Bibel 2000 (B2000)
12

Kvinnan och draken

121

12
1~Mos 16:7–12
21:9–21
Jes 66:6–16
12:1 Tecken.12:1 en kvinna Symboler från olika håll har förenats i denna gestalt, som är både Israels folk, där Kristus föddes (v. 5), och den kristna kyrkan (v. 6).Och ett stort tecken syntes på himlen, en kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter och en krans av tolv stjärnor på sitt huvud. 212:2 Hon är havande, och hon ropar Jfr not till 4:10.Hon är havande, och hon ropar i barnsnöd och födslovånda.

3

12:3 f.
Dan 7:7–24
12:3 en stor eldröd drake Enligt v. 9 menas djävulen, »ormen från urtiden«; Drake.Och ett annat tecken syntes på himlen, och se, en stor eldröd drake, med sju huvuden och tio horn och med sju kronor på sina huvuden. 4
12:4
Dan 8:10
Hans stjärt svepte med sig en tredjedel av stjärnorna på himlen och slungade dem ner på jorden. Och draken stod framför kvinnan som skulle föda, för att sluka hennes barn när hon födde det. 5
12:5
Jes 7:14Upp 2:26
12:5 valla Se not till 2:27.Och hon födde sitt barn, en son som skall valla alla folk med en stav av järn. Hennes barn rycktes upp till Gud och hans tron, 612:6 ut i öknen … hon skall bli livnärd Kyrkan skall under förföljelserna drivas ut ur samhällets gemenskap men hållas vid liv av Gud. Motivet anknyter till berättelser om Israels folk i öknen (2 Mos 16) och om Elia (1 Kung 17:4–6; 19:5–8). Jfr också Mark 1:13 med not.12:6 tolvhundrasextio dagar Se not till 11:2.och kvinnan flydde ut i öknen, där Gud har berett henne en tillflykt, så att hon skall bli livnärd i tolvhundrasextio dagar.

7

12:7
Dan 10:13,2012:1
12:7 Ängel.Och det blev en strid i himlen: Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred, 8men han övermannades och det fanns inte mer någon plats för dem i himlen. 9
12:9 f.
1~Mos 3:1–5
Job 1:6–12
Sak 3:1
12:9
Jes 27:1
Luk 10:18Upp 20:2
12:9 störtades ner på jorden Jesu framträdande är början till djävulens nederlag; jfr Luk 10:18; Joh 12:31.Och han, den stora draken, ormen från urtiden, han som kallas Djävul och Satan, han som förför hela världen, han störtades ner på jorden och hans änglar störtades ner med honom. 10
12:10
Upp 14:2+
Och jag hörde en stark röst i himlen säga: »Nu finns frälsningen och kraften och riket hos vår Gud och makten hos hans smorde. Ty våra bröders anklagare har störtats ner, han som anklagade dem inför vår Gud både dag och natt. 1112:11 Vittna.De har besegrat honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv mer än att de kunde gå i döden. 12
12:12
Ps 96:11–13+
Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem. Men ve över jorden och havet: djävulen har stigit ner till er, och hans raseri är stort, ty han vet att hans tid är kort.«

13Och när draken såg att han hade störtats ner på jorden började han förfölja kvinnan som hade fött sin son. 14

12:14
Dan 7:25
12:7
12:14 den stora örnens båda vingar Med liknande bilder skildras i GT hur Gud beskyddade Israels folk i öknen (2 Mos 19:4; 5 Mos 32:11).12:14 en tid och två tider och en halv tid Se not till 11:2.Och den stora örnens båda vingar gavs åt kvinnan så att hon kunde flyga ut i öknen, till den plats där hon blir livnärd en tid och två tider och en halv tid, långt borta från ormen. 15Och ormen sprutade vatten ur sin mun efter kvinnan som en flod, för att strömmen skulle föra bort henne. 16Men jorden hjälpte kvinnan, och den öppnade sin mun och svalde floden som draken sprutade ur sin mun. 1712:17 hennes andra barn De kristna, medlemmarna av Guds folk, uppfattas här som syskon till Jesus, kvinnans »son« (v. 5, 13); jfr Rom 8:29.Och draken rasade mot kvinnan och gick bort för att strida mot hennes andra barn, mot dem som håller Guds bud och har Jesu vittnesbörd. 1812:18 Och han ställde sig Annan läsart »Och jag ställde mig«.Och han ställde sig på havsstranden.