Bibel 2000 (B2000)
88

Psalm 88

881

88
Job 17:7
88:1 Se not till 6:1.88:1 Heman, esrachiten En Heman, vis man vid Salomos hov, nämns i 1 Kung 4:31 (jfr not) och 1 Krön 2:6 tillsammans med Etan; se 89:1. »Esrachit« kan avse släkttillhörighet eller vara ett ord för »infödd«.En sång, en psalm av Korachs ättlingar. För körledaren. En dikt av Heman, esrachiten.

2Herre, min Gud, om dagen ropar jag på hjälp,

om natten stiger mitt klagoskri till dig.

3

88:3
Ps 119:170
Låt min bön nå fram,

lyssna till min klagan.

4

88:4
Job 17:1+
Mitt liv är fyllt av elände,

jag står vid dödsrikets rand.

5Jag räknas till dem som lagts i graven,

jag är en man som har mist sin kraft.

688:6 multnar Det hebreiska ordets betydelse osäker.Jag multnar bland de döda,

likt de fallna som vilar i graven,

dessa som du inte längre minns

och som är avskurna från dig.

788:7 f. djupet, bränningar Se not till 18:5.Du har störtat mig ner i graven,

i det mörkaste djupet.

8

88:8
Ps 42:8+
88:8 Efter denna vers liksom efter v. 11 står ordet séla, vars betydelse är okänd.Tung vilar din vrede på mig,

du låter dina bränningar slå över mig.

9

88:9
Ps 31:12+
Du har drivit bort mina förtrogna,

du har fyllt dem med avsky för mig.

Jag är inspärrad, jag kan inte komma ut.

10

88:10
Ps 6:8+
Mitt lidande gör blicken skum.

Varje dag ropar jag till dig, Herre,

jag sträcker mina händer mot dig.

11

88:11–13
Ps 6:6+
Gör du under med de döda?

Kan skuggorna resa sig och prisa dig?

12Talar man i graven om din godhet,

i avgrunden om din trofasthet?

13Blir dina under kända i mörkret,

din rättfärdighet i glömskans land?

14

88:14
Ps 5:4+
Jag ropar till dig, Herre,

om morgonen stiger min bön till dig.

15

88:15
Ps 13:2+
Varför stöter du bort mig, Herre,

och döljer ditt ansikte för mig?

1688:16 min kraft är slut Grundtextens innebörd osäker.Från min ungdom var jag plågad intill döden,

du fyller mig med skräck, min kraft är slut.

17

88:17
Job 6:4b+
Din vrede går fram över mig,

fasorna gör mig till intet.

18

88:18
Ps 42:8+
De sluter sig om mig som vatten,

de omger mig ständigt.

19

88:19
Ps 31:12+
88:19 tar du ifrån mig Med Peshitta; MT har »är mörkret«.Du har drivit bort mina vänner och fränder,

mina förtrogna tar du ifrån mig.