Bibel 2000 (B2000)
95

Psalm 95

951Kom, låt oss jubla till Herrens ära

och hylla vår klippa, vår räddning!

2Låt oss träda fram inför honom och tacka,

hylla honom med sång och spel!

3Ty en stor Gud är Herren,

en stor konung över alla gudar.

4I hans hand är jordens djup,

och bergens toppar är hans.

5Hans är havet, som han har gjort,

och fasta landet, som hans händer format.

6Kom, låt oss falla ner och tillbe,

knäböja inför Herren, vår skapare,

7ty han är vår Gud

och vi hans folk, fåren i hans hjord.

Om ni ändå ville lyssna till honom i dag!

8Förhärda er inte som vid Meriva,

som den gången vid Massa i öknen,

9där era fäder satte mig på prov,

prövade mig fast de sett vad jag gjort.

10I fyrtio år var jag led på det släktet

och sade: Detta folk far vilse,

de känner inte mina vägar.

11Och jag svor i min vrede:

Aldrig skall de nå fram till min viloplats.

96

Psalm 96

961Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång,

sjung till Herrens ära, hela världen!

2Sjung till Herrens ära, prisa hans namn,

ropa ut hans seger dag efter dag!

3Förkunna hans ära bland folken,

bland alla människor hans under!

4Ty stor är Herren, högt är han prisad,

värd att frukta mer än alla gudar.

5Folkens alla gudar är avgudar,

men Herren har gjort himlen.

6Han omges av prakt och glans,

av makt och härlighet i sitt tempel.

7Ära Herren, alla folkslag,

ära Herrens majestät,

8ära Herrens höga namn!

Kom till hans förgårdar, kom med offer,

9fall ner inför Herren i helig skrud!

Darra inför honom, hela jorden!

10Förkunna bland folken: Herren är konung!

Världen står fast, den kan inte rubbas.

Han dömer folken med oväld.

11Må himlen fröjdas och jorden jubla,

havet brusa och allt det rymmer,

12marken och allt den bär må glädja sig.

Då skall alla träd i skogen jubla

13inför Herren — se, han kommer,

se, han kommer för att råda över jorden,

råda rättvist över världen,

råda trofast över folken.

97

Psalm 97

971Herren är konung! Må jorden jubla,

de fjärran kusterna glädja sig.

2Moln och töcken omger honom,

på rätt och rättfärdighet vilar hans tron.

3Eld går framför honom

och förbränner alla hans fiender.

4Hans blixtar lyser upp hela världen,

jorden ser dem och skälver.

5Bergen smälter som vax inför Herren,

inför hela jordens härskare.

6Himlen förkunnar hans rättfärdighet,

hans härlighet skådas av alla folk.

7Avgudadyrkarna står med skam,

de som skryter med sina maktlösa gudar.

Alla gudar faller ner inför honom.

8Sion hör och gläder sig,

Juda städer jublar

över dina domslut, Herre.

9Ty du, Herre, är den Högste,

upphöjd över jorden,

högt över alla gudar.

10Herren älskar dem som hatar det onda,

han bevarar sina trognas liv

och räddar dem ur de gudlösas våld.

11Ljus bryter fram för de rättfärdiga

och glädje för de redbara.

12Ni rättfärdiga, gläd er över Herren

och prisa hans heliga namn.