Bibel 2000 (B2000)
98

Psalm 98

981En psalm.

Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång,

ty han har gjort underbara ting.

Han vann seger med sin starka hand,

med sin heliga arm.

2Herren har visat att han räddar,

folken fick skåda hans seger.

3Med godhet och trofasthet

har han tänkt på Israels folk.

Hela jorden har sett att vår Gud räddar.

4Hylla Herren, hela världen,

brist ut i jubel och sång!

5Sjung till lyra för Herren,

låt lyrans strängar klinga!

6Blås i trumpeter och horn,

hylla konungen, Herren!

7Havet skall brusa och allt det rymmer,

världen och alla som bor i den.

8Floderna skall klappa händer,

bergen skall jubla tillsammans

9inför Herren: se, han kommer

för att råda över jorden,

råda rättvist över världen,

råda med oväld över folken.