Bibel 2000 (B2000)
83

Psalm 83

831En sång, en psalm av Asaf.

2

83:2
Ps 28:1+
Gud, var inte tyst,

tig inte, Gud, var inte stum.

3Hör, dina fiender larmar

och dina motståndare reser sig.

4Mot ditt folk smider de lömska planer,

de stämplar mot dem du beskyddar.

5De säger: Kom, vi gör slut på detta folk,

så att ingen längre minns Israels namn!

683:6 ff. de sluter förbund De folk och länder som nämns har inte bildat ett regelrätt förbund utan räknas här upp som tänkbara fiender under en viss tid, sannolikt före 612 f.Kr., då det assyriska riket gick under.De är överens om sin plan,

de sluter förbund mot dig –

7Edoms stammar, ismaeliterna,

Moab och hagareerna,

8Geval och Ammon och Amalek,

filisteerna och de som bor i Tyros.

983:9 Lots ättlingar Moab och Ammon var enligt 1 Mos 19:36 ff. avkomlingar till Lot.83:9 Efter denna vers står ordet séla, vars betydelse är okänd.Också Assyrien förenar sig med dem

och ger stöd åt Lots ättlingar.

10

83:10
Dom 7:23–25
Jes 9:4
10:26Dom 4:15–24
5:20
83:10–12 I avsnittet hänvisas till de israelitiska segrar över midjaniter och kanaaneer som skildras i Dom 4–8.Gör med dem som du gjorde med Midjan

och med Sisera och Javin vid Kishonbäcken,

1183:11 En-Dor Staden nämns inte i Domarbokens skildringar av de strider som psalmen här syftar på, men den låg i det aktuella området, Galileen. Möjligen är namnet en felskrivning för En-Harod (Harodkällan; Dom 7:1), där midjaniterna besegrades; jfr Dom 7:25.de som förintades vid En-Dor

och blev till gödsel på marken.

12

83:12
Dom 7:25
8:12,21
Låt det gå deras furstar som Orev och Seev

och deras hövdingar som Sevach och Salmunna,

13ty de säger: »Guds betesmarker

vill vi göra till våra.«

14

83:14
Ps 1:4+
Min Gud, låt dem bli som tisteldun,

som agnar i vinden!

15Som när elden bränner ner skogen

och lågorna sveder bergen,

16så må du jaga dem med din storm

och förskräcka dem med ditt oväder!

17Låt dem stå där med skam,

så att de söker sig till dig, Herre.

18Må de känna blygsel och skräck för evigt

och gå under i smälek,

19

83:19
Ps 24:1+
83:19 Högst.så att de inser att du ensam,

du vars namn är Herren,

är den Högste, mäktig över hela jorden!