Bibel 2000 (B2000)
87

Psalm 87

871

87:1 f.
Ps 78:68
87:1 Han har lagt dess grund Syftar på Guds grundläggning av Sion, Jerusalem.Av Korachs ättlingar, en psalm, en sång.

Han har lagt dess grund

på de heliga bergen.

2Herren älskar Sions portar

mer än andra boningar i Jakob.

387:3 Efter denna vers liksom efter v. 6 står ordet séla, vars betydelse är okänd.Han säger härliga ting om dig,

du Guds stad:

4

87:4–6
Ps 47:10
102:22
87:4 mina bekännare Israeliter födda i de uppräknade länderna eller proselyter från dessa folk eller folken i sin helhet.87:4 Rahav Här ett namn för Egypten; Drake.»Till mina bekännare räknar jag

Rahav och Babylonien,

Filisteen, Tyros och Kush.

Alla är de födda här.«

587:5 Högst.Ja, om Sion skall det heta:

»Här är alla födda.«

Det är den stad som den Högste har grundat.

6Herren skriver i listan över folken:

»Alla är de födda här.«

7Överallt sång och dans,

alla besjunger dig.