Bibel 2000 (B2000)
99

Psalm 99

991Herren är konung! Folken bävar,

han tronar på keruberna, jorden skälver.

2Herren är stor i Sion

och upphöjd över alla folk.

3De prisar ditt namn,

det stora och fruktade.

Helig är han.

4Mäktig är konungen som älskar det rätta:

du håller rättvisan vid makt,

du fäller rättfärdiga domar i Jakob.

5Ära Herren, vår Gud,

fall ner inför hans fotapall.

Helig är han.

6Mose och Aron var bland hans präster,

Samuel bland dem som åkallade honom.

De ropade till Herren, och han svarade.

7Ur molnpelaren talade han till dem,

och de höll hans bud,

den lag som han gav dem.

8Herre, vår Gud, du svarade dem,

du var en Gud som förlät dem

men också hämnades deras gärningar.

9Ära Herren, vår Gud,

fall ner inför hans heliga berg.

Helig är Herren, vår Gud.