Bibel 2000 (B2000)
96

Psalm 96

961

96–99
Jes 24:23b+
96
1~Krön 16:23–33
96:1
Ps 33:3
40:4
98:1
144:9
149:1
Jes 42:10
Judit 16:3
Upp 5:9
14:3
96:1 en ny sång Se not till 33:3.Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång,

sjung till Herrens ära, hela världen!

2Sjung till Herrens ära, prisa hans namn,

ropa ut hans seger dag efter dag!

3Förkunna hans ära bland folken,

bland alla människor hans under!

4

96:4
Ps 89:7–9+
Ty stor är Herren, högt är han prisad,

värd att frukta mer än alla gudar.

5Folkens alla gudar är avgudar,

men Herren har gjort himlen.

6Han omges av prakt och glans,

av makt och härlighet i sitt tempel.

7

96:7–9
Ps 29:1
96:7 alla folkslag Se not till 29:1.Ära Herren, alla folkslag,

ära Herrens majestät,

8ära Herrens höga namn!

Kom till hans förgårdar, kom med offer,

996:9 i helig skrud Se not till 29:2.fall ner inför Herren i helig skrud!

Darra inför honom, hela jorden!

10

96:10
Ps 47:893:1
97:1
99:1
Jes 52:7b
Förkunna bland folken: Herren är konung!

Världen står fast, den kan inte rubbas.

Han dömer folken med oväld.

11

96:11–13
Ps 98:7–9
Må himlen fröjdas och jorden jubla,

havet brusa och allt det rymmer,

12

96:12
Jes 55:12+
marken och allt den bär må glädja sig.

Då skall alla träd i skogen jubla

13

96:13
Ps 9:9+
inför Herren – se, han kommer,

se, han kommer för att råda över jorden,

råda rättvist över världen,

råda trofast över folken.