Bibel 2000 (B2000)
78

Psalm 78

781

78
Ps 106
En dikt av Asaf.

Lyssna, mitt folk, till min undervisning,

hör vad jag har att säga!

2

78:2
Ps 49:5
Matt 13:35
78:2 tyda det förgångna Psalmen ger en översikt över viktiga händelser i Israels historia och tolkar dem så att man tydligt skall urskilja Guds avsikter: uttåget ur Egypten, ökenvandringen, plågorna som drabbade Egypten, den första tiden i Kanaan och utväljandet av David till kung.Jag vill yppa visdomsord

och tyda det förgångna.

3

78:3
2~Mos 12:26Ps 44:2
Vad vi har hört och lärt känna,

vad våra fäder berättade för oss,

4

78:4 ff.
Jes 38:19+
vill vi inte dölja för våra barn.

Vi skall berätta för kommande släkten

om Herrens ära och hans makt

och om de under han gjort.

5

78:5
2~Mos 20:3–17
Han gav sina bud åt Jakob,

stiftade en lag åt Israel,

där han befallde våra fäder

att undervisa sina barn,

6så att det blev känt för kommande släkten.

Och barnen som föddes

skulle berätta det för sina barn.

7De skulle sätta sin lit till Gud

och aldrig glömma hans gärningar

utan hålla hans bud

8

78:8
5 Mos 32:5 f., 20

och inte bli som sina fäder,

ett trotsigt och upproriskt släkte,

ett opålitligt släkte

utan trohet mot Gud.

9

78:9–11
Dom 2:11–13
78:9 Efraim.Efraimiterna var beväpnade med båge

men flydde när striden kom.

10De höll inte förbundet med Gud

och vägrade följa hans lag.

11De glömde hans gärningar

och de underverk han låtit dem se.

12

78:12–53
2~Mos 7–17+
78:12 Soanslätten Område kring Soan; se not till 4 Mos 13:23. Här står staden och dess omgivning som en synonym till Egypten.Han gjorde under inför deras fäder

i Egypten, på Soanslätten.

13Han klöv havet och förde dem igenom,

han lät vattnet stå som en mur.

1478:14 moln, eld Under ökenvandringen gick Herren enligt 2 Mos 13:21 framför israeliterna, om dagen i en molnpelare, om natten i en pelare av eld.Om dagen ledde han dem med ett moln

och natten igenom med lysande eld.

15

78:15 f.
Jes 48:21+
Han klöv klippan i öknen

och gav dem vatten ur djupen att dricka.

16Han lät källor bryta fram ur stenen,

lät floder av vatten strömma ner.

17

78:17
Hes 20:13–21
78:17 Högst.Men de fortsatte att synda mot honom,

att trotsa den Högste i öknen.

18Med vett och vilja satte de Gud på prov

när de krävde att få mat.

19De klandrade Gud och sade:

»Kan Gud duka ett bord i öknen?

20Han slog på klippan

så att vatten strömmade fram

och bäckar flödade,

men kan han också ge oss bröd

och skaffa kött åt sitt folk?«

21

78:21 f.
4~Mos 11:1
Herren hörde det och vredgades.

Elden slog upp mot Jakob,

vreden bröt fram mot Israel,

22eftersom de inte litade på Gud

och inte trodde på hans hjälp.

23Han gav sin befallning åt molnen därovan

och öppnade himlens dörrar,

24han lät manna regna över dem,

säd från himlen gav han dem.

25Människor fick äta änglars bröd.

Han sände dem föda och de blev mätta.

26Från himlen lät han östanvinden blåsa,

han drev fram sunnanvinden med sin kraft.

27Han lät kött falla ner likt ett stoftregn,

fåglar talrika som havets sand.

28Han lät dem falla mitt i lägret,

runt omkring deras tält.

29De åt och blev mycket mätta,

han lät dem få sitt lystmäte.

30

78:30 ff.
4~Mos 14:16,23,291~Kor 10:5+
78:30 lystnad Ordvalet anknyter till uttryckssättet i 4 Mos 11:4, 34, där folkets hunger under ökenvandringen skildras.Men innan de stillat sin lystnad,

när de ännu hade maten i munnen,

31bröt Guds vrede fram över dem.

Han dräpte många av de starkaste

och fällde Israels unga män.

32

78:32
4~Mos 14:1
Ändå fortsatte de att synda,

de trodde inte, trots hans under.

33Han lät deras liv sluta i intet

och deras år i skräck.

34När han dräpte sökte de sig till honom,

de vände sig åter till Gud.

35De mindes att Gud var deras klippa,

att Gud den Högste var deras befriare.

