Bibel 2000 (B2000)
89

Psalm 89

89189:1 Etan, esrachiten Se not till 88:1.En dikt av Etan, esrachiten.

2Om Herrens nåd vill jag alltid sjunga,

för alla tider göra din trofasthet känd.

3Jag säger: Din nåd är befäst för evigt,

i himlen består din trofasthet.

4

89:4 f.
2 Sam 7:11 ff.+, 16;
1~Krön 17:12
2~Krön 21:7Jes 55:3
89:4 ett förbund med … min tjänare David Syftar på de gudomliga löftena till David enligt 2 Sam 7.»Jag slöt ett förbund med min utvalde,

min tjänare David gav jag min ed:

5

89:5
Ps 45:7+
89:5 Efter denna vers liksom efter v. 38, 46 och 49 står ordet séla, vars betydelse är okänd.Din ätt skall bestå för evigt,

för alla tider befäster jag din tron.«

6Herre, himlen prisar dina under,

de heligas församling din trofasthet.

7

89:7–9
Ps 95:3
96:4
97:9
89:7 gudasönerna Se not till 29:1.Ty vem i skyn kan mäta sig med Herren,

vem av gudasönerna är Herrens like?

8Fruktansvärd är Gud i de heligas råd,

stor och fruktad mer än alla omkring honom.

989:9 härskarornas Gud Sebaot.Herre, härskarornas Gud, vem är som du?

Nåd och trofasthet omger dig.

10

89:10 f.
Ps 65:8Jes 51:9Matt 8:25
89:10 ff. GT skildrar världens skapelse på flera olika sätt; jfr 1 Mos 1:1–3; 2:4–24 med noter. I poetiska texter beskrivs den ibland som Guds kamp mot havet, »djupen«, som representerar kaos och personifieras av ett odjur som kallas för Rahav eller Leviatan. Gud besegrar urhavet, kaosvattnet, genom att klyva det och krossa odjurets huvud. Att Sävhavet delades (2 Mos 14) ses på flera ställen som en motsvarighet till Guds seger över havet vid skapelsen. Se t.ex. 74:13 f.; 77:17; Job 26:12; Jes 27:1; 51:9. Drake.Du råder över det trotsiga havet,

du tvingar dess mäktiga vågor till ro.

11

89:11
Ps 74:13
Du krossade Rahav, slog honom till döds,

du skingrade dina fiender med din starka arm.

12

89:12
Ps 75:4+
Din är himlen och din är jorden,

du har grundlagt världen och allt den rymmer.

1389:13 Tabor Se not till Dom 4:6. Hermon Se not till 29:6.Du skapade norr och söder.

Tabor och Hermon jublar över dig.

14Din arm är full av kraft,

din hand är segerrik och stark.

15

89:15
Ps 97:2
På rätt och rättfärdighet vilar din tron,

nåd och trofasthet finns hos dig.

16Lyckligt det folk som vet att hylla dig,

Herre, de får vandra i ditt ansiktes ljus.

17De gläder sig ständigt över ditt namn

och jublar över din rättfärdighet,

18ty du är deras styrka och glans.

Genom din ynnest vinner vi seger,

19

89:19
Ps 84:10
ty vår sköld tillhör Herren,

vår kung tillhör Israels Helige.

20

89:20 f.
1~Sam 13:14
16:13
Ps 78:70Apg 13:22
Du talade en gång i en syn,

du sade till dina trogna:

»Jag kröner en hjälte,

jag upphöjer en yngling ur folket.

21Jag har funnit David, min tjänare,

och smort honom med min heliga olja.

22Min hand skall vara hans fasta stöd,

min arm skall ge honom styrka.

23Ingen fiende skall överrumpla honom,

ingen våldsman skall kuva honom.

24Jag skall krossa alla fiender i hans väg

och slå ner dem som hatar honom.

25Min trofasthet och nåd skall följa honom,

i mitt namn vinner han seger.

26Jag skall lägga havet under hans hand,

floderna under hans välde.

27

89:27–38
2~Sam 7:14–16
Han skall säga: Du är min fader,

min Gud och min räddande klippa.

28

89:28
Ps 2:7
Han skall vara min förstfödde,

den högste bland jordens kungar.

29För evigt skall jag visa honom nåd,

mitt förbund med honom skall stå fast.

30

89:30
Ps 45:7
Hans ätt skall jag låta bestå för alltid,

hans tron så länge himlen är till.

31Om hans söner överger min lag

och inte följer mina bud,

32om de kränker mina stadgar

och inte gör vad jag befallt,

33då skall jag straffa deras synd med ris,

deras brott med hårda slag.

34

89:34–38
Jer 31:3533:19–26
Men jag skall inte ta tillbaka min nåd

och inte svika min trofasthet,

35jag skall inte kränka mitt förbund

och inte ändra det jag har sagt.

36Detta har jag svurit vid min helighet:

David skall jag aldrig svika,

37hans ätt skall råda för evigt.

Hans tron skall bestå som solen,

38finnas för evigt som månen,

det trovärdiga vittnet i skyn.«

39Men nu har du stött bort din smorde

och förkastat honom i vrede.

40Du har brutit förbundet med din tjänare,

du har trampat hans krona i stoftet.

41Du har rivit alla hans murar

och lagt hans borgar i grus.

42

89:42
Ps 31:12+
Han plundras av alla som kommer förbi,

han blir hånad av sina grannar.

43Du låter hans motståndare triumfera,

alla hans fiender glädja sig.

44Du hejdar hans skarpa svärd

och ger honom inte styrka i striden.

45Du har släckt hans glans,

störtat hans tron till marken.

46Du har förkortat hans ungdoms dagar

och höljt honom i skam.

47

89:47
Ps 13:279:5+
Hur länge, Herre, skall du hålla dig dold

och låta din vrede brinna som eld?

48

89:48
Job 7:6
Tänk på hur kort min livstid är,

hur förgängliga du skapat alla människor.

49Vem bland de levande skall inte se döden?

Vem räddar sitt liv undan dödsrikets makt?

50Herre, var är nu din nåd från förr,

som du i trofasthet lovade David?

51

89:51 f.
Ps 44:10–23
Heb 11:26+
Herre, tänk på din tjänares vanära,

på de smädelser jag får utstå från folken.

52Dina fiender hånar mig, Herre,

de hånar din smorde var han går fram.

*

5389:53 Versen är en avslutning av Psaltarens tredje bok; jfr not till 41:14.Lovad vare Herren i evighet.

Amen, amen.