Bibel 2000 (B2000)
97

Psalm 97

971Herren är konung! Må jorden jubla,

de fjärran kusterna glädja sig.

2Moln och töcken omger honom,

på rätt och rättfärdighet vilar hans tron.

3Eld går framför honom

och förbränner alla hans fiender.

4Hans blixtar lyser upp hela världen,

jorden ser dem och skälver.

5Bergen smälter som vax inför Herren,

inför hela jordens härskare.

6Himlen förkunnar hans rättfärdighet,

hans härlighet skådas av alla folk.

7Avgudadyrkarna står med skam,

de som skryter med sina maktlösa gudar.

Alla gudar faller ner inför honom.

8Sion hör och gläder sig,

Juda städer jublar

över dina domslut, Herre.

9Ty du, Herre, är den Högste,

upphöjd över jorden,

högt över alla gudar.

10Herren älskar dem som hatar det onda,

han bevarar sina trognas liv

och räddar dem ur de gudlösas våld.

11Ljus bryter fram för de rättfärdiga

och glädje för de redbara.

12Ni rättfärdiga, gläd er över Herren

och prisa hans heliga namn.