Bibel 2000 (B2000)
77

Psalm 77

771För körledaren. Av Asaf, en psalm.

2Jag ropar till Gud med hög röst,

jag ropar till Gud, må han höra mig.

3I nödens stund söker jag Herren,

hela natten sträcker jag ut mina händer

utan att tröttna.

Ingenting ger mig tröst.

477:4 Efter denna vers liksom efter v. 10 och 16 står ordet séla, vars betydelse är okänd.Jag tänker på Gud och suckar.

Jag grubblar och krafterna sviker.

5Du låter mig inte sluta ögonen,

jag är utan ro, finner inga ord.

6Jag tänker på forna dagar,

minns längesedan gångna år.

7Tankarna mal om natten,

jag grubblar och söker förstå.

8

77:8 ff.
Jes 49:14+
Förkastar Herren för alltid,

skall han aldrig mer visa nåd?

9Är hans trofasthet slut för all framtid,

är hans löfte upphävt för evigt?

10Är Gud inte längre god mot oss,

står vreden i vägen för hans barmhärtighet?

11Jag tänker: Det är detta som plågar mig,

att den Högste inte handlar som förr.

12

77:12 f.
Ps 111:2
143:5
Men jag minns Herrens gärningar,

jag minns dina forna under.

13Jag tänker på allt vad du gjort

och begrundar dina stora verk.

14

77:14
Ps 35:10+
I helighet, Gud, går du fram.

Vilken gud är så stor som du, o Gud?

15Du är den Gud som gör under,

du visade folken din kraft.

16

77:16
2~Mos 6:6
77:16 ff. Avsnittet anknyter både till uttåget ur Egypten och till Guds kamp mot urhavet vid skapelsen; se not till 89:10 ff.Med stark arm befriade du ditt folk,

Jakobs och Josefs ättlingar.

17

77:17 ff.
Ps 68:8114:3,5
Vattnen såg dig, o Gud,

vattnen såg dig och skälvde,

djupen bävade.

18Från skyarna strömmade vatten,

åskmolnen mullrade

och dina pilar flög.

19

77:19
Ps 18:8+
Din åskas vagnshjul dånade,

blixtarna lyste upp världen,

jorden darrade och skälvde.

20

77:20 f.
2~Mos 14:21–15:21
Jes 43:1651:10
Genom havet gick din väg,

din stig gick genom stora vatten –

du lämnade inga spår.

21

77:21
Ps 78:52
Jes 63:11–14
Mik 6:4
Du ledde ditt folk som en hjord,

dess herdar var Mose och Aron.