Bibel 2000 (B2000)
84

Psalm 84

841För körledaren. Av Korachs ättlingar, en psalm.

2Ljuvlig är din boning, Herre Sebaot!

3Jag förtärdes av längtan

till Herrens förgårdar.

Nu jublar min själ och min kropp

mot den levande Guden.

4Sparven har funnit ett rede

och svalan ett bo för sina ungar:

dina altaren, Herre Sebaot,

min konung och min Gud.

5Lyckliga de som bor i ditt hus

och alltid kan sjunga ditt lov.

6Lyckliga de som har sin styrka i dig,

de som gärna drar upp till templet.

7När de går genom Bakaträdens dal

blir den en flödande källa,

höstregnet fyller den med välsignelse.

8De går genom port efter port,

tills de möter Gud på Sion.

9Herre Gud Sebaot, hör min bön,

lyssna, du Jakobs Gud!

10Ge akt på vår sköld, o Gud,

se i nåd till din smorde!

11En dag på dina förgårdar är bättre

än tusen dagar där hemma.

Jag står hellre vid tröskeln i min Guds hus

än jag bor i de gudlösas tält.

12Herren Gud är sol och sköld.

Herren ger nåd och ära,

dem som lever ostraffligt

vägrar han ingenting gott.

13Herre Sebaot,

lycklig den som förtröstar på dig.

85

Psalm 85

851För körledaren. Av Korachs ättlingar, en psalm.

2Herre, förr var du god mot ditt land,

du vände Jakobs öde.

3Du tog bort ditt folks skuld

och förlät all deras synd.

4Du drog tillbaka din vrede,

lät den glödande harmen slockna.

5Upprätta oss, Gud, vår räddare,

låt din ovilja mot oss fara!

6Skall du vredgas på oss för alltid,

skall din vrede vara från släkte till släkte?

7Vill du inte ge oss liv igen,

så att ditt folk kan glädjas över dig?

8Herre, visa oss din godhet

och ge oss din hjälp!

9Jag vill höra vad Gud säger.

Herren förkunnar välgång

för sitt folk och sina trogna

och för de redbara.

10De som fruktar honom har nära till hans hjälp,

hans härlighet bor i vårt land.

11Godhet och trofasthet möts,

fred och rättvisa omfamnar varandra.

12Trofasthet spirar ur jorden,

rättvisa blickar ner från himlen.

13Herren själv ger allt gott,

vårt land ger sin gröda.

14Rättvisa går framför honom,

fred och välgång i hans spår.

86

Psalm 86

861En bön av David.

Hör mig, Herre, och svara mig,

jag är hjälplös och fattig.

2Beskydda mig, jag är trogen,

rädda din tjänare, som förtröstar på dig.

Du är min Gud, 3förbarma dig, Herre,

jag ropar till dig hela dagen.

4Låt din tjänare glädjas,

Herre, jag sätter mitt hopp till dig.

5Ja, Herre, du är god, du förlåter,

rik på kärlek till alla som åkallar dig.

6Herre, lyssna till min bön,

hör mig när jag ber.

7I nödens stund ropar jag till dig,

och du svarar mig.

8Herre, bland gudarna är ingen som du,

inga gärningar är som dina.

9Alla de folk du har skapat

skall komma och tillbe inför dig, Herre,

och de skall ära ditt namn.

10Ty du är stor, du gör under,

du ensam är Gud.

11Visa mig, Herre, din väg,

så att jag kan vandra i din sanning.

Lär mig att helhjärtat vörda ditt namn.

12Jag vill tacka dig, Herre, min Gud,

av allt mitt hjärta

och alltid ära ditt namn,

13ty din godhet mot mig är stor,

du räddar mig ur dödsrikets djup.

14Gud, de övermodiga angriper mig,

en skara våldsmän står efter mitt liv.

De räknar inte med dig.

15Men du, Herre, är en barmhärtig och nådig Gud,

sen till vrede och rik på kärlek och trofasthet.

16Vänd dig till mig, var barmhärtig.

Ge din tjänare kraft,

rädda din tjänarinnas son.

17Ge mig ett tecken på din godhet,

och låt mina ovänner se det och blygas.

Du, Herre, hjälper och tröstar mig.