Bibel 2000 (B2000)
83

Psalm 83

831En sång, en psalm av Asaf.

2Gud, var inte tyst,

tig inte, Gud, var inte stum.

3Hör, dina fiender larmar

och dina motståndare reser sig.

4Mot ditt folk smider de lömska planer,

de stämplar mot dem du beskyddar.

5De säger: Kom, vi gör slut på detta folk,

så att ingen längre minns Israels namn!

6De är överens om sin plan,

de sluter förbund mot dig —

7Edoms stammar, ismaeliterna,

Moab och hagareerna,

8Geval och Ammon och Amalek,

filisteerna och de som bor i Tyros.

9Också Assyrien förenar sig med dem

och ger stöd åt Lots ättlingar.

10Gör med dem som du gjorde med Midjan

och med Sisera och Javin vid Kishonbäcken,

11de som förintades vid En-Dor

och blev till gödsel på marken.

12Låt det gå deras furstar som Orev och Seev

och deras hövdingar som Sevach och Salmunna,

13ty de säger: »Guds betesmarker

vill vi göra till våra.«

14Min Gud, låt dem bli som tisteldun,

som agnar i vinden!

15Som när elden bränner ner skogen

och lågorna sveder bergen,

16så må du jaga dem med din storm

och förskräcka dem med ditt oväder!

17Låt dem stå där med skam,

så att de söker sig till dig, Herre.

18Må de känna blygsel och skräck för evigt

och gå under i smälek,

19så att de inser att du ensam,

du vars namn är Herren,

är den Högste, mäktig över hela jorden!

84

Psalm 84

841För körledaren. Av Korachs ättlingar, en psalm.

2Ljuvlig är din boning, Herre Sebaot!

3Jag förtärdes av längtan

till Herrens förgårdar.

Nu jublar min själ och min kropp

mot den levande Guden.

4Sparven har funnit ett rede

och svalan ett bo för sina ungar:

dina altaren, Herre Sebaot,

min konung och min Gud.

5Lyckliga de som bor i ditt hus

och alltid kan sjunga ditt lov.

6Lyckliga de som har sin styrka i dig,

de som gärna drar upp till templet.

7När de går genom Bakaträdens dal

blir den en flödande källa,

höstregnet fyller den med välsignelse.

8De går genom port efter port,

tills de möter Gud på Sion.

9Herre Gud Sebaot, hör min bön,

lyssna, du Jakobs Gud!

10Ge akt på vår sköld, o Gud,

se i nåd till din smorde!

11En dag på dina förgårdar är bättre

än tusen dagar där hemma.

Jag står hellre vid tröskeln i min Guds hus

än jag bor i de gudlösas tält.

12Herren Gud är sol och sköld.

Herren ger nåd och ära,

dem som lever ostraffligt

vägrar han ingenting gott.

13Herre Sebaot,

lycklig den som förtröstar på dig.

85

Psalm 85

851För körledaren. Av Korachs ättlingar, en psalm.

2Herre, förr var du god mot ditt land,

du vände Jakobs öde.

3Du tog bort ditt folks skuld

och förlät all deras synd.

4Du drog tillbaka din vrede,

lät den glödande harmen slockna.

5Upprätta oss, Gud, vår räddare,

låt din ovilja mot oss fara!

6Skall du vredgas på oss för alltid,

skall din vrede vara från släkte till släkte?

7Vill du inte ge oss liv igen,

så att ditt folk kan glädjas över dig?

8Herre, visa oss din godhet

och ge oss din hjälp!

9Jag vill höra vad Gud säger.

Herren förkunnar välgång

för sitt folk och sina trogna

och för de redbara.

10De som fruktar honom har nära till hans hjälp,

hans härlighet bor i vårt land.

11Godhet och trofasthet möts,

fred och rättvisa omfamnar varandra.

12Trofasthet spirar ur jorden,

rättvisa blickar ner från himlen.

13Herren själv ger allt gott,

vårt land ger sin gröda.

14Rättvisa går framför honom,

fred och välgång i hans spår.