Bibel 2000 (B2000)
98

Psalm 98

981

98:1
Ps 96:1+
En psalm.

Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång,

ty han har gjort underbara ting.

Han vann seger med sin starka hand,

med sin heliga arm.

2Herren har visat att han räddar,

folken fick skåda hans seger.

3

98:3
Jes 52:10+
Med godhet och trofasthet

har han tänkt på Israels folk.

Hela jorden har sett att vår Gud räddar.

4

98:4–6
Ps 66:1
Hylla Herren, hela världen,

brist ut i jubel och sång!

598:5 f. lyra, trumpeter, horn Se not till 150:3 ff.Sjung till lyra för Herren,

låt lyrans strängar klinga!

6

98:6
Ps 47:8
Blås i trumpeter och horn,

hylla konungen, Herren!

7

98:7–9
Ps 96:11–13
98:7 f.
Jes 55:12+
Havet skall brusa och allt det rymmer,

världen och alla som bor i den.

8Floderna skall klappa händer,

bergen skall jubla tillsammans

9

98:9
Ps 9:9+
inför Herren: se, han kommer

för att råda över jorden,

råda rättvist över världen,

råda med oväld över folken.