Bibel 2000 (B2000)
1

Inledning och hälsning

11

1:1–3
Upp 22:6–10
1:1
Dan 2:28 f., 45;
Upp 1:19
22:6
1:1 Jesu Kristi uppenbarelse Eller »en uppenbarelse från Jesus Kristus«. Författaren talar som kristen profet på Kristi vägnar. De syner som återges i fortsättningen är delvis starkt åskådliga men begripliga endast utifrån GT:s och apokalyptikens symbolspråk och mångtydiga även med denna tolkningsnyckel. De skildrar inget sammanhängande händelseförlopp utan varierar vissa huvudmotiv: ondskans tillväxt, Kristi segerrika kamp mot den, de kristnas plikt att tåligt uthärda lidandet. Den romerska statens krav på underkastelse i religiösa former avvisas. Enligt traditionen tillkom boken under kejsar Domitianus regering (81–96 e.Kr.); jfr noter till 13:1, 3; 17:9.1:1 sin tjänare Johannes Enligt traditionen avses aposteln Johannes, Sebedaios son. Detta har dock ifrågasatts. Det är inte troligt att samma person har författat alla de skrifter i NT som bär Johannes namn.Detta är Jesu Kristi uppenbarelse, som Gud gav honom för att visa sina tjänare vad som snart skall ske. Han sände sin ängel och lät sin tjänare Johannes veta det, 2
1:2
Upp 1:9
6:9
20:4
1:2 f. Vittna. Stund.han som har vittnat om Guds ord och Jesu Kristi vittnesbörd, allt han har sett. 3
1:3
Luk 11:28
Salig den som läser upp och saliga de som hör orden i denna profetia och bevarar det som står skrivet i den. Ty stunden är nära.

4

1:4
2~Mos 3:14
Upp 1:8
4:8
11:17
16:5Sak 4:10b
Upp 3:1
4:5
5:6
1:4 till de sju församlingarna i Asien Uppenbarelseboken är utformad som ett brev till en grupp kristna församlingar. Talet sju antyder att de representerar något mer: den kristna kyrkan eller en större gren av den. Talmystik.1:4 honom som är och som var och som kommer En utvidgad form av Guds namn enligt 2 Mos 3:14. I den grekiska texten är uttrycket grammatiskt oregelmässigt; fler sådana egendomligheter finns i Upp. Sannolikt har författaren medvetet valt ett från vanlig grekiska avvikande uttryckssätt i anslutning till Septuagintas och apokalyptikens religiösa språk.1:4 de sju andarna Troligen ett uttryck för Guds andes mångfaldiga verkningssätt; jfr Jes 11:2; 1 Kor 12:4–11; Sju. Enligt en annan tolkning menas de högsta änglarna; jfr 8:2; Tob 12:15.Från Johannes till de sju församlingarna i Asien. Nåd och frid från honom som är och som var och som kommer och från de sju andarna framför hans tron 5
1:5 f.
Upp 5:9
1:5
Ps 89:38
Jes 55:4
Kol 1:18
Upp 3:14
19:11Ps 89:28
Upp 17:14
19:16
1:5 Först.1:5 löst oss Jfr Matt 20:28 med not.och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda och härskaren över jordens kungar. Han som älskar oss och har löst oss från våra synder med sitt blod 6
1:6
2~Mos 19:6
Jes 61:6
1~Pet 2:5,9Upp 20:6
1:6 gjort oss till ett kungadöme, till präster Jfr 1 Pet 2:9 med not.och som har gjort oss till ett kungadöme, till präster åt sin Gud och fader, honom tillhör härligheten och väldet i evigheters evighet, amen.

7

1:7
Ps 104:3
Hes 1:4–28
Dan 7:13
Matt 24:30Joh 19:37Sak 12:10–14
1:7 han kommer med molnen … brista ut i klagan Jfr Matt 24:30 med noter.Se, han kommer med molnen, och varje öga skall se honom, också de som har genomborrat honom, och alla jordens stammar skall brista ut i klagan för hans skull. Ja, amen. 8
1:8
Jes 41:4Heb 13:8
Upp 1:17
2:8
21:6
22:132~Mos 3:14
Upp 1:4+
1:8 A och O Den första och den sista bokstaven i det grekiska alfabetet. Gud är alltså alltings början och slut; jfr 21:6; 22:13.Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är och som var och som kommer, allhärskaren.

Johannes syn på ön Patmos

9

1:9
Upp 1:2+
1:9 Patmos En av Tolvöarna utanför Mindre Asiens sydvästra kust. Romarna använde ögruppen som förvisningsort för politiskt misshagliga personer.Jag, Johannes, er broder som i Jesus delar lidandet, kungavärdigheten och uthålligheten med er, hade kommit till ön Patmos för Guds ords och Jesu vittnesbörds skull. 10
1:10
2~Mos 19:16–19
Hes 3:12
1:10 Herrens dag Dvs. söndagen, de kristnas gudstjänstdag, då Jesu uppståndelse firades; jfr Apg 20:7; 1 Kor 16:2. Dag. Herren.Jag kom i hänryckning på Herrens dag och hörde bakom mig en stark röst, som en basun, 11
1:11
2~Mos 24:4,7
Jer 36:1–6
Upp 1:19
2:1,8,12,18
3:1,7,14
1:11 Efesos … Laodikeia De uppräknade städerna låg alla inom samma del av den romerska provinsen Asien, där Efesos var den viktigaste hamn- och handelsstaden. Se vidare noter till kap. 2–3.och den sade: »Vad du ser, skriv det i en bok och skicka den till de sju församlingarna, till Efesos, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Filadelfia och Laodikeia.« 12
1:12
2~Mos 25:31–39
Sak 4
Upp 1:20
2:1
1:12 lampställ Stativ för oljelampor; den symboliska betydelsen (v. 20) utgår från 2 Mos 25:31–40; Sak 4:1 ff.Jag vände mig om för att se rösten som talade till mig. Och när jag vände mig om såg jag sju lampställ av guld, 13
1:13
Hes 1:26–28
Dan 7:132~Mos 28
Dan 10:5
Upp 15:6
1:13 ett bälte av guld om bröstet Översteprästens bälte (2 Mos 28:4) bars enligt Josefus på detta ovanliga sätt; jfr också 15:6. Gestalten i synen beskrivs i övrigt efter mönster från Dan 7:9; 10:5 f. Människosonen.och mitt bland lampställen såg jag någon som var lik en människoson, i fotsid klädnad och med ett bälte av guld om bröstet. 14
1:14
Dan 7:9
Upp 2:18
19:12
Hans huvud och hår var vitt som vit ull, som snö, och hans ögon var som eldslågor. 15
1:15
Hes 1:24Dan 10:6
Upp 12:10
14:2
19:6
Hans fötter liknade gyllene brons när den glöder i smältugnen, och hans röst var som rösten av stora vatten. 16
1:16
Upp 1:20
2:1
3:1Jes 49:2Ef 6:17
Heb 4:12
Upp 2:12,16
19:15,21Matt 17:2+
1:16 ett skarpt, tveeggat svärd En bild för Guds ord; jfr Jes 49:2; Heb 4:12.I sin högra hand höll han sju stjärnor, och ur hans mun kom ett skarpt, tveeggat svärd, och hans ansikte var som solen när den lyser i sin kraft.

17

1:17
2~Mos 33:20
Hes 1:28
3:23Dan 8:18,27
10:9Jes 41:4Upp 1:8+
När jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter. Och han lade sin högra hand på mig och sade: »Var inte rädd. Jag är den förste och den siste 18
1:18
Ps 42:3Upp 2:8Hos 13:14
Matt 16:18
och den som lever. Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket. 19
1:19
Upp 1:11+
Skriv nu ner vad du har sett och vad som är och vad som skall ske härefter. 20
1:20
Upp 1:161:12+
1:20 de sju församlingarnas änglar Jordiska välden företräds enligt biblisk tro av änglar inför Gud. Samma tanke tillämpas här på kristna församlingar.Detta är hemligheten med de sju stjärnorna som du har sett i min högra hand och med de sju lampställen av guld: de sju stjärnorna är de sju församlingarnas änglar, och de sju lampställen är de sju församlingarna.