Bibel 2000 (B2000)
9

Psalm 9–10

919–10 Vid något skede i Psaltarens historia har denna psalm blivit uppdelad i två. Att det ursprungligen är fråga om en enda psalm framgår bl.a. av att den är alfabetisk; detta mönster är dock inte konsekvent genomfört. I Septuaginta bibehölls den ursprungliga indelningen. Härifrån och t.o.m. Ps 147 har därför Septuaginta och därmed den ortodoxa traditionen en annan numrering av psalmerna. Ps 11 här är Ps 10 i Septuaginta; jfr not till Ps 147:12. Detsamma gäller om Vulgata och därmed om den katolska traditionen. Se även noter till 114:1; 116:1.9:1 Se not till 6:1.För körledaren. En psalm av David.

2Jag vill tacka dig, Herre, av hela mitt hjärta,

vittna om alla dina under.

3Jag vill jubla av glädje över dig

och lovsjunga ditt namn, du den Högste.

4Ty mina fiender vek tillbaka,

de vacklade och gick under för din blick.

5Du har dömt och skaffat mig rätt,

du satte dig på tronen, en rättvis domare.

6

9:6
Ps 34:17+
9:6 strök ut deras namn Som när skriften på en skrivtavla plånas ut.Du röt åt folken, förgjorde de onda,

du strök ut deras namn för evigt.

7Fienden är borta, krossad för alltid.

Du lade städerna öde, ingen minns dem.

8Herren regerar i evighet,

han har rest sin tron för att döma.

9

9:9
Ps 67:5
96:13
98:9
Apg 17:31
Han råder rättvist över världen,

dömer folken med oväld.

10

9:10
Ps 18:3
31:346:8,12
59:10,17
62:3,7
71:3
91:2
94:22
144:2
Herren är en borg för den förtrampade,

en borg i tider av nöd.

11De som känner dig, Herre, litar på dig,

ty du sviker inte dem som kommer till dig.

129:12 Sion.Lovsjung Herren som bor på Sion,

förkunna hans gärningar för folken!

13

9:13
1~Mos 4:10
Job 16:1834:28
Han som hämnas blodsdåd minns,

han har inte glömt de förtrycktas klagan.

14

9:14
Ps 30:4
49:16
56:14
68:21
86:13
103:4
Jon 2:7
Vish 16:13
Var barmhärtig, Herre,

se hur jag förtrycks av mina fiender,

du som kan lyfta mig bort från dödens portar,

159:15 Sions portar I grundtexten kallas Sion för «dotter«.så att jag får sjunga ditt lov,

jubla över din hjälp i Sions portar.

16

9:16
Ps 35:7Ords 26:27+
Folken föll i den grop de grävt,

de fastnade i snaran de gillrat.

17

9:17
Ords 5:22+
9:17 Efter denna vers liksom efter v. 21 står ordet séla, här tillsammans med ordet higgajón. Båda ordens betydelser är okända. Troligen är de liturgisk-musikaliska anvisningar.Herren gav sig till känna, han skipade rätt,

i sitt eget dåd blev den gudlöse snärjd.

18Ner i dödsriket skall de gudlösa fara,

alla de folk som glömmer Gud.

19Ty den fattige är ej för evigt glömd,

de förtrycktas hopp inte borta för alltid.

20Herre, grip in! Låt inte människor ta makten!

Ställ folken inför din domstol!

21Herre, fyll dem med fruktan!

Låt folken veta att de är dödliga!