Bibel 2000 (B2000)
80

Psalm 80

801För körledaren. Av Asaf, en psalm.

2Lyssna, Israels herde,

du som leder Josef som en fårhjord,

du som tronar på keruberna,

träd fram i glans

3inför Efraim, Benjamin och Manasse!

Väck din styrka till liv

och kom till vår hjälp!

4Gud, upprätta oss,

låt ditt ansikte lysa så att vi räddas!

5Herre Gud Sebaot,

hur länge skall ditt folks böner

mötas av rykande vrede?

6Du har låtit oss äta tårarnas bröd,

gett oss tårar att dricka i övermått.

7Du utsätter oss för våra grannars förakt,

vi hånas av våra fiender.

8Gud Sebaot, upprätta oss,

låt ditt ansikte lysa så att vi räddas!

9En vinstock tog du från Egypten,

du drev undan folken och planterade den.

10Du röjde mark och den slog rot

och uppfyllde landet.

11Bergen täcktes av dess skugga

och mäktiga cedrar av dess grenar.

12Den sträckte ut sina rankor till havet

och sina skott ända till Eufrat.

13Varför rev du ner muren omkring den

så att alla som går förbi kan plocka?

14Vildsvin från skogen kan skövla den,

markens smådjur kan äta den kal.

15Gud Sebaot, vänd tillbaka,

blicka ner från himlen och se!

Ta dig an denna vinstock,

16den ranka din hand har planterat.

17De har huggit ner den och bränt den —

låt dem gå under för din straffande blick!

18Håll din hand över mannen vid din högra sida,

över honom som du har fostrat.

19Vi viker inte bort från dig.

Låt oss leva, så skall vi åkalla dig.

20Herre Gud Sebaot, upprätta oss,

låt ditt ansikte lysa så att vi räddas!

81

Psalm 81

811För körledaren. Av Asaf.

2Jubla inför Gud, vår styrka,

höj hyllningsrop till Jakobs Gud!

3Stäm upp musik, slå på tamburin,

spela ljuvligt på lyra och harpa!

4Stöt i horn vid nymåne

och vid fullmåne på vår högtidsdag!

5Ty det är en stadga för Israel,

en rättighet för Jakobs Gud,

6en lag som han gav åt Josef

när han drog ut ur Egypten.

Jag hör en okänd stämma.

7Jag lyfte bördan från hans axlar,

hans händer slapp bära korgen.

8När du ropade i nöden räddade jag dig,

jag svarade, dold i åskan,

jag prövade dig vid Merivas vatten.

9Hör, mitt folk, jag vill varna dig!

Om du ändå ville höra mig, Israel!

10Ingen främmande gud får finnas hos dig,

en utländsk gud får du inte tillbe.

11Jag är Herren, din Gud,

som förde dig ut ur Egypten.

Öppna din mun så skall jag fylla den!

12Men mitt folk hörde inte på mig,

Israel ville inte veta av mig.

13Då lät jag dessa förstockade hållas,

de fick följa sina egna planer.

14Om ändå mitt folk ville höra mig,

om Israel ville följa min väg!

15Då skulle jag genast kväsa deras fiender,

gripa in mot deras motståndare,

16så att de som hatar Herren måste krypa för honom,

fyllda av skräck för evigt.

17Då skulle jag ge dem finaste vete,

mätta dem med honung ur klippan.

82

Psalm 82

821En psalm av Asaf.

Gud står i gudaförsamlingen,

i gudarnas krets håller han dom.

2»Hur länge skall ni döma orättfärdigt

och ta parti för de skyldiga?

3Ge de svaga och faderlösa deras rätt,

låt de hjälplösa och fattiga få rättvisa,

4rädda de arma och svaga,

befria dem ur de ondas våld!

5De vet ingenting, förstår ingenting,

de vandrar i mörker.

Jordens grundvalar vacklar.

6Jag säger: Ni är gudar,

alla är ni den Högstes söner,

7men ni skall dö som människor dör

och falla som furstar faller.«

8Gud, grip in, håll dom över jorden,

ty alla folk är din egendom.