36

78:36 f.
Jes 29:13
Jer 12:2
Men deras ord var hyckleri,

vad de sade till honom var lögn.

37De höll inte fast vid honom,

de var inte trogna mot hans förbund.

38

78:38
Ps 86:5,15111:4
116:5
Men han är barmhärtig,

han förlåter synder och vill ingens fördärv.

Han håller ofta sin vrede tillbaka,

låter inte all sin harm bryta fram.

39

78:39
Job 7:7Ps 62:10
Han tänkte på att de bara var människor,

en vind som far förbi och är borta.

40Hur ofta trotsade de honom inte i öknen

och bedrövade honom i ödemarken!

41Gång på gång satte de Gud på prov

och kränkte Israels Helige.

42De mindes inte den makt han visade

då han befriade dem från fienden,

43då han gjorde tecken i Egypten

och under på Soanslätten.

44Han förvandlade deras floder till blod,

de kunde inte dricka ur bäckarna.

45Han sände flugsvärmar som åt dem

och grodor som plågade dem.

46Han gav deras grödor till gräshoppor,

deras skördar till skadedjur.

4778:47 sykomorer Träd, släkt med fikonträdet, vanliga i Egypten och södra Israel. Frukten är illasmakande men virket mycket användbart.Han förstörde deras vinstockar med hagel

och deras sykomorer med skyfall.

48Han prisgav boskapen åt sjukdomar

och husdjuren åt pest.

49Han sände sin glödande vrede mot dem,

harm och förbittring och nöd,

ett följe av olycksänglar.

50Han gav sin vrede fritt lopp.

Han skonade dem inte från döden

utan prisgav dem åt pesten.

5178:51 Hams hyddor Egypterna ansågs härstamma från Noas andre son Ham; jfr 1 Mos 10:6.Han dräpte allt förstfött i Egypten,

de först avlade i Hams hyddor.

52

78:52
Ps 77:21+
Han förde ut sitt folk som en fårflock

och ledde dem som en hjord genom öknen.

53Han ledde dem tryggt, de var utan fruktan.

Havet höljde deras fiender.

54Han förde dem till sitt heliga land,

till det berg som han själv gjort till sitt.

55

78:55
Ps 44:3+
Han drev bort folken framför dem,

han skiftade ut deras land

och lät Israels stammar bo i deras hus.

56

78:56
Dom 2:11–15
Men de trotsade Gud den Högste

och satte honom på prov,

de höll inte hans bud.

57

78:57
Hos 7:16
De avföll trolöst som sina fäder,

de svek som en slak båge.

58

78:58
5~Mos 32:16,21
De kränkte honom med sina offerplatser,

gjorde honom svartsjuk med sina gudabilder.

59Gud hörde dem och vredgades,

han förkastade Israel.

60

78:60
Jos 18:1
Dom 21:19
1~Sam 1:3
Jer 7:12
26:6
78:60 Shilo Stad ca 30 km norr om Jerusalem med ett tempel där arken enligt 1 Sam 4 stod under domartiden. Staden tycks ha förstörts omkring 1050 f.Kr., men de närmare omständigheterna kring detta är okända.Han övergav sin boning i Shilo,

det tält som han rest bland människor.

61

78:61
1~Sam 4:11,22
78:61 sin kraft, sin härlighet Dvs. förbundsarken; se 1 Sam 4–5. Ark.Han lät sin kraft föras bort i fångenskap

och sin härlighet komma i fiendehand.

62Han prisgav sitt folk åt svärdet,

han vredgades på sin egendom.

63

78:63
Jer 7:34
16:9
25:10
De unga männen förtärdes av eld,

flickorna blev utan bröllopssång.

64

78:64
Job 27:15
Prästerna föll för svärdet,

änkorna fick inte hålla dödsklagan.

65Då vaknade Herren som om han sovit,

som när krigaren vaknar ur ruset.

66

78:66
1~Sam 5:6–12
Han slog tillbaka sina fiender

och utlämnade dem åt evig vanära.

67Han förkastade Josefs ätt,

han utvalde inte Efraims stam.

68

78:68 f.
Ps 48:3+
Men han utvalde Juda stam

och Sions berg som han älskade.

69Han byggde sin helgedom hög som himlen

och fast som jorden, som han grundlagt för evigt.

70

78:70 f.
1~Krön 17:7Ps 89:20
Han utvalde David, sin tjänare,

och tog honom från fårfållorna.

71Han hämtade honom från tackorna

att valla Jakob, hans folk,

Israel, hans egendom.

72Och han vallade dem med hängivet hjärta

och ledde dem med förfaren hand.