Bibel 2000 (B2000)
79

Psalm 79

791

79:1 ff.
Jes 64:11
79:1
Ps 74:3–7+
79 Se not till Ps 74.En psalm av Asaf.

Hedningar har trängt in i ditt land, o Gud,

de har skändat ditt heliga tempel

och lagt Jerusalem i grus.

2

79:2
Jer 7:33
De lämnar dina tjänares lik

som föda åt himlens fåglar

och dina trognas kroppar åt vilda djur.

3De utgjuter deras blod som vatten

runt om Jerusalem, ingen begraver dem.

4

79:4
Ps 31:12+
Vi har blivit till åtlöje för våra grannar,

till spott och spe för dem som bor omkring oss.

5

79:5
Ps 85:6
89:47
Hur länge, Herre, skall din vrede vara

och din lidelse brinna som eld?

6

79:6 f.
Jer 10:25
79:6
Syr 36:1–3,8
Töm din vrede över de andra folken,

de som inte känner dig,

över de riken

som inte åkallar dig,

7ty de har slukat Jakob,

lagt hela landet öde.

8

79:8 f.
Tob 3:3
Lasta inte oss för våra fäders synder,

låt snart din barmhärtighet möta oss,

ty vårt elände är stort.

979:9 ditt namn till ära Se not till 23:3.Hjälp oss, Gud, vår räddare,

så att ditt namn blir förhärligat.

Befria oss och förlåt våra synder,

ditt namn till ära.

10

79:10
Joel 2:17b+
Varför skall folken få säga:

»Var är deras Gud?«

Låt oss se på när folken får känna

hur du hämnas dina tjänares blod.

11

79:11
Ps 102:21
Låt fångarnas jämmer nå fram till dig.

Befria med din starka arm

dem som är dömda att dö.

12Ge våra grannar sjufalt igen

för att de smädat dig, Herre!

13

79:13
Ps 74:1+
Då skall vi, ditt folk,

fåren i din hjord,

tacka dig för evigt

och från släkte till släkte sjunga ditt lov.