Bibel 2000 (B2000)
15

Sju änglar med sju plågor

151

15
Jes 6:1–8
15:1
3~Mos 26:21
Upp 15:6
21:9
15:1 sju änglar med sju plågor Se not till 5:1.Och jag såg ett annat stort och märkligt tecken på himlen: sju änglar med sju plågor, de sista, eftersom Guds vrede når sitt slut med dem.

2

15:2
Upp 4:613:12–17+
15:2 ett glashav Jfr 4:6 med not.15:2 odjuret och dess bild och talet för dess namn Se 13:11–18 med noter.Och jag såg liksom ett glashav blandat med eld, och de som hade kämpat sig fria från odjuret och dess bild och talet för dess namn stod på glashavet med Guds harpor i händerna. 3
15:3 f.
2~Mos 15:1–18
Ps 99
15:3 Guds tjänare Moses sång En anspelning på 2 Mos 15:1–18. Moses och israeliternas tackhymn för räddningen från egypterna motsvarar de frälstas nya sång (jfr 14:3) då Kristus («Lammet«) segrat över döden.15:3 folkens konung Annan läsart »evighetens konung«. Allhärskaren.Och de sjöng Guds tjänare Moses sång och Lammets sång:

Stora och märkliga är dina gärningar,

Herre Gud, allhärskare.

Rättfärdiga och sanna är dina vägar,

du folkens konung.

4Vem måste inte bäva, Herre,

och ära ditt namn?

Ty du ensam är helig,

alla folk skall komma och tillbe inför dig,

din rättfärdighet har uppenbarats.

5
15:5
Hes 40–422~Mos 40:34
15:5 Förbundstecknet. Uppenbarelsetältet.Sedan såg jag, och templet i himlen, förbundstecknets tält, öppnades, 6
15:6
Upp 15:11:13+
15:6 bälten av guld kring bröstet Jfr 1:13 med not.och de sju änglarna, de som hade med sig de sju plågorna, kom ut från templet klädda i skinande vita linnekläder och med bälten av guld kring bröstet. 7
15:7
Upp 14:10+
15:7 de fyra varelserna Se 4:6 med not.Och en av de fyra varelserna gav de sju änglarna sju skålar av guld som var fulla av Guds vrede – han som lever i evigheters evighet. 8
15:8
2~Mos 40:34–38
1~Kung 8:10Jes 6:4
Hes 44:4
Och templet fylldes av rök från Guds härlighet och från hans kraft, och ingen kunde gå in i templet förrän de sju plågorna från de sju änglarna nått sitt slut.