Bibel 2000 (B2000)
82

Psalm 82

821En psalm av Asaf.

Gud står i gudaförsamlingen,

i gudarnas krets håller han dom.

2»Hur länge skall ni döma orättfärdigt

och ta parti för de skyldiga?

3Ge de svaga och faderlösa deras rätt,

låt de hjälplösa och fattiga få rättvisa,

4rädda de arma och svaga,

befria dem ur de ondas våld!

5De vet ingenting, förstår ingenting,

de vandrar i mörker.

Jordens grundvalar vacklar.

6Jag säger: Ni är gudar,

alla är ni den Högstes söner,

7men ni skall dö som människor dör

och falla som furstar faller.«

8Gud, grip in, håll dom över jorden,

ty alla folk är din egendom.