Bibel 2000 (B2000)
91

Psalm 91

911Den som bor i den Högstes skydd

och vilar i den Väldiges skugga,

2han säger: »Herren är min tillflykt och min borg,

min Gud som jag förtröstar på.«

3Han räddar dig från jägarens nät

och från den förhärjande pesten.

4Han täcker dig med sina vingar,

under dem finner du tillflykt,

hans trofasthet är en sköld och ett bålverk.

5Du behöver inte frukta nattens fasor

eller pilen som flyger om dagen,

6inte pesten som smyger i dunklet

eller farsoten som härjar i middagshettan.

7Tusen kan falla bredvid dig,

ja, tiotusen vid din sida,

men du skall inte drabbas.

8Du skall själv få bevittna

hur de gudlösa får sitt straff.

9Din tillflykt är Herren,

du har gjort den Högste till ditt värn.

10Inget ont skall drabba dig,

ingen olycka komma nära ditt hus.

11Han skall befalla sina änglar

att skydda dig var du än går.

12De bär dig på sina händer,

så att du inte stöter foten mot någon sten.

13Över lejon och ormar går du fram,

du trampar på vilddjur och drakar.

14Han håller fast vid mig, och jag räddar honom,

jag skyddar honom, ty han känner mitt namn.

15Han åkallar mig, och jag svarar honom,

jag är med honom i nöden,

jag befriar honom och ger honom ära.

16Jag skall mätta honom med ett långt liv

och låta honom erfara min hjälp.

92

Psalm 92

921En psalm, en sång för sabbatsdagen.

2Det är gott att tacka Herren

och att lovsjunga ditt namn, du den Högste,

3att var morgon förkunna din nåd

och var natt din trofasthet

4till toner av tiosträngad harpa,

till lyrans klang.

5Dina gärningar, Herre, ger mig glädje,

jag jublar över vad du har gjort.

6Herre, vilken storhet i ditt verk,

vilket djup i dina planer!

7Den enfaldige kan inte förstå det,

en dåre fattar inte detta:

8om än de gudlösa växer som gräs

och ogärningsmännen blomstrar,

skall de ändå förgöras för alltid.

9Men du, Herre, är upphöjd i evighet.

10Ja, dina fiender, Herre,

dina fiender skall gå under

och ogärningsmännen skingras.

11Du gör mig lik vildoxen med lyfta horn,

du svalkar mig med uppfriskande olja.

12Jag får se hur mina fiender går under,

höra hur de onda angriparna förgås.

13De rättfärdiga grönskar som palmer,

växer höga som cedrar på Libanon.

14De är planterade i Herrens hus

och grönskar på vår Guds förgårdar.

15Ännu i hög ålder skjuter de skott,

de är fulla av sav och kraft

16och vittnar om att Herren är rättvis,

min klippa — i honom finns ingen orätt.

93

Psalm 93

931Herren är konung! Han har klätt sig i höghet.

Herren har klätt sig i makt, spänt om sig sitt bälte.

Världen står fast, den kan inte rubbas.

2Din tron står fast sedan urminnes tid,

du är till från evighet.

3Floderna höjde, o Herre,

floderna höjde sin röst,

höjde sin dånande röst.

4Väldigare än de stora vattnens brus,

väldigare än havets bränningar,

ja, väldig är Herren i höjden.

5Dina bud skall bestå,

ditt hus skall vara heligt,

Herre, för alltid.