16:3
2~Mos 7:14–18
Den andre tömde sin skål över havet. Och havet blev till blod som från en död, och allt liv dog, allt levande i havet.

4

16:4
2~Mos 7:19–22
Den tredje tömde sin skål över floderna och vattenkällorna. Och vattnet blev till blod. 5
16:5
2~Mos 3:14
Ps 119:137
Upp 1:4Tob 3:2
Upp 19:2
Och jag hörde vattnens ängel säga: »Rättfärdig är du som är och som var, du helige som har fällt denna dom. 6
16:6
Ps 79:1–3,10–12
Jes 49:26
Vish 11:16
Matt 23:35–37
De har utgjutit heliga mäns och profeters blod, och därför har du gett dem blod att dricka. Det har de förtjänat.« 716:7 jag hörde altaret säga Rösten bekräftar att martyrernas bön är besvarad; se 6:9 med not.Och jag hörde altaret säga: »Ja, Herre Gud, allhärskare, sanna och rättfärdiga är dina domar.«

8

16:8 f.
1~Mos 19:23
Den fjärde tömde sin skål över solen. Och solen fick rätt att sveda människorna med eld, 9
16:9
2~Mos 7:13
och de sveddes i stark hetta, och de hädade Gud som hade makt över dessa plågor och ville inte omvända sig och ge honom sin hyllning.

10

16:10 f.
2~Mos 10:21–279:8–12
Den femte tömde sin skål över odjurets tron. Och dess rike lades i mörker, och människorna bet sönder tungan av smärta 11och hädade himlens Gud för sina smärtor och sina bölder och vände inte om från sina gärningar.

12

16:12
1~Mos 15:18
Jes 41:2,25–29
Upp 9:142~Mos 14+
16:12 Eufrat … kungarna från Östern Se not till 9:14.Den sjätte tömde sin skål över den stora floden Eufrat. Och dess vatten torkade bort så att vägen öppnades för kungarna från Östern. 13
16:13
2~Mos 8:1–15
16:13 den falske profeten Se not till 13:11.16:13 tre orena andar Liksom i avsnittet om basunstötarna uppträder demoniska krafter i sjutalsseriens senare del; jfr not till 8:13.Och jag såg att ur drakens mun och ur odjurets mun och ur den falske profetens mun kom det tre orena andar som var som paddor. 14
16:14
1~Kung 22:19–23
16:14 Dag.De är demonandar och kan göra tecken, och de gick ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, allhärskarens, stora dag. 15
16:15
Upp 3:33:18+
16:15 Se, jag kommer som en tjuv Kristus införs oförmedlat som talare och manar de troende till beredskap inför sin ankomst. Jfr 3:3 f.; Matt 24:43.»Se, jag kommer som en tjuv. Salig den som vakar och bevarar sina kläder, så att han inte går naken och blottar sitt kön.« 1616:16 Harmagedon Namnet, som inte är känt från andra texter, skall troligen tolkas som »Megiddos berg«. Slutstriden mellan Gud och de onda makterna förknippas med den plats där kustvägen från söder ledde ut till Jisreelslätten och där viktiga forntida strider utkämpats.Och de samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmagedon.

17

16:17
Jes 66:6
Upp 21:6
Den sjunde tömde sin skål över luften. Och en stark röst kom från tronen i templet, och den sade: »Det har skett.« 18
16:18–21
Hes 38:18–23
16:18
Upp 4:511:13
Och det kom blixtar och dån och åska, och det blev en väldig jordbävning, så stor att något liknande inte har förekommit så länge människor funnits på jorden, sådan var jordbävningen och så väldig. 19
16:19
Upp 14:10+
16:19 Babylon Jfr 14:8 med not.Och den stora staden slets i tre delar, och folkens städer störtade samman. Och Gud glömde inte det stora Babylon utan gav det bägaren med sin stränga vredes vin. 20
16:20
Upp 6:12–17+
Alla öar försvann, och bergen fanns inte mer. 21
16:21
2~Mos 9:22–35
16:21 Talent.Och väldiga hagel, tunga som talenter, föll ner från himlen på människorna. Och människorna hädade Gud för hagelplågan, ty den plågan var mycket svår.