Bibel 2000 (B2000)
94

Psalm 94

941Herre, du hämndens Gud,

du hämndens Gud, träd fram!

2Res dig, du jordens domare,

straffa de högmodiga som de förtjänar!

3Herre, hur länge,

hur länge skall de gudlösa få jubla,

4deras tal flöda av fräckhet,

alla ogärningsmän förhäva sig?

5Herre, de krossar ditt folk,

de förtrycker din egendom.

6De dödar änkor och främlingar

och mördar de faderlösa.

7»Herren ser det inte«, säger de,

»Jakobs Gud märker det inte.«

8Ni oförnuftiga i vårt folk, tänk efter,

ni dårar, när skall ni få förstånd!

9Skulle han som gett er öron inte höra,

han som skapat ögat inte se?

10Skulle han som fostrar folken inte straffa,

han som undervisar människorna inte veta?

11Herren känner människornas planer,

han vet att de är idel tomhet.

12Lycklig den som du, Herre, fostrar

och undervisar genom din lag.

13Du ger honom ro i onda dagar,

medan graven grävs åt de gudlösa.

14Ty Herren förskjuter inte sitt folk,

han överger inte sin egendom.

15Den rättfärdige skall få sin rätt

och alla redbara ha en framtid.

16Vem försvarar mig mot de onda,

vem tar mitt parti mot ogärningsmän?

17Om inte Herren kom till min hjälp

skulle jag snart få bo i tystnaden.

18När jag är rädd att tappa fotfästet

håller din godhet mig uppe, Herre.

19När mitt hjärta är fullt av bekymmer

gör din tröst mig glad.

20Partiska domare har inte ditt stöd,

dessa som gör orätt i lagens namn.

21De gaddar sig samman mot den rättfärdige

och dömer den oskyldige till döden.

22Men Herren är min trygga borg,

min Gud är min klippa och min tillflykt.

23Han skall straffa dem för deras brott

och krossa dem för deras ondska.

Herren, vår Gud, skall krossa dem.