Bibel 2000 (B2000)
80

Psalm 80

80180:1 Se not till 6:1.För körledaren. Av Asaf, en psalm.

2

80:2
Ps 23:11~Sam 4:4
2~Sam 6:2
2~Kung 19:15
Ps 99:1
Jes 37:16
80:2 Kerub.Lyssna, Israels herde,

du som leder Josef som en fårhjord,

du som tronar på keruberna,

träd fram i glans

380:3 Efraim, Benjamin och Manasse Tre stammar som representerade Nordriket.inför Efraim, Benjamin och Manasse!

Väck din styrka till liv

och kom till vår hjälp!

4

80:4
Ps 4:7+
80:4 låt ditt ansikte lysa Se not till 4:7.Gud, upprätta oss,

låt ditt ansikte lysa så att vi räddas!

580:5 Sebaot.Herre Gud Sebaot,

hur länge skall ditt folks böner

mötas av rykande vrede?

6

80:6
Ps 42:4+
Du har låtit oss äta tårarnas bröd,

gett oss tårar att dricka i övermått.

7

80:7
Ps 31:12+
Du utsätter oss för våra grannars förakt,

vi hånas av våra fiender.

8

80:8
Ps 80:4+
Gud Sebaot, upprätta oss,

låt ditt ansikte lysa så att vi räddas!

9

80:9–17
Jes 5:1–7Hes 17:5–10
19:10–14
80:9 vinstock Vinstocken och vingården är ofta återkommande bilder för Israel; se Jes 5:1–7; 27:2–5; Jer 2:21; 12:10; Hes 15:1–8; 19:10–14; Hos 10:1.En vinstock tog du från Egypten,

du drev undan folken och planterade den.

10Du röjde mark och den slog rot

och uppfyllde landet.

11Bergen täcktes av dess skugga

och mäktiga cedrar av dess grenar.

12

80:12
2~Mos 23:31
80:12 sträckte ut … till Eufrat Jfr not till 2 Mos 23:31.Den sträckte ut sina rankor till havet

och sina skott ända till Eufrat.

13Varför rev du ner muren omkring den

så att alla som går förbi kan plocka?

14Vildsvin från skogen kan skövla den,

markens smådjur kan äta den kal.

15Gud Sebaot, vänd tillbaka,

blicka ner från himlen och se!

Ta dig an denna vinstock,

1680:16 din hand har planterat Rättelse; MT har efter dessa ord en rad som är en förvanskad dubbelskrivning av v. 18b.den ranka din hand har planterat.

17De har huggit ner den och bränt den –

låt dem gå under för din straffande blick!

1880:18 mannen vid din högra sida Dvs. kungen; jfr 110:1 med not.Håll din hand över mannen vid din högra sida,

över honom som du har fostrat.

19Vi viker inte bort från dig.

Låt oss leva, så skall vi åkalla dig.

20

80:20
Ps 80:4+
Herre Gud Sebaot, upprätta oss,

låt ditt ansikte lysa så att vi räddas!