Bibel 2000 (B2000)
98

Psalm 98

981En psalm.

Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång,

ty han har gjort underbara ting.

Han vann seger med sin starka hand,

med sin heliga arm.

2Herren har visat att han räddar,

folken fick skåda hans seger.

3Med godhet och trofasthet

har han tänkt på Israels folk.

Hela jorden har sett att vår Gud räddar.

4Hylla Herren, hela världen,

brist ut i jubel och sång!

5Sjung till lyra för Herren,

låt lyrans strängar klinga!

6Blås i trumpeter och horn,

hylla konungen, Herren!

7Havet skall brusa och allt det rymmer,

världen och alla som bor i den.

8Floderna skall klappa händer,

bergen skall jubla tillsammans

9inför Herren: se, han kommer

för att råda över jorden,

råda rättvist över världen,

råda med oväld över folken.

99

Psalm 99

991Herren är konung! Folken bävar,

han tronar på keruberna, jorden skälver.

2Herren är stor i Sion

och upphöjd över alla folk.

3De prisar ditt namn,

det stora och fruktade.

Helig är han.

4Mäktig är konungen som älskar det rätta:

du håller rättvisan vid makt,

du fäller rättfärdiga domar i Jakob.

5Ära Herren, vår Gud,

fall ner inför hans fotapall.

Helig är han.

6Mose och Aron var bland hans präster,

Samuel bland dem som åkallade honom.

De ropade till Herren, och han svarade.

7Ur molnpelaren talade han till dem,

och de höll hans bud,

den lag som han gav dem.

8Herre, vår Gud, du svarade dem,

du var en Gud som förlät dem

men också hämnades deras gärningar.

9Ära Herren, vår Gud,

fall ner inför hans heliga berg.

Helig är Herren, vår Gud.

100

Psalm 100

1001En tacksägelsepsalm.

Hylla Herren, hela världen,

2tjäna Herren med glädje,

träd fram inför honom med jubelrop!

3Besinna att Herren är Gud,

han har gjort oss och vi är hans,

hans folk, fåren i hans hjord.

4Gå in genom hans portar med tacksägelse,

kom till hans förgårdar med lovsång.

Tacka honom, prisa hans namn,

5ty Herren är god,

evigt varar hans nåd,

från släkte till släkte hans trofasthet.