Bibel 2000 (B2000)
95

Psalm 95

951Kom, låt oss jubla till Herrens ära

och hylla vår klippa, vår räddning!

2Låt oss träda fram inför honom och tacka,

hylla honom med sång och spel!

3

95:3
Ps 89:7–9+
Ty en stor Gud är Herren,

en stor konung över alla gudar.

4

95:4 f.
Ps 24:1+
I hans hand är jordens djup,

och bergens toppar är hans.

5Hans är havet, som han har gjort,

och fasta landet, som hans händer format.

6Kom, låt oss falla ner och tillbe,

knäböja inför Herren, vår skapare,

7

95:7–11
Heb 3:7–11
4:3,7
95:7
Ps 74:1+
ty han är vår Gud

och vi hans folk, fåren i hans hjord.

Om ni ändå ville lyssna till honom i dag!

8

95:8 f.
Ps 81:8+
95:8 Meriva, Massa I 2 Mos 17:1–7 och 4 Mos 20:1–13 skildras hur israeliterna under ökenvandringen sätter Herren på prov. Platsen där detta hände kallades Meriva, som betyder »(rätts)tvist«, men också Massa, »prövning«. Här beskrivs händelsen som att Herren sätter folket på prov; jfr Heb 3:7–11.Förhärda er inte som vid Meriva,

som den gången vid Massa i öknen,

9där era fäder satte mig på prov,

prövade mig fast de sett vad jag gjort.

10I fyrtio år var jag led på det släktet

och sade: Detta folk far vilse,

de känner inte mina vägar.

11

95:11
4~Mos 14:22
95:11 viloplats Se not till 132:8.Och jag svor i min vrede:

Aldrig skall de nå fram till min viloplats.