Bibel 2000 (B2000)
10

Ängeln med bokrullen

101

10:1
2~Mos 13:21
Hes 1:26Vish 18:3
Upp 4:3
10:1 Och jag såg en annan väldig ängel Den sjunde basunstöten föregås av en längre utvikning (10:1–11:14), liksom brytandet av det sjunde sigillet; jfr 7:1 med not.Och jag såg en annan väldig ängel komma ner från himlen klädd i ett moln och med regnbågen kring sitt huvud. Och hans ansikte var som solen och hans ben som pelare av eld, 2
10:2–7
Dan 12:4–13
10:2
Hes 2:9
och i sin hand höll han en liten bokrulle som var öppnad. Han satte högra foten på havet och den vänstra på jorden 3
10:3
Am 3:8+
10:3 de sju åskornas röster Kanske en omskrivning för Guds röst; jfr uttrycket »Guds sju andar« (1:4 med not; 4:5) och det sjufalt upprepade »Herrens röst« i Ps 29:3–9. Möjligen menas en serie budskap av samma slag som sigillens, basunernas och skålarnas, denna gång med hemligt innehåll.och ropade med hög röst som ett lejon ryter. Och när han hade ropat talade de sju åskornas röster. 4
10:4
Jes 8:16
Dan 8:26
När de sju åskorna hade talat tänkte jag skriva, men jag hörde en röst från himlen säga: »Försegla vad de sju åskorna har talat och skriv inte upp det.« 5
10:5 f.
1~Mos 14:22
Och ängeln som jag hade sett stå på havet och på jorden lyfte sin högra hand mot himlen 6och svor vid honom som lever i evigheters evighet och som har skapat himlen och vad som finns i den och jorden och vad som finns på den och havet och vad som finns i det: »Tiden är ute. 7
10:7
Am 3:7Upp 11:18
10:7 Hemlighet.I de dagar då den sjunde ängeln höjer sin röst och låter sin basun ljuda har Guds hemlighet fullbordats enligt det goda budskap han gett sina tjänare profeterna.«

8

10:8–11
Hes 2:8–3:11
Och rösten som jag hade hört från himlen talade till mig igen och sade: »Gå och ta den öppna boken ur handen på ängeln som står på havet och på jorden.« 9
10:9 f.
Ps 19:11
119:103
10:9 ät upp den Rullen är det budskap som profeten skall förmedla. Han måste införliva det med sig själv; jfr Hes 2:8–3:3. Sötman är hans glädje över det gudomliga ordet, svedan hans sorg över dess fruktansvärda domar, kanske också de yttre lidanden som hans uppdrag medför.Och jag gick bort till ängeln och bad honom ge mig bokrullen. Han sade till mig: »Ta den och ät upp den. Den skall svida i din mage, men i din mun skall den vara söt som honung.« 10Och jag tog emot bokrullen ur ängelns hand och åt upp den, och i min mun var den söt som honung. Men när jag hade svalt den sved det i min mage. 11
10:11
Jer 1:10+
Och de sade till mig: »Du måste profetera på nytt om många länder och folk och språk och kungar.«