Bibel 2000 (B2000)
82

Psalm 82

821

82:1
1~Kung 22:19
82 Psalmens innehåll är gåtfullt. De som döms av Israels Gud beskrivs som gudaväsen; se not till 29:1. Tanken att dessa svarade för den jordiska rättsskipningen finns inte annars i GT. Möjligen kan psalmen ha sin bakgrund i föreställningen att varje folk har sin gudomlige beskyddare, en av »gudasönerna«; se 5 Mos 32:8 med not. Denne bär ansvaret för att rätten hålls vid makt.En psalm av Asaf.

Gud står i gudaförsamlingen,

i gudarnas krets håller han dom.

2

82:2–4
Ps 58:2
82:2
2~Mos 23:3,6
5~Mos 1:17
16:19
Ords 18:5+
82:2 Efter denna vers står ordet séla, vars betydelse är okänd.»Hur länge skall ni döma orättfärdigt

och ta parti för de skyldiga?

3

82:3 f.
Ords 31:8
82:3
2~Mos 22:2223:6
Job 31:21
Jes 1:17
Sak 7:10
Ge de svaga och faderlösa deras rätt,

låt de hjälplösa och fattiga få rättvisa,

4rädda de arma och svaga,

befria dem ur de ondas våld!

5De vet ingenting, förstår ingenting,

de vandrar i mörker.

Jordens grundvalar vacklar.

6

82:6
Joh 10:34
82:6 den Högstes söner Högst. Son.Jag säger: Ni är gudar,

alla är ni den Högstes söner,

7men ni skall dö som människor dör

och falla som furstar faller.«

8Gud, grip in, håll dom över jorden,

ty alla folk är din egendom.