Bibel 2000 (B2000)
81

Psalm 81

811För körledaren. Av Asaf.

2Jubla inför Gud, vår styrka,

höj hyllningsrop till Jakobs Gud!

3Stäm upp musik, slå på tamburin,

spela ljuvligt på lyra och harpa!

4Stöt i horn vid nymåne

och vid fullmåne på vår högtidsdag!

5Ty det är en stadga för Israel,

en rättighet för Jakobs Gud,

6en lag som han gav åt Josef

när han drog ut ur Egypten.

Jag hör en okänd stämma.

7Jag lyfte bördan från hans axlar,

hans händer slapp bära korgen.

8När du ropade i nöden räddade jag dig,

jag svarade, dold i åskan,

jag prövade dig vid Merivas vatten.

9Hör, mitt folk, jag vill varna dig!

Om du ändå ville höra mig, Israel!

10Ingen främmande gud får finnas hos dig,

en utländsk gud får du inte tillbe.

11Jag är Herren, din Gud,

som förde dig ut ur Egypten.

Öppna din mun så skall jag fylla den!

12Men mitt folk hörde inte på mig,

Israel ville inte veta av mig.

13Då lät jag dessa förstockade hållas,

de fick följa sina egna planer.

14Om ändå mitt folk ville höra mig,

om Israel ville följa min väg!

15Då skulle jag genast kväsa deras fiender,

gripa in mot deras motståndare,

16så att de som hatar Herren måste krypa för honom,

fyllda av skräck för evigt.

17Då skulle jag ge dem finaste vete,

mätta dem med honung ur klippan.

82

Psalm 82

821En psalm av Asaf.

Gud står i gudaförsamlingen,

i gudarnas krets håller han dom.

2»Hur länge skall ni döma orättfärdigt

och ta parti för de skyldiga?

3Ge de svaga och faderlösa deras rätt,

låt de hjälplösa och fattiga få rättvisa,

4rädda de arma och svaga,

befria dem ur de ondas våld!

5De vet ingenting, förstår ingenting,

de vandrar i mörker.

Jordens grundvalar vacklar.

6Jag säger: Ni är gudar,

alla är ni den Högstes söner,

7men ni skall dö som människor dör

och falla som furstar faller.«

8Gud, grip in, håll dom över jorden,

ty alla folk är din egendom.

83

Psalm 83

831En sång, en psalm av Asaf.

2Gud, var inte tyst,

tig inte, Gud, var inte stum.

3Hör, dina fiender larmar

och dina motståndare reser sig.

4Mot ditt folk smider de lömska planer,

de stämplar mot dem du beskyddar.

5De säger: Kom, vi gör slut på detta folk,

så att ingen längre minns Israels namn!

6De är överens om sin plan,

de sluter förbund mot dig —

7Edoms stammar, ismaeliterna,

Moab och hagareerna,

8Geval och Ammon och Amalek,

filisteerna och de som bor i Tyros.

9Också Assyrien förenar sig med dem

och ger stöd åt Lots ättlingar.

10Gör med dem som du gjorde med Midjan

och med Sisera och Javin vid Kishonbäcken,

11de som förintades vid En-Dor

och blev till gödsel på marken.

12Låt det gå deras furstar som Orev och Seev

och deras hövdingar som Sevach och Salmunna,

13ty de säger: »Guds betesmarker

vill vi göra till våra.«

14Min Gud, låt dem bli som tisteldun,

som agnar i vinden!

15Som när elden bränner ner skogen

och lågorna sveder bergen,

16så må du jaga dem med din storm

och förskräcka dem med ditt oväder!

17Låt dem stå där med skam,

så att de söker sig till dig, Herre.

18Må de känna blygsel och skräck för evigt

och gå under i smälek,

19så att de inser att du ensam,

du vars namn är Herren,

är den Högste, mäktig över hela jorden!