Bibel 2000 (B2000)
90

FJÄRDE BOKEN

Psalm 90

901En bön av gudsmannen Mose.

Herre, du har varit vår tillflykt

från släkte till släkte.

2Du fanns innan bergen föddes,

innan jorden och världen blev till.

Du är Gud från evighet till evighet.

3Du låter människan bli mull igen,

du säger: Bli vad du en gång var!

4Tusen år är i dina ögon

som den dag som förgick i går,

som en av nattens timmar.

5Människorna sveper du bort,

de är som morgonsömnen.

De förgås som gräset.

6Fast det frodas om morgonen är det förgängligt:

mot kvällen vissnar det och torkar bort.

7Din harm förtär oss,

vi slås av skräck när du vredgas.

8Du granskar våra synder,

allt vi dolt ligger öppet för din blick.

9Våra dagar rinner bort under din vrede,

våra år försvinner som en suck.

10Sjuttio år varar vårt liv,

åttio, om krafterna står bi.

De flyende åren är möda och slit,

snart är allt förbi, och vi är borta.

11Vem känner styrkan i din vrede,

vem inser hur tungt den drabbar?

12Lär oss hur få våra dagar är,

då vinner vårt hjärta vishet.

13Kom tillbaka, Herre! Hur länge skall du vredgas?

Förbarma dig över dina tjänare!

14Mätta oss var morgon med din nåd,

så får vi jubla av glädje i alla våra dagar.

15Gläd oss lika länge som du plågat oss,

lika många år som vi har lidit.

16Visa din makt för oss som tjänar dig,

visa din härlighet för våra barn.

17Herre, vår Gud, låt oss känna din ljuvlighet.

Låt allt vi gör krönas med framgång!

91

Psalm 91

911Den som bor i den Högstes skydd

och vilar i den Väldiges skugga,

2han säger: »Herren är min tillflykt och min borg,

min Gud som jag förtröstar på.«

3Han räddar dig från jägarens nät

och från den förhärjande pesten.

4Han täcker dig med sina vingar,

under dem finner du tillflykt,

hans trofasthet är en sköld och ett bålverk.

5Du behöver inte frukta nattens fasor

eller pilen som flyger om dagen,

6inte pesten som smyger i dunklet

eller farsoten som härjar i middagshettan.

7Tusen kan falla bredvid dig,

ja, tiotusen vid din sida,

men du skall inte drabbas.

8Du skall själv få bevittna

hur de gudlösa får sitt straff.

9Din tillflykt är Herren,

du har gjort den Högste till ditt värn.

10Inget ont skall drabba dig,

ingen olycka komma nära ditt hus.

11Han skall befalla sina änglar

att skydda dig var du än går.

12De bär dig på sina händer,

så att du inte stöter foten mot någon sten.

13Över lejon och ormar går du fram,

du trampar på vilddjur och drakar.

14Han håller fast vid mig, och jag räddar honom,

jag skyddar honom, ty han känner mitt namn.

15Han åkallar mig, och jag svarar honom,

jag är med honom i nöden,

jag befriar honom och ger honom ära.

16Jag skall mätta honom med ett långt liv

och låta honom erfara min hjälp.

92

Psalm 92

921En psalm, en sång för sabbatsdagen.

2Det är gott att tacka Herren

och att lovsjunga ditt namn, du den Högste,

3att var morgon förkunna din nåd

och var natt din trofasthet

4till toner av tiosträngad harpa,

till lyrans klang.

5Dina gärningar, Herre, ger mig glädje,

jag jublar över vad du har gjort.

6Herre, vilken storhet i ditt verk,

vilket djup i dina planer!

7Den enfaldige kan inte förstå det,

en dåre fattar inte detta:

8om än de gudlösa växer som gräs

och ogärningsmännen blomstrar,

skall de ändå förgöras för alltid.

9Men du, Herre, är upphöjd i evighet.

10Ja, dina fiender, Herre,

dina fiender skall gå under

och ogärningsmännen skingras.

11Du gör mig lik vildoxen med lyfta horn,

du svalkar mig med uppfriskande olja.

12Jag får se hur mina fiender går under,

höra hur de onda angriparna förgås.

13De rättfärdiga grönskar som palmer,

växer höga som cedrar på Libanon.

14De är planterade i Herrens hus

och grönskar på vår Guds förgårdar.

15Ännu i hög ålder skjuter de skott,

de är fulla av sav och kraft

16och vittnar om att Herren är rättvis,

min klippa — i honom finns ingen orätt.