Bibel 2000 (B2000)
92

Psalm 92

921En psalm, en sång för sabbatsdagen.

2Det är gott att tacka Herren

och att lovsjunga ditt namn, du den Högste,

3att var morgon förkunna din nåd

och var natt din trofasthet

4till toner av tiosträngad harpa,

till lyrans klang.

5Dina gärningar, Herre, ger mig glädje,

jag jublar över vad du har gjort.

6Herre, vilken storhet i ditt verk,

vilket djup i dina planer!

7Den enfaldige kan inte förstå det,

en dåre fattar inte detta:

8om än de gudlösa växer som gräs

och ogärningsmännen blomstrar,

skall de ändå förgöras för alltid.

9Men du, Herre, är upphöjd i evighet.

10Ja, dina fiender, Herre,

dina fiender skall gå under

och ogärningsmännen skingras.

11Du gör mig lik vildoxen med lyfta horn,

du svalkar mig med uppfriskande olja.

12Jag får se hur mina fiender går under,

höra hur de onda angriparna förgås.

13De rättfärdiga grönskar som palmer,

växer höga som cedrar på Libanon.

14De är planterade i Herrens hus

och grönskar på vår Guds förgårdar.

15Ännu i hög ålder skjuter de skott,

de är fulla av sav och kraft

16och vittnar om att Herren är rättvis,

min klippa — i honom finns ingen orätt